Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Síťokřídlí Vysočiny

Seznam síťokřídlých (Neuroptera) Kraje Vysočina

XXVIII) Hemerobiiformia – denivkovci

 XXIX) Hemerobioidea – denivkovcovití

  XXX) Chrysopidae – zlatoočkovití

1. Chrysopa dorsalis – zlatoočka sosnová [VU]

 

  XXX) Hemerobiidae – denivkovití

2. Hemerobius sp. – denivka

 

 XXIX) Mantispoidea – pakudlankovcovití

  XXX) Mantispidae – pakudlankovití

3. Mantispa styriaca – pakudlanka jižní [VU]

 

 XXIX) Osmyloidea – strumičníkovcovití

  XXX) Osmylidae – strumičníkovití

4. Osmylus fulvicephalus – strumičník zlatooký [VU]

 

  XXX) Sisyridae – vodnářkovití

5. Sisyra sp. – vodnářka

 

XXVIII) Myrmeleontiformia – mravkolvovci

 XXIX) Myrmeleontoidea – mravkolvovcovití

  XXX) Ascalaphidae – ploskorohovití

6. Libelloides macaronius – ploskoroh pestrý [EN]

 

  XXX) Myrmeleonidae – mravkolvovití

7. Dendroleon pantherinus – mravkolev okatý [CR]

8. Myrmeleon formicarius – mravkolev běžný

 

Systematické zařazení síťokřídlých (Neuroptera)

I) Vitae – živé organismy

 II) Cytozoa – buněční

  III) Eukaryota – jaderní

   IV) Amorphea – různotvaří

    V) Obazoa

     VI) Opisthokonta

      VII) Holozoa

       VIII) Filiozoa

        IX) Choanozoa

         X) Metazoa (= Animalia) – živočichové

          XI) Bilateria – dvoustranně souměrní

           XII) Protostomia – prvoústí

            XIII) Ecdysozoa

             XIV) Arthropoda – členovci

               XVI) Pancrustacea – korýši

                XVII) Altocrustacea

                 XVIII) Allotriocarida

                  XIX) Miracrustacea

                   XX) Hexapoda – šestinozí

                    XXI) Insecta – hmyz

                     XXII) Ectognatha

                      XXIII) Dicondylia

                       XXIV) Pterygota – křídlatí

                        XXV) Neoptera – novokřídlí

                         XXVI) Endopterygota – hmyz s proměnou dokonalou

                          XXVII) Neuroptera – síťokřídlí

 

Vysvětlivky

Za názvem druhu jsou uvedeny kategorie ohrožení podle národního červeného seznamu (Farkač et al. 2005):

  • RE = regionálně vyhynulý (regionally extinct)
  • CR = kriticky ohrožený (critically endangered)
  • EN = ohrožený (endangered)
  • VU = zranitelný (vulnerable)
  • NT = téměř ohrožený (near threatened)
  • DD = nedostatečné údaje (data deficient)

 

Literatura

Farkač J., Král D. et Škorpík M. [ed.], 2005: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha: 1–760.

 

Přehled taxonů je sestaven z dostupné literatury a z Nálezové databáze ochrany přírody AOPK ČR. V rámci Vysočiny nebyla tato skupina dosud podrobně zpracována a nikdo se jí v regionu systematicky nevěnuje. Z České republiky je známo 84 druhů síťokřídlých (Farkač et al. 2005). Uvítáme případná doplnění k této skupině v rámci Vysočiny, která můžete zasílat na e-mail vysocina(zavinac)birdlife.cz. Zapojte se a pomozte nám mapovat přírodu s využitím mobilní aplikace BioLog.

 

Po skončení projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny (2014 – 2017) jsou webové stránky doplňovány průběžně ve spolupráci Pobočky České společnosti ornitologické na Vysočině s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR - Regionálním pracovištěm Správy CHKO Žďárské vrchy a dalšími externími spolupracovníky. Editor: Vojtěch Kodet.