Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Savci Vysočiny

Seznam savců (Mammalia) Kraje Vysočina

A) Systematický přehled
B) Abecední seznam podle českých jmen
C) Abecední seznam podle vědeckých jmen

 

A) Systematický přehled

Říše: Živočichové (Animalia)
Kmen: Strunatci (Chordata)
Třída: Savci (Mammalia)
Řád: Hlodavci (Rodentia)
Řád: Zajíci (Lagomorpha)
Řád: Ježci (Erinaceomorpha)
Řád: Rejsci (Soricomorpha)
Řád: Letouni (Chiroptera)
Řád: Šelmy (Carnivora)
Řád: Sudokopytníci (Artiodactyla)

 

B) Abecední seznam podle českých jmen

 1. Bělozubka bělobřichá (Crocidura leucodon)
 2. Bělozubka šedá (Crocidura suaveolens)
 3. Bobr evropský (Castor fiber)
 4. Daněk evropský (Dama dama) [nepůvodní]
 5. Hraboš mokřadní (Microtus agrestis)
 6. Hraboš polní (Microtus arvalis)
 7. Hrabošík podzemní (Microtus subterraneus)
 8. Hranostaj (Mustela erminea)
 9. Hryzec vodní (Arvicola amphibius)
 10. Jelen lesní (Cervus elaphus)
 11. Jezevec lesní (Meles meles)
 12. Ježek východní (Erinaceus roumanicus)
 13. Ježek západní (Erinaceus europaeus)
 14. Kočka divoká (Felis silvestris)
 15. Kolčava (Mustela nivalis)
 16. Králík divoký (Oryctolagus cuniculus) [nepůvodní]
 17. Krtek obecný (Talpa europaea)
 18. Křeček polní (Cricetus cricetus)
 19. Kuna lesní (Martes martes)
 20. Kuna skalní (Martes foina)
 21. Liška obecná (Vulpes vulpes)
 22. Los evropský (Alces alces)
 23. Mamut srstnatý (Mammuthus primigenius) [vyhynulý, fosilie]
 24. Medvěd hnědý (Ursus arctos) [regionálně vyhynulý]
 25. Muflon (Ovis aries musimon) [nepůvodní]
 26. Myš domácí (Mus musculus)
 27. Myšice křovinná (Apodemus sylvaticus)
 28. Myšice lesní (Apodemus flavicollis)
 29. Myška drobná (Micromys minutus)
 30. Mýval severní (Procyon lotor) [nepůvodní]
 31. Netopýr alkathoe (Myotis alcathoe)
 32. Netopýr Brandtův (Myotis brandtii)
 33. Netopýr brvitý (Myotis emarginatus)
 34. Netopýr černý (Barbastella barbastellus)
 35. Netopýr dlouhouchý (Plecotus austriacus)
 36. Netopýr hvízdavý (Pipistrellus pipistrellus)
 37. Netopýr nejmenší (Pipistrellus pygmaeus)
 38. Netopýr parkový (Pipistrellus nathusii)
 39. Netopýr pestrý (Vespertilio murinus)
 40. Netopýr rezavý (Nyctalus noctula)
 41. Netopýr řasnatý (Myotis nattereri)
 42. Netopýr Saviův (Hypsugo savii)
 43. Netopýr severní (Eptesicus nilssonii)
 44. Netopýr stromový (Nyctalus leisleri)
 45. Netopýr ušatý (Plecotus auritus)
 46. Netopýr večerní (Eptesicus serotinus)
 47. Netopýr velkouchý (Myotis bechsteinii)
 48. Netopýr velký (Myotis myotis)
 49. Netopýr vodní (Myotis daubentonii)
 50. Netopýr vousatý (Myotis mystacinus)
 51. Netopýr východní (Myotis blythii)
 52. Norek americký (Neovison vison) [nepůvodní]
 53. Norek evropský (Mustela lutreola) [regionálně vyhynulý]
 54. Norník rudý (Clethrionomys glareolus)
 55. Nutrie (Myocastor coypus) [nepůvodní]
 56. Ondatra pižmová (Ondatra zibethicus) [nepůvodní]
 57. Plch velký (Glis glis)
 58. Plšík lískový (Muscardinus avellanarius)
 59. Potkan (Rattus norvegicus)
 60. Prase divoké (Sus scrofa)
 61. Pratur (Bos primigenius) [vyhynulý, fosilie]
 62. Psík mývalovitý (Nyctereutes procyonoides) [nepůvodní]
 63. Rejsec černý (Neomys anomalus)
 64. Rejsec vodní (Neomys fodiens)
 65. Rejsek horský (Sorex alpinus)
 66. Rejsek malý (Sorex minutus)
 67. Rejsek obecný (Sorex araneus)
 68. Rys ostrovid (Lynx lynx)
 69. Sika (Cervus nippon) [nepůvodní]
 70. Sob (Rangifer tarandus) [vyhynulý, fosilie]
 71. Srnec obecný (Capreolus capreolus)
 72. Sysel obecný (Spermophilus citellus)
 73. Tarpan stepní (Equus ferus) [vyhynulý, fosilie]
 74. Tchoř stepní (Mustela eversmanii)
 75. Tchoř tmavý (Mustela putorius)
 76. Veverka obecná (Sciurus vulgaris)
 77. Vlk obecný (Canis lupus)
 78. Vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros)
 79. Vrápenec velký (Rhinolophus ferrumequinum)
 80. Vydra říční (Lutra lutra)
 81. Zajíc polní (Lepus europaeus)

