Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Medúzky Vysočiny

Seznam medúzek (Limnomedusae) Kraje Vysočina

               XVI) Olindiasidae – medúzkovití

  1. Craspedacusta sowerbii – medúzka sladkovodní [nepůvodní, invazní]

 

Systematické zařazení medúzek (Limnomedusae)

I) Vitae – živé organismy

 II) Cytozoa – buněční

  III) Eukaryota – jaderní

   IV) Amorphea – různotvaří

    V) Obazoa

     VI) Opisthokonta

      VII) Holozoa

       VIII) Filiozoa

        IX) Choanozoa

         X) Metazoa (= Animalia) – živočichové

          XI) Cnidaria – žahavci

           XII) Medusozoa – medúzoidi

            XIII) Hydrozoa – polypovci

             XIV) Trachylina

              XV) Limnomedusae – medúzky

 

V rámci této taxonomické skupiny nežije v ČR žádný původní druh a pouze jeden nepůvodní. Tím je medúzka sladkovodní (Craspedacusta sowerbii), která pochází z Číny a která je invazní. Na Vysočině nebyla medúzka sladkovodní dosud systematicky zpracována a nikdo se jejím rozšířením v regionu nezabývá, existují pouze ojedinělé příležitostné údaje. Zapojte se a pomozte nám mapovat přírodu s využitím mobilní aplikace BioLog.

 

Po skončení projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny (2014 – 2017) jsou webové stránky doplňovány průběžně ve spolupráci Pobočky České společnosti ornitologické na Vysočině s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR - Regionálním pracovištěm Správy CHKO Žďárské vrchy a dalšími externími spolupracovníky. Editor: Vojtěch Kodet.