Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Projekty

Přehled projektů realizovaných Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině nebo na jejichž realizaci se naše organizace podílela. Většina projektů je zaměřena na ochranu, výzkum a popularizaci ptáků a jejich prostředí na Vysočině.

 

Probíhající projekty

2024:

 • Ochrana vybraných druhů ptáků v lesích Vysočiny
 • Ochrana hnízd čejky chocholaté (Vanellus vanellus) v Kraji Vysočina
 • Ochrana doupných a hnízdních stromů v lesích na Vysočině
 • Vracíme sovy lesu - ve spolupráci s LČR, s.p. [videoklip, tabule]
 • Průzkumy lokality Na Skřivánku
 • Pozemkový spolek Gallinago 2024
 • Vybrané ornitologické údaje z Kraje Vysočina za rok 2024
 • Fenologická pozorování - přílety a odlety tažných druhů v roce 2024

 

Ukončené projekty

2023:

2022:

 • Ochrana vybraných druhů ptáků v lesích Vysočiny [PDF s výsledky]
 • Ochrana hnízd čejky chocholaté (Vanellus vanellus) v Kraji Vysočina [PDF s výsledky]
 • Ochrana doupných a hnízdních stromů v lesích na Vysočině [PDF s výsledky]
 • Mapování chráněných druhů živočichů na lokalitách ohrožených výstavbou vysokorychlostní trati na Vysočině [PDF s výsledky] a ve Středočeském kraji [PDF s výsledky]
 • Monitoring lejska malého na Vysočině [PDF s výsledky]
 • Monitoring výra velkého, sýce rousného a kulíška nejmenšího na Vysočině [PDF s výsledky]
 • Vracíme sovy lesu - ve spolupráci s LČR, s.p. [videoklip, tabule, PDF s výsledky za rok 2022]
 • Pozemkový spolek Gallinago 2022
 • Vybrané ornitologické údaje z Kraje Vysočina za rok 2022 [bude publikováno v Crex 2026/44]
 • Fenologická pozorování - přílety a odlety tažných druhů v roce 2022

2021:

 • Ochrana vybraných druhů ptáků v lesích Vysočiny [PDF s výsledky]
 • Ochrana hnízd čejky chocholaté (Vanellus vanellus) v Kraji Vysočina [PDF s výsledky]
 • Ochrana doupných a hnízdních stromů v lesích na Vysočině [PDF s výsledky]
 • Akustický ornitologický průzkum ve vybraných kvadrátech na Českomoravské vrchovině s hlavním zaměřením na sýce rousného (Aegolius funereus) a kulíška nejmenšího (Glaucidium passerinum) - výsledkem je avifauna lesů v časně jarním období ve vybraných lesích ovlivněných různou měrou dopady kůrovcové kalamity [PDF s výsledky]
 • Tvorba tůní na lokalitě V Krejdách na Žďársku [PDF s výsledky]
 • Péče o lokalitu Chvojnov na Jihlavsku [PDF s výsledky]
 • Odonatologický průzkum Chvojnova [PDF s výsledky]
 • Ochrana biodiverzity v okolí Javořického potoka - likvidace invazní netýkavky žláznaté v roce 2021 [PDF s výsledky]
 • Pozemkový spolek Gallinago 2021
 • Vybrané ornitologické údaje z Kraje Vysočina za rok 2021 [bude publikováno v Crex 2025/43]
 • Fenologická pozorování - přílety a odlety tažných druhů v roce 2021
 • Červená kniha květeny Vysočiny
  • Celkem bylo zpracováno 661 taxonů ohrožených rostlin, jejichž historický a současný výskyt v regionu je blíže komentován, doplněn mapkami jejich rozšíření a fotodokumentací pořízenou na území Kraje Vysočina a chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. Obsáhlá publikace formátu A4 o rozsahu 537 stran je doplněna o historii botanického výzkumu a historii ochrany přírody na Vysočině. Zároveň obsahuje kompletní bibliografii cévnatých rostlin Vysočiny. Jedná se o populárně odbornou publikaci, ve které nechybí metodika, analýzy a komentáře k výsledkům, anglické summary a rejstříky. Hlavními autory publikace jsou regionální botanici Ing. Luděk Čech (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy), RNDr. Libor Ekrt, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích), RNDr. Ester Ektrová, Ph.D. (Telč), Mgr. Jiří Juřička (Muzeum Vysočiny Jihlava) a Mgr. Jana Jelínková (Muzeum Vysočiny Třebíč). Trochu netradičně je vydavatelem Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, neboť hlavní sběr a zpracování dat pro tuto publikaci proběhlo v rámci námi koordinovaného projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny, který byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Vydání publikace podpořil též Kraj Vysočina v rámci Fondu Vysočiny a Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Publikace by neměla chybět v knihovničce žádného z botaniků, ať už jste odkudkoliv, ani žádného regionálního učitele biologie, ochránce či milovníka přírody. Zakoupením publikace zároveň podpoříte vydávání takovýchto publikací i v budoucnu. Publikace je k dostání za 800 Kč (při zasílání poštou + 150 Kč poštovné a balné). Na osobním vyzvednutí je možné se předem domluvit v Telči, Havlíčkově Brodě, Jihlavě a Chotěboři. Objednávky zasílejte Ester Ekrtové (ester.hofhanzlovacentrum.cz). Ukázky z knihy:

 

2020:

 • Ochrana vybraných druhů ptáků v lesích Vysočiny [PDF s výsledky]
 • Ochrana hnízd čejky chocholaté (Vanellus vanellus) v Kraji Vysočina [PDF s výsledky]
 • Mapování hnízdišť rorýse obecného (Apus apus) a jiřičky obecné (Delichon urbicum) ve Světlé nad Sázavou a v Ledči nad Sázavou [PDF s výsledky]
 • Ochrana doupných a hnízdních stromů v lesích na Vysočině [PDF s výsledky]
 • Doplnění evidovaných lokalit ochrany přírody v Kraji Vysočina
  • Čerňák [PDF]
  • Hradiště [PDF]
  • Huťský vrch [PDF]
  • K Hlubci [PDF]
  • Korunní kopec [PDF]
  • Lesní trať [PDF]
  • Letná [PDF]
  • Na Horních Hutích [PDF]
  • Nad Vývozním rybníkem [PDF]
  • Padělíky [PDF]
  • Pařezitá [PDF]
  • Pod Spáleniskem [PDF]
  • Pospíchálky [PDF]
  • Prachatický les [PDF]
  • Rousínovský les [PDF]
  • Skalka pod Javořicí [PDF]
  • Skalní město [PDF]
  • Švejbory [PDF]
  • U Břečovského mlýna [PDF]
  • U Damiánky [PDF]
  • U Hradu Chřenovice [PDF]
  • U Peclparovy boudy [PDF]
  • U Serpentinky [PDF]
  • U Šlejferků [PDF]
  • V Jámách [PDF]
  • V Jelení [PDF]
  • Vysočina [PDF]
 • Hnízdní podpora sýce rousného (Aegolius funereus) na Vysočině a vyhodnocení její efektivity [PDF s výsledky]
 • Podpora hnízdění ptáků v lesích
 • Vracíme sovy lesu [videoklip]
 • Akustický ornitologický průzkum ve vybraných kvadrátech na Českomoravské vrchovině s hlavním zaměřením na chřástala polního (Crex crex) - výsledkem je avifauna otevřené krajiny ve vrcholu hnízdní sezóny ve vybraných oblastech [PDF s výsledky]
 • Ochrana biodiverzity v okolí Javořického potoka - likvidace invazní netýkavky žláznaté v roce 2020 [PDF s výsledky]
 • Pozemkový spolek Gallinago 2020
 • Vybrané ornitologické údaje z Kraje Vysočina za rok 2020 [bude publikováno v Crex 2024/42]
 • Fenologická pozorování - přílety a odlety tažných druhů v roce 2020

2019:

 • Ochrana vybraných druhů ptáků v lesích Vysočiny [PDF s výsledky]
 • Inventarizace hnízdišť zvláště chráněných a ohrožených druhů ptáků na území města Jihlavy [PDF s výsledky]
 • Ornitologický průzkum Podhorácka
 • Ornitologický průzkum navrhované PR Hraběcí stolek, k.ú. Bolešín, okres Žďár nad Sázavou [PDF s výsledky]
 • Ornitologický průzkum navrhované PR Pyšolec, k.ú. Koroužné, Vír a Pivonice u Lesoňovic, okres Žďár nad Sázavou [PDF s výsledky]
 • Hnízdní podpora kulíška nejmenšího na Vysočině a vyhodnocení její efektivity [PDF s výsledky]
 • Ochrana biodiverzity v okolí Javořického potoka - likvidace invazní netýkavky žláznaté v roce 2019 [PDF s výsledky]
 • Mapování netopýrů v aglomeraci Havlíčkův Brod
 • Pozemkový spolek Gallinago 2019
 • Vybrané ornitologické údaje z Kraje Vysočina za rok 2019 [bude publikováno v Crex 2023/41]
 • Fenologická pozorování - přílety a odlety tažných druhů v roce 2019

2018:

 • Mapování kavky obecné (Corvus monedula) v aglomeraci Havlíčkův Brod [PDF s výsledky]
 • Mapování rorýse obecného (Apus apus) v aglomeraci Havlíčkův Brod [PDF s výsledky]
 • Mapování netopýrů v aglomeraci Havlíčkův Brod
 • Nebezpečné skleněné plochy v Havlíčkově Brodě
 • Ornitologický průzkum U Březky [PDF s výsledky]
 • Péče o rašelinné louky v PR Nad Svitákem
 • Péče o rašelinné louky Pod Trojanem
 • Péče o rašelinné louky U Farského lesa
 • Péče o rašelinné louky U Šeredů
 • Péče o mokřady u Chvojnova
 • Kosení Pístovských mokřadů
 • Kosení U Popického rybníka
 • Ochrana biodiverzity v okolí Javořického potoka - likvidace invazní netýkavky žláznaté v roce 2018 [PDF s výsledky]
 • Pozemkový spolek Gallinago 2018
 • Vybrané ornitologické údaje z Kraje Vysočina za rok 2018 [publikováno v Crex 2022/40]
 • Fenologická pozorování - přílety a odlety tažných druhů v roce 2018 [PDF s výsledky]

2017:

 • Přírodní rozmanitost Vysočiny
 • Mapování dudka chocholatého (Upupa epops) na Třebíčsku [PDF s výsledky]
 • Monitoring ptáků rybníka Parný Mlýn na Třebíčsku [PDF s výsledky]
 • Výskyt vybraných druhů ptáků v Kraji Vysočina
 • Péče o rašelinné louky v PR Nad Svitákem
 • Péče o rašelinné louky Pod Trojanem
 • Péče o rašelinné louky U Farského lesa
 • Péče o rašelinné louky U Šeredů
 • Péče o mokřady u Chvojnova
 • Péče o mokřady u Dobré Vody Lipnické
 • Obnova biotopů na Pístovských mokřadech
 • Kosení Pístovských mokřadů
 • Kosení U Popického rybníka
 • Ochrana biodiverzity v okolí Javořického potoka - likvidace invazní netýkavky žláznaté v roce 2017 [PDF s výsledky]
 • Pozemkový spolek Gallinago 2017
 • Vybrané ornitologické údaje z Kraje Vysočina za rok 2017 [publikováno v Crex 2021/39: 245-264]
 • Fenologická pozorování - přílety a odlety tažných druhů v roce 2017 [PDF s výsledky]

2016:

 • Ochrana hnízd motáka lužního (Circus pygargus) na Vysočině 2016 [PDF s výsledky]
 • Ptáci vybraných mokřadů Velkomeziříčska
 • Ornitologický průzkum PP Na Skalce [PDF s výsledky]
 • Ornitologický průzkum PP Přední skála [PDF s výsledky]
 • Ornitologický průzkum Jemnického cvičiště
 • Ochrana našich nejohroženějších biotopů - mokřadů a stepí - prostřednictvím pozemkových spolků
 • Drobná vylepšení revitalizace rašeliniště v PR Chvojnov
 • Péče o rašelinné louky v PR Na Oklice
 • Péče o rašelinné louky v PR Nad Svitákem
 • Péče o rašelinné louky v PP Jezdovické rašeliniště
 • Péče o rašelinné louky Pod Trojanem
 • Péče o rašelinné louky U Šeredů
 • Péče o mokřady u Dobré Vody Lipnické
 • Péče o mokřady u Chvojnova
 • Péče o Starohorský mokřad
 • Podpora biodiverzity Čenkovského lesíka
 • Ochrana biodiverzity v okolí Javořického potoka
 • Pozemkový spolek Gallinago 2016
 • Zajímavé ornitologické údaje z Kraje Vysočina v letech 2009–2016 [publikováno v Crex 2020/38: 237-272]

2015:

2014:

2013:

2012:

2011:

2010:

2009:

2008:

2007:

 

Přehled projektů:

 

Ochrana doupných a odumřelých stromů v lesích 2007

 • Termín: 2007
 • Místo realizace: Kraj Vysočina
 • Předmět projektu: V rámci projektu jsou vyhledávány a značeny odumřelé a doupné stromy na lesních pozemcích ve správě LČR v Kraji Vysočina. Jsou vyznačovány odumřelé stromy resp. jejich pahýly v počtu do 5 ks na 1 ha, dále prokazatelně doupné stromy a stromy s výskytem význačných druhů ptáků. Označené stromy jsou ponechány v porostech k přirozenému dožití a následnému rozpadu. Označené stromy jsou zakreslovány do lesnických map. V rámci projektu probíhá osvěta o významu starých, odumírajících a odumřelých stromů pro lesní ekosystém.
 • Výsledky projektu: V roce 2007 bylo označeno 348 stromů, které zůstanou v lesních porostech na dožití. Byly vytištěny 2 druhy informačních letáků, základní informace jsou na webu ČSO a souhrnné výsledky byly publikovány v časopise Cinclus 18.
 • www: www.cso.cz/les.html
 • Publikace: Kodet V. [ed.], 2008: Ochrana odumřelých a doupných stromů v lesích na Vysočině v letech 2007 a 2008. – Cinclus 18: 65-76.
 • Náklady na projekt: 100 000 Kč
 • Finančně podpořeno státním podnikem Lesy České republiky; výše příspěvku: 100 000 Kč

  LCR.jpg

Mapování a vyhodnocování změn hnízdního rozšíření ptáků na Vysočině

 • Termín: 2007
 • Místo realizace: Kraj Vysočina
 • Předmět projektu: Základní sběr ornitologických dat členy sdružení a dalšími dobrovolníky. Kvantifikace změn plošného rozšíření ptáků v Kraji Vysočina na základě proběhlých mapování hnízdního rozšíření (KUNSTMÜLLER et KODET 2005, ŠŤASTNÝ et al. 1987, 1996, 2006). Jedním z využití je získání podkladových materiálů pro účast ve správních řízeních týkajících se ochrany přírody a pro návrhy ochranných opatření na ornitologicky významných lokalitách.
 • Výsledky projektu: Dílčími výstupy jsou databáze ornitologických dat a přehled ornitologicky významných lokalit v Kraji Vysočina. Výsledky ukazují, že v posledních 30 letech bylo zaznamenáno ve sledovaném území kraje Vysočina úplné vymizení 7 druhů ptáků, v letech 2001 - 2004 nebylo hnízdění prokázáno oproti předchozím mapováním u dalších 8 druhů, výrazné setrvalé zmenšování rozšíření bylo zaznamenáno u dalších 7 druhů. Naopak při posledním mapování v letech 2001 - 2004 bylo nově zaznamenáno 23 druhů ptáků: Většinou se však jednalo pouze o možné nebo pravděpodobné hnízdění. Prokázané hnízdění bylo ve skupině nově zaznamenaných druhů zjištěno jen u 3 druhů. U druhů zaznamenaných již při minulých mapováních bylo nově prokázáno hnízdění u dalších 6 druhů. U většiny druhů bylo zaznamenáno zvyšování obsazenosti kvadrátů. V zájmovém území byl ve všech třech obdobích mapování zjištěn celkem hnízdní výskyt v kategoriích možné, pravděpodobné a prokázané hnízdění u 193 druhů ptáků. Při posledním mapování nebylo prokázáno hnízdění u 14 druhů, u kterých bylo prokázáno alespoň v jednom z předchozích mapování. Na druhou stranu bylo při posledním mapování prokázáno hnízdění u 9 druhů, u kterých nebylo prokázáno ani v jednom z předchozích mapování. Ve všech třech obdobích mapování bylo v zájmovém území celkem prokázáno hnízdění u 162 druhů ptáků. Podrobné výsledky včetně vypsaných konkrétních druhů a kompletní grafy změn v hnízdním rozšíření pro všechny druhy ptáků na Vysočině byly publikovány v časopise Cinclus 18 a jsou dostupné také na našem webu.
 • Publikace: Kodet V., 2008: Změny hnízdního rozšíření ptáků (Aves) na Vysočině podle mapování z let 1973 - 1977, 1985 - 1989 a 2001 - 2004. – Cinclus 18: 35-50.
 • www: www.cso.cz/vysocina-zmeny.html
 • Náklady na projekt: dobrovolníci zapojení do projektu z vlastních zdrojů

  PCSOV.jpg

Ochrana hnízdišť motáka lužního v zemědělské krajině 2007

 • Termín: 2007
 • Místo realizace: Kraj Vysočina
 • Předmět projektu: Českomoravská vrchovina je územím s největší populační hustotou silně ohroženého motáka lužního v rámci celé ČR a zřejmě i střední Evropy. Důsledná ochrana tohoto druhu je zatím závislá na přímých lidských aktivitách. V rámci projektu probíhá vyhledávání a individuální ochrana hnízd formou domlouvání se z hospodařícími subjekty (obsíkání hnízd, posun sklizně) a praktická pomoc zemědělcům při vyřizování žádostí o náhradu újmy. Obsíkání hnízd v dostatečném okruhu kolem hnízda postačuje nejen k úspěšnému vyvedení mláďat daného druhu, ale vzniklá dočasně neobhospodařovaná plocha umožňuje rozmnožování a úkryt celé řadě dalších živočichů a je tedy v jinak intenzivně využívané krajině jednou z mála příležitostí zvýšení druhové rozmanitosti.
 • Výsledky projektu: V roce 2007 bylo dohledáno 71 hnízd motáka lužního, přičemž přímá ochranná opatření se podařilo realizovat na třetině hnízd. V roce 2007 by bez aktivní ochrany hnízd byla vyvedena mláďata jen na 22,5 % hnízd, ale díky individuální ochraně vybraných hnízd byla mláďata vyvedena na 49,3 % hnízd. Hospodařícím subjektům byla zprostředkována pomoc s vyřízením žádostí o náhradu újmy na pozemcích o celkové výměře přes 3 ha. Publikování článku.
 • Náklady na projekt: dobrovolníci zapojení do projektu z vlastních zdrojů

  PCSOV.jpg

Monitoring vlivu biopásů na diverzitu a početnost ptáků v zemědělské krajině

 • Termín: 2007/2008
 • Místo realizace: Kraj Vysočina
 • Předmět projektu: Vyhodnocení dopadů agroenvironmentálního titulu biopásy na populace zimujících ptáků (terénní monitoring, zpracování výsledků).
 • Výsledky projektu: Byl prokázán pozitivní vliv přítomnosti biopásu na počet jedinců ptáků během sledovaného období, a to celkově jak pro ptáky zdržující se přímo na lokalitě [Wilcoxon paired-sample test: T = 2315,5; n = 112; p < 0,05], tak i pro ptáky pouze přeletující [Wilcoxon paired-sample test: T = 1929,0; n = 112; p < 0,05] a tedy i celkově pro všechny ptáky zaznamenané na lokalitě [Wilcoxon paired-sample test: T = 8575,0; n = 224; p < 0,001]. Dohromady pro všechny ptáky zaznamenané na lokalitě vychází průkazný vliv biopásu na počet jedinců jak v místě biopásu [Wilcoxon paired-sample test: T = 407,0; n = 56; p < 0,01], tak i ve vzdálenostech do 50 m [Wilcoxon paired-sample test: T = 554,0; n = 56; p < 0,05] i od 50 do 100 m [Wilcoxon paired-sample test: T = 477,5; n = 56; p < 0,01]. Byl prokázán pozitivní vliv přítomnosti biopásu také na počet druhů ptáků během sledovaného období [Wilcoxon paired-sample test: T = 2334,0; n = 112; p < 0,05], a to zejména díky pozitivnímu vlivu přímo v místě biopásu [Wilcoxon paired-sample test: T = 47,0; n = 28; p < 0,05]. Z jednotlivých druhů byl prokázán pozitivní vliv přítomnosti biopásu na jeho početnost během sledovaného období pouze pro Strnada obecného (Emberiza citrinella) [Wilcoxon paired-sample test: T = 114,0; n = 30; p < 0,05]. Dosažené výsledky ukazují, že přítomnost biopásů má pozitivní vliv na biodiverzitu ptáků. Pro bližší vyhodnocení vlivu pro jednotlivé druhy by bylo zapotřebí větší množství údajů.
 • Realizováno ve spolupráci s ČSO.
 • Náklady na subdodávku: 25 000 Kč
 • Objednatel: Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím České společnosti ornitologické; výše příspěvku na subdodávku: 25 000 Kč

  MZP.jpg CSO.jpg

Babín 2008

 • Termín: 11.-13.4. 2008
 • Místo realizace: Žďárské vrchy - Babín a okolí
 • Předmět projektu: Víkendová akce pro zájemce o ornitologii a ochranu ptáků. Terénní exkurze nejen na rybníky, večerní výpravy za sovím houkáním, ukázky kroužkování...
 • Výsledky projektu: Na této víkendové akci pro zájemce o ornitologii a ochranu ptáků se během 3 dnů vystřídalo celkem asi 50 účastníků. V pátek probíhala ornitologická pozorování na různých rybnících Žďárska, v odpoledních hodinách ukázky kroužkování a večer jsme vyrazili za sovím houkáním. V sobotu chvílemi poprchalo, ale ti, které déšť neodradil, absolvovali exkurzi na Matějovský a Veselský rybník. Opět probíhaly ukázky kroužkování a odpoledne se uskutečnila beseda, kde se zájemci dozvěděli aktuality v ochraně ptáků a jejich lokalit na Vysočině a další ornitologické zajímavosti. Večer se opět vyrazilo za sovím houkáním. Nedělní program byl rozdělen po skupinách podle toho, koho co lákalo nejvíce. Někteří zůstali kroužkovat ptáky na Babíně, jiní vyrazili za ptáky pro změnu do lesů, jiné opět zlákalo vodní ptactvo na rybnících. Během víkendové akce byla pozorována i řada vzácných druhů ptáků, mimo jiné orlovec říční, lžičák pestrý, čírka obecná, volavka bílá, vodouš kropenatý či sýc rousný. Celkově bylo každý den nataženo 76 metrů ornitologických sítí, do kterých se podařilo odchytit 45 jedinců 17 druhů ptáků. Mezi druhy, které si díky tomu mohli účastníci prohlédnout z blízka a poznat jejich určování, a to nejen jednotlivých druhů, ale i jejich pohlaví a stáří, patřili: budníček menší, budníček větší, červenka obecná, drozd zpěvný, konipas bílý, kos černý, králíček obecný, pěnkava obecná, rehek zahradní, sojka obecná, strnad obecný, strnad rákosní, střízlík obecný, sýkora babka, sýkora modřinka, sýkora parukářka a sýkora uhelníček. Na akci byla natočena i krátká televizní reportáž.
 • Náklady na projekt: 5 000 Kč
 • Finančně podpořeno v rámci projektu „Zapojení veřejnosti do ochrany přírody v Kraji Vysočina" a v rámci kampaně „Otvírání přírody na Vysočině", které jsou finančně podpořeny z Blokového grantu z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti, jehož příjemcem jsou Chaloupky o.p.s.; výše příspěvku: 5 000 Kč

  NOR.jpg NROS.jpg CHAL.jpg

Sýc'08

 • Termín: 19.4. 2008
 • Místo realizace: Žďárské vrchy - Studnice a okolí
 • Předmět projektu: Ornitologická vycházka pro veřejnost zaměřená na ochranu dutinových druhů.
 • Výsledky projektu: V sobotu 19. dubna 2008 proběhla tradiční akce SÝC'08 – zaměřená zejména na průzkum hnízdních lokalit sýce rousného na trase Studnice-Pohledecká skála-Vlčí kámen-Koníkov-Odranec-Kuklík-Studnice (v délce cca 8 km). Sraz zájemců byl v 9 hod. na Studnici. Akce se zúčastnilo 25 lidí. Pro děti byla připravena kratší trasa. Zkontrolovali jsme 8 tradičních hnízdních lokalit s celkovým počtem 24 doupných buků. Nalezli jsme jen jednu obsazenou dutinu sýcem, respektive dřevěnou boudu. Žádná dutina nebyla obsazena ani holubem doupňákem ani datlem černým. Jednu boudu obsadil brhlík lesní – svým typickým způsobem zmenšil vletový otvor hliněnou stěnou. Pouze na jedné lokalitě jsme zaznamenali přítomnost 1 ex. holuba doupňáka, který oblétával bučinu. V bučině na Pohledecké skále byla v buku jedna čerstvá dutina vytesána datlem černým. Na Pohledecké skále jsme zjistili pobytové znaky výra velkého ve formě starých vývržků a trusu na několika místech. Na silnici mezi Koníkovem a Pohledeckou skálou jsme pozorovali krouživý let nad lesem jednoho páru orla, jehož bližší určení bude provedeno z pořízené fotografie. Nad vrcholem Samotín o dvě hodiny později kroužil další jedinec orla. Kromě těchto zajímavých ornitologických zpestření se účastníci seznámili s našimi běžnými lesními druhy a byli informováni o probíhající akci na ochranu doupných stromů na Vysočině.
 • Realizováno ve spolupráci se Správou CHKO Žďárské vrchy.
 • Náklady na projekt: 3 000 Kč
 • Finančně podpořeno v rámci projektu „Zapojení veřejnosti do ochrany přírody v Kraji Vysočina" a v rámci kampaně „Otvírání přírody na Vysočině", které jsou finančně podpořeny z Blokového grantu z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti, jehož příjemcem jsou Chaloupky o.p.s.; výše příspěvku: 3 000 Kč

  NOR.jpg NROS.jpg CHAL.jpg

Vítání ptačího zpěvu na Vysočině 2008

 • Termín: 1.5. a 3.5. 2008
 • Místo realizace: Okolí Nového Města na Moravě a okolí Stříteže u Jihlavy
 • Předmět projektu: Dvě ornitologické vycházky pro veřejnost zaměřené na poznávání ptáků podle zpěvu.
 • Výsledky projektu: Ve čtvrtek 1. května 2008 proběhla tradiční akce Vítání ptačího zpěvu v Novém Městě na Moravě a v sobotu 3. května 2008 i ve Stříteži u Jihlavy. V Novém Městě na Moravě byl sraz zájemců již ve 4 hodiny ranní. Druhý okruh, především pro děti, byl v 6 hodin tamtéž. Trasa procházela lesoparkem Koruna a podél rybníků Cihelský a Klečkovský. Na brzkou ranní hodinu dorazilo 9 ranních ptáčat. Nejdříve, ještě za tmy, průvodce Jaromír Čejka seznámil účastníky se zajímavostmi z oblasti ptačích hlasů a kdy který druh začíná zpívat, což jsme potom mohli velice dobře sledovat v terénu. Již ve 4 hodiny ráno na srazu zpívali kos černý a rehek domácí. Postupně se k nim připojil rehek zahradní, drozd kvíčala a drozd zpěvný. V 5 hodin jsme uslyšeli sýkoru koňadru a hned po ní sýkoru modřinku. V 5 hodin a 10 minut zazpíval budníček menší. O pět minut později zazpívala první pěnkava obecná. O dalších 5 minut později jsme uslyšeli i pěnici černohlavou. Po hodině a půl jsme dorazili na místo srazu. A při rozloučení prvních účastníků se nám ještě ozvali holub hřivnáč a zvonohlík zahradní. Než se shromáždila druhá skupina uslyšeli jsme hlasy dalších ptáků – hrdličky zahradní, kavky obecné a poštolky obecné. Do toho se přidal i samec kohouta z některé zahrady. Postupně při procházení trasy jsme uslyšeli další nové zpěvy – zvonka zeleného, budníčka většího, špačka obecného. Ozval se i strakapoud velký na kmenu stromu. Kolem nás proletěla straka obecná, ale neozvala se. Dále zazpívala pěnice pokřovní. U rybníků jsme také uviděli odlétajícího čápa černého. Na hladině plavali kromě všudypřítomných kachen divokých i poláci chocholačky. Nakonec se ještě ozvali brhlík lesní a šoupálek dlouhoprstý. Počasí nám přálo, nefoukalo, jen o půl sedmé přešla menší přeháňka s deštěm. Celkově jsme zde zaznamenali 26 druhů. Oproti tomu na Střítežských rybnících a v jejich okolí se nám podařilo o dva dny později zaznamenat rovných 60 druhů ptáků, mimo jiné například včelojeda lesního, ostříže lesního, čejku chocholatou, vodouše kropenatého, slípku zelenonohou, krutihlava obecného či bramborníčka hnědého. Lze tedy říci, že se akce podařily a přítomní účastníci si odnesli řadu zajímavých zážitků a poznatků.
 • Realizováno ve spolupráci s ČSO.
 • Náklady na projekt: 3 000 Kč
 • Finančně podpořeno v rámci projektu „Zapojení veřejnosti do ochrany přírody v Kraji Vysočina" a v rámci kampaně „Otvírání přírody na Vysočině", které jsou finančně podpořeny z Blokového grantu z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti, jehož příjemcem jsou Chaloupky o.p.s.; výše příspěvku: 3 000 Kč

  NOR.jpg NROS.jpg CHAL.jpg

Ochrana hnízdišť bukače velkého a bukáčka malého na Vysočině

 • Termín: 2008
 • Místo realizace: Kraj Vysočina
 • Předmět projektu: Vytvoření přehledu lokalit hnízdního výskytu bukače velkého (Botaurus stellaris) a bukáčka malého (Ixobrychus minutus) na Vysočině v posledních 15 letech. Navázání spolupráce s orgány ochrany přírody při ochraně těchto lokalit.
 • Výsledky projektu: Bukač velký (Botaurus stellaris) i bukáček malý (Ixobrychus minutus) jsou u nás legislativně chráněni jako kriticky ohrožené druhy. Vzhledem ke skrytému způsobu života v rozsáhlejších litorálech rybníků není jednoduché jejich hnízdění prokázat. Už jejich prostý výskyt v hnízdním období zaznamenaný třeba na základě hlasových projevů je však dostatečným důvodem pro ochranu takovýchto lokalit, jakožto biotopu zvláště chráněného druhu. V Kraji Vysočina byl v letech 1993 - 2008 zjištěn hnízdní výskyt bukače velkého na 19 lokalitách, přičemž na 5 z nich bylo hnízdění přímo prokázáno. Hnízdní výskyt bukáčka malého byl ve stejném období zjištěn na 8 lokalitách, ale na žádné z nich nebylo jeho hnízdění přímo prokázáno. Na 4 lokalitách byl zjištěn výskyt obou druhů, celkově se tedy jedná o 23 lokalit, které na Vysočině z pohledu ochrany přírody vyžadují mimořádně vysokou pozornost.
 • Ke stažení: Přehled hnízdních lokalit bukače a bukáčka na Vysočině v letech 1993 - 2008.
 • Publikace: Kunstmüller I., 2008: Změny početnosti a rozšíření bukače velkého (Botaurus stellaris) na Českomoravské vrchovině a v přilehlých regionech. – Cinclus 18: 5-34.
 • Náklady na projekt: 20 400 Kč
 • Částečně finančně podpořeno programem Ochrana biodiverzity, což je národní program Českého svazu ochránců přírody financovaný Ministerstvem životního prostředí ČR; výše příspěvku: 10 000 Kč

  MZP.jpg CSOP.jpg

Podpora hnízdních možností skorce vodního na Vysočině

 • Termín: 2008
 • Místo realizace: Kraj Vysočina
 • Předmět projektu: Na vytipovaných vhodných vodních tocích na Vysočině instalovat 30 ks hnízdních polobudek pro skorce vodního (Cinclus cinclus).
 • Výsledky projektu: Skorec vodní (Cinclus cinclus) je z velké části závislý na ochranářských opatřeních, neboť na většině vodních tocích nemá dostatek příležitostí k hnízdění. Jako nejvhodnější podporou se osvědčily hnízdní polobudky instalované pod mostky, které umožňují stabilizovat místní populace a rozšířit tento druh i na další vodní toky, kde dosud nehnízdí. V roce 2008 bylo v Kraji Vysočina v rámci tohoto projektu instalováno 30 ks polobudek pro skorce vodního.
 • Ke stažení: Výsledky projektu (PDF 0,9 MB)
 • Náklady na projekt: 27 600 Kč
 • Částečně finančně podpořeno programem Ochrana biodiverzity, což je národní program Českého svazu ochránců přírody financovaný Ministerstvem životního prostředí ČR; výše příspěvku: 14 000 Kč

  MZP.jpg CSOP.jpg

Ochrana hnízd motáka lužního na Vysočině v roce 2008

 • Termín: 2008
 • Místo realizace: Kraj Vysočina
 • Předmět projektu: Vyhledávání hnízdících párů motáka lužního (Circus pygargus) na zemědělských pozemcích a zajišťování ochrany jejich hnízd formou domluvení obsečení nebo posunu sklizně v dostatečné ploše kolem hnízda, případně instalování oplůtků.
 • Výsledky projektu: V roce 2008 byl nedostatek hlavní potravy motáků lužních - hrabošů polních, což bylo hlavním důvodem poklesu počtu hnízdících párů na Vysočině oproti předchozím rokům. V roce 2008 byl na Vysočině zaznamenán hnízdní výskyt 36 párů. Dohledat se podařilo 28 hnízd, z nichž u 7 hnízd byla poskytnuta potřebná ochrana (25 %). 6 hnízd s poskytnutou ochranou bylo nakonec úspěšných. Těchto 6 úspěšných hnízd s poskytnutou ochranou se na celkové úspěšnosti hnízd podílelo 30 %. Celkově bylo letos na Vysočině zjištěno 20 úspěšně vyvedených hnízd motáka lužního, přičemž většina z nich nevyžadovala speciální ochranná opatření, neboť byla umístěna v nesečených loukách či ruderálu nebo mláďata stihla být vyvedena před sklizní obilovin, což však muselo být u všech hnízd hlídáno. Oproti předchozím rokům jsme nezaznamenali žádné hnízdění ve vojtěškách. Celkem se na 22 hnízdech vylíhlo 70 mláďat, přičemž úspěšně bylo vyvedeno 59 mláďat z 20 hnízd (průměr 2,95 mláďat na jedno úspěšné hnízdo). Ze 6 úspěšných hnízd s poskytnutou ochranou bylo vyvedeno 20 mláďat (tj. 41 %, n = 59 mláďat).
 • Ke stažení: Výsledky projektu (PDF 1,4 MB)
 • Náklady na projekt: 32 400 Kč
 • Finančně podpořeno programem Ochrana biodiverzity, což je národní program Českého svazu ochránců přírody financovaný Ministerstvem životního prostředí ČR; výše příspěvku: 18 000 Kč; a Programem péče o krajinu financovaným Ministerstvem životního prostředí ČR prostřednictvím Agentury ochrany přírody a krajiny ČR; výše příspěvku: 14 400 Kč

  MZP.jpg AOPK.jpg CSOP.jpg

Mapování hnízdního rozšíření vybraných druhů ptáků v Kraji Vysočina

 • Termín: 2008
 • Místo realizace: Kraj Vysočina
 • Předmět projektu: Vytvoření map hnízdních oblastí a hnízdních lokalit vybraných chráněných a ohrožených druhů ptáků v Kraji Vysočina.
 • Financováno Krajem Vysočina: 90 000 Kč

  VYS.jpg

Ochrana biotopů dutinových živočichů v lesích Vysočiny 2008

 • Termín: 2008
 • Místo realizace: Kraj Vysočina
 • Předmět projektu: V rámci projektu jsou vyhledávány a značeny odumřelé a doupné stromy na lesních pozemcích ve správě LČR v Kraji Vysočina. Jsou vyznačovány odumřelé stromy resp. jejich pahýly v počtu do 5 ks na 1 ha, dále prokazatelně doupné stromy a stromy s výskytem význačných druhů ptáků. Označené stromy jsou ponechány v porostech k přirozenému dožití a následnému rozpadu. Označené stromy jsou zakreslovány do lesnických map. V rámci projektu probíhá osvěta o významu starých, odumírajících a odumřelých stromů pro lesní ekosystém.
 • Výsledky projektu: V roce 2008 se do vyhledávání a značení odumřelých a doupných stromů na Vysočině zapojilo 21 lidí, kteří celkem označili 629 stromů, z nichž je 541 stromů doupných s celkovým počtem 1 149 dutin. Dohromady bylo v letech 2007 a 2008 v Kraji Vysočina v hospodářských lesích, které spadají pod krajské ředitelství LČR Jihlava, označeno 984 stromů, z nichž je 852 stromů doupných s celkovým počtem 1 757 dutin. Nejvíce dutin na označených stromech pochází od strakapoudů (819), kterého následují datlové (570) a žluny (117). Mezi označenými stromy výrazně převažují listnaté dřeviny (88 %). Nejčastěji označovanou dřevinou je buk lesní (545 stromů; 55 %). Výsledky byly publikovány v časopise Cinclus 18.
 • www: www.cso.cz/les.html
 • Publikace: Kodet V. [ed.], 2008: Ochrana odumřelých a doupných stromů v lesích na Vysočině v letech 2007 a 2008. – Cinclus 18: 65-76.
 • Náklady na projekt: 200 000 Kč
 • Finančně podpořeno státním podnikem Lesy České republiky; výše příspěvku: 200 000 Kč

  LCR.jpg

Podpora hnízdních možností pro čápa bílého v roce 2008

 • Termín: 2008
 • Místo realizace: Obec Chlum v okrese Třebíč v Kraji Vysočina
 • Předmět projektu: Instalování hnízdní podložky pro čápa bílého (Ciconia ciconia).
 • Výsledky projektu: Na stodole v obci Chlum byla instalována hnízdní podložka pro čápa bílého.
 • Náklady na projekt: 10 000 Kč
 • Finančně podpořeno Programem péče o krajinu financovaným Ministerstvem životního prostředí ČR prostřednictvím Agentury ochrany přírody a krajiny ČR; výše příspěvku: 10 000 Kč

  MZP.jpg AOPK.jpg

Kosení luk na Hajnici 2008

 • Termín: 2008
 • Místo realizace: Přechodně chráněná plocha Hajnice v okrese Jihlava v Kraji Vysočina.
 • Předmět projektu: Ruční kosení a pomístní prořezání keřových porostů na podmáčených květnatých loukách s vlhkomilnými společenstvy místy rašelinného charakteru mozaikovitým způsobem pro zachování biologické rozmanitosti a pro podporu chráněných a ohrožených druhů.
 • Výsledky projektu: Byly ručně pokoseny a sklizeny 4 ha vlhkých luk a na vybraných zarůstajících plochách redukovány náletové dřeviny.
 • Realizováno ve spolupráci s hnutím Brontosaurus.
 • Náklady na projekt: 73 350 Kč
 • Finančně podpořeno Programem péče o krajinu financovaným Ministerstvem životního prostředí ČR prostřednictvím Agentury ochrany přírody a krajiny ČR; výše příspěvku: 73 350 Kč

  MZP.jpg AOPK.jpg

Kosení luk na Rašeliništi Pod Trojanem 2008

 • Termín: 2008
 • Místo realizace: Přechodně chráněná plocha Rašeliniště Pod Trojanem v okrese Jihlava.
 • Předmět projektu: Ruční kosení na zamokřených lučních ladech a rašelinných loukách mozaikovitým způsobem pro zachování biologické rozmanitosti a pro podporu chráněných a ohrožených druhů.
 • Výsledky projektu: Mozaikovitým způsobem byl ručně pokosen a sklizen 1 ha vlhkých luk.
 • Náklady na projekt: 17 192 Kč
 • Finančně podpořeno Programem péče o krajinu financovaným Ministerstvem životního prostředí ČR prostřednictvím Agentury ochrany přírody a krajiny ČR; výše příspěvku: 17 192 Kč

  MZP.jpg AOPK.jpg

Péče o nelesní biotopy v bývalém VVP Pístov 2008

 • Termín: 2008
 • Místo realizace: Mokřady v bývalém Pístovském vojenském prostoru u Pístova v okrese Jihlava.
 • Předmět projektu: Kosení květnatých luk, odstraňování náletových dřevin a vytváření tůní pro zachování biologické rozmanitosti a pro podporu chráněných a ohrožených druhů.
 • Ke stažení:
 • Náklady na projekt: 20 770 Kč
 • Finančně podpořeno Programem péče o krajinu financovaným Ministerstvem životního prostředí ČR prostřednictvím Agentury ochrany přírody a krajiny ČR; výše příspěvku: 20 770 Kč

  MZP.jpg AOPK.jpg

Využití informačních technologií v ornitologickém výzkumu

 • Webové stránky akustického výzkumu: www.cso.cz/am.html
 • Náklady na projekt: 140 000 Kč
 • Částečně finančně podpořeno Fondem Vysočiny v rámci programu Popularizace a vzdělávání v oblasti informačních technologií - 2008, který je financován Krajem Vysočina; výše příspěvku: 70 000 Kč

  VYS.jpg FVYS.jpg

Ochrana mokřadních ptáků a jejich hnízdišť na Vysočině

 • Termín: 2008/2009
 • Místo realizace: Kraj Vysočina
 • Předmět projektu: Ochrana hnízdišť mokřadních ptáků zejména účastí ve správních řízeních, při projednávání koncepčních dokumentů, předložením návrhů přechodně chráněných ploch i významných krajinných prvků a prosazování posunutí termínu seče na vymezených botanicky nevýznamných lučních mokřádcích.
 • Výsledky projektu: Díky projektu jsme se mohli více zapojit do účasti ve správních řízeních týkajících se ochrany přírody a krajiny, do procesů EIA a SEA i přípravy dalších koncepčních materiálů, které mají vliv na ochranu přírody. Vysloveně negativním zásahům se