 

C) Abecední seznam podle vědeckých jmen

 1. Alces alces - los evropský
 2. Apodemus flavicollis - myšice lesní
 3. Apodemus sylvaticus - myšice křovinná
 4. Arvicola amphibius - hryzec vodní
 5. Barbastella barbastellus - netopýr černý
 6. Bos primigenius - pratur [vyhynulý, fosilie]
 7. Canis lupus - vlk obecný
 8. Capreolus capreolus - srnec obecný
 9. Castor fiber - bobr evropský
 10. Cervus elaphus - jelen lesní
 11. Cervus nippon - sika [nepůvodní]
 12. Clethrionomys glareolus - norník rudý
 13. Cricetus cricetus - křeček polní
 14. Crocidura leucodon - bělozubka bělobřichá
 15. Crocidura suaveolens - bělozubka šedá
 16. Dama dama - daněk evropský [nepůvodní]
 17. Eptesicus nilssonii - netopýr severní
 18. Eptesicus serotinus - netopýr večerní
 19. Equus ferus - tarpan stepní [vyhynulý, fosilie]
 20. Erinaceus europaeus - ježek západní
 21. Erinaceus roumanicus - ježek východní
 22. Felis silvestris - kočka divoká
 23. Glis glis - plch velký
 24. Hypsugo savii - netopýr Saviův
 25. Lepus europaeus - zajíc polní
 26. Lutra lutra - vydra říční
 27. Lynx lynx - rys ostrovid
 28. Mammuthus primigenius - mamut srstnatý [vyhynulý, fosilie]
 29. Martes foina - kuna skalní
 30. Martes martes - kuna lesní
 31. Meles meles - jezevec lesní
 32. Micromys minutus - myška drobná
 33. Microtus agrestis - hraboš mokřadní
 34. Microtus arvalis - hraboš polní
 35. Microtus subterraneus - hrabošík podzemní
 36. Mus musculus - myš domácí
 37. Muscardinus avellanarius - plšík lískový
 38. Mustela erminea - hranostaj
 39. Mustela eversmanii - tchoř stepní
 40. Mustela lutreola - norek evropský [regionálně vyhynulý]
 41. Mustela nivalis - kolčava
 42. Mustela putorius - tchoř tmavý
 43. Myocastor coypus - nutrie [nepůvodní]
 44. Myotis alcathoe - netopýr alkathoe
 45. Myotis bechsteinii - netopýr velkouchý
 46. Myotis blythii - netopýr východní
 47. Myotis brandtii - netopýr Brandtův
 48. Myotis daubentonii - netopýr vodní
 49. Myotis emarginatus - netopýr brvitý
 50. Myotis myotis - netopýr velký
 51. Myotis mystacinus - netopýr vousatý
 52. Myotis nattereri - netopýr řasnatý
 53. Neomys anomalus - rejsec černý
 54. Neomys fodiens - rejsec vodní
 55. Neovison vison - norek americký [nepůvodní]
 56. Nyctalus leisleri - netopýr stromový
 57. Nyctalus noctula - netopýr rezavý
 58. Nyctereutes procyonoides - psík mývalovitý [nepůvodní]
 59. Ondatra zibethicus - ondatra pižmová [nepůvodní]
 60. Oryctolagus cuniculus - králík divoký [nepůvodní]
 61. Ovis aries musimon - muflon [nepůvodní]
 62. Pipistrellus nathusii - netopýr parkový
 63. Pipistrellus pipistrellus - netopýr hvízdavý
 64. Pipistrellus pygmaeus - netopýr nejmenší
 65. Plecotus auritus - netopýr ušatý
 66. Plecotus austriacus - netopýr dlouhouchý
 67. Procyon lotor - mýval severní [nepůvodní]
 68. Rangifer tarandus - sob [vyhynulý, fosilie]
 69. Rattus norvegicus - potkan
 70. Rhinolophus ferrumequinum - vrápenec velký
 71. Rhinolophus hipposideros - vrápenec malý
 72. Sciurus vulgaris - veverka obecná
 73. Sorex alpinus - rejsek horský
 74. Sorex araneus - rejsek obecný
 75. Sorex minutus - rejsek malý
 76. Spermophilus citellus - sysel obecný
 77. Sus scrofa - prase divoké
 78. Talpa europaea - krtek obecný
 79. Ursus arctos - medvěd hnědý [regionálně vyhynulý]
 80. Vespertilio murinus - netopýr pestrý
 81. Vulpes vulpes - liška obecná

 

C) Systematické zařazení savců (Mammalia)

I) Vitae – organismy

 II) Cycota – buněční

  III) Eukaryota – jaderní

   IV) Opisthokonta – jednobičíkatí

    V) Metazoa (= Animalia) – živočichové

     VI) Eumetazoa – praví mnohobuněční živočichové

      VII) Bilateria – dvoustranně souměrní

       VIII) Deuterostomia – druhoústí

        IX) Chordata – strunatci

         X) Craniata – lebečnatí

          XI) Vertebrata – obratlovci

           XII) Gnathostomata – čelistnatci

            XIII) Teleostomi – kostlivci

             XIV) Euteleostomi – čelistnatci s kostní tkání

               XVI) Sarcopterygii – nozdratí

                XVII) Dipnotetrapodomorpha

                 XVIII) Tetrapoda – čtyřnožci

                  XIX) Amniota – blanatí

                   XX) Mammalia – savci

 

D) Vysvětlivky

Za názvem druhu jsou uvedeny kategorie ohrožení podle národního červeného seznamu (Chobot et Němec 2017):

 • EX = vyhynulý (extinct)
 • RE = regionálně vyhynulý (regionally extinct)
 • EW = vymizelý ve volné přírodě (extinct in the wild)
 • CR = kriticky ohrožený (critically endangered)
 • EN = ohrožený (endangered)
 • VU = zranitelný (vulnerable)
 • NT = téměř ohrožený (near threatened)
 • DD = nedostatečné údaje (data deficient)
 • LC = nejméně dotčený (least concern)
 • NA = nevhodný pro hodnocení (not applicable)
 • NE = nevyhodnocený

 

E) Literatura ke stažení

Metodiky:

Průzkumy z Vysočiny:

 

Přehled taxonů je sestaven z dostupné literatury a z Nálezové databáze ochrany přírody AOPK ČR. Zapojte se a pomozte nám mapovat přírodu s využitím mobilní aplikace BioLog.

Po skončení projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny (2014 – 2017) jsou webové stránky doplňovány průběžně ve spolupráci Pobočky České společnosti ornitologické na Vysočině s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR - Regionálním pracovištěm Správy CHKO Žďárské vrchy a dalšími externími spolupracovníky. Editor: Vojtěch Kodet.