Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Chvojnov

 • Okres: Jihlava
 • Region: Jihlavsko
 • Katastrální území: Milíčov u Jihlavy, Dušejov
 • Rozloha: 10,72 ha
 • Mapovací kvadrát: 6558
 • Kategorie ochrany: přírodní rezervace

Geomorfologie

 • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

 • Fytogeografický okres: Českomoravská vrchovina

Významnost lokality

 • Mravenci: Výskyt významného zvláště chráněného mravence rašelinného (Formica picea) (Bezděčková et Bezděčka 2017)
 • Mnohonožky: 6 druhů - pestřejší fauna (Tajovský 2017)
 • Stonožky: 10 druhů - pestřejší fauna (Tajovský 2017)
 • Suchozemští stejnonožci: 5 druhů (Tajovský 2017)
 • Pancířníci: 64 druhů (Starý 2017)
 • Pavouci: nadregionální význam význam (Jelínek 2017)
 • Žížaly: 8 druhů (Pižl 2017)
 • Plži: 22 druhů - lokalita celorepublikového významu s výskytem vrkoče Geyerova (Vertigo geyeri) (Myšák et Hlaváč 2017)
 • Mechorosty: 70 druhů, z toho 19 druhů červeného seznamu ČR (1 CR, 2 VU, 6 LR-nt, 10 LC-att), 18 druhů červeného seznamu Vysočiny (2 rCR, 3 rVU, 6 rLR-nt, 7 rLC-att); jedna z nejvýznamnějších bryologických lokalit Vysočiny s výskytem kriticky ohrožených mechů Meesia triquetra a Scorpidium scorpioides, velké populace dalších ohrožených druhů - Calliergon giganteum či evropsky významného druhu Hamatocaulis vernicosus (Štechová et al. 2017)

Druhy

Říše: Rostliny (Plantae)
Nadoddělení: Mechorosty (Bryophytae)
Oddělení: Mechy (Bryophyta)
Nadoddělení: Cévnaté rostliny (Tracheophyta)
Říše: Houby (Fungi)
Třída: Houby vyšší stopkovýtrusné (Homobasidiomycetes)
Říše: Živočichové (Animalia)
Kmen: Kroužkovci (Annelida)
Řád: Žížaly (Opisthopora)
Kmen: Měkkýši (Mollusca)
Třída: Plži (Gastropoda)
Kmen: Členovci (Arthropoda)
Třída: Pavoukovci (Arachnida)
Řád: Sekáči (Opiliones)
Řád: Pancířníci (Oribatida)
Řád: Pavouci (Araneae)
Třída: Stonožky (Chilopoda)
Třída: Mnohonožky (Diplopoda)
Třída: Rakovci (Malcostraca)
Řád: Stejnonožci (Isopoda)
Podřád: Suchozemští stejnonožci (Oniscidea)
Třída: Skrytočelistní (Entognatha)
Řád: Chvostoskoci (Collembola)
Třída: Hmyz (Insecta)
Řád: Motýli (Lepidoptera)
Říše: Živočichové (Animalia)
Kmen: Členovci (Arthropoda)
Třída: Hmyz (Insecta)
Řád: Blanokřídlí (Hymenoptera)
Kmen: Strunatci (Chordata)
Třída: Plazi (Reptilia)
Řád: Šupinatí (Squamata)
Podřád: Ještěři (Sauria)
Třída: Ptáci (Aves)
Řád: Hrabaví (Galiformes)
Řád: Potápky (Podicipediformes)
Řád: Čápi (Ciconiiformes)
Řád: Dravci (Accipitriformes)
Řád: Krátkokřídlí (Gruiformes)
Řád: Dlouhokřídlí (Charadriiformes)
Řád: Sokoli (Falconiformes)
Řád: Šplhavci (Piciformes)
Řád: Pěvci (Passeriformes)
Třída: Savci (Mammalia)
Řád: Sudokopytníci (Artiodactyla)

Fotodokumentace

Vojtěch Kodet & Dana Kodetová [ed.], Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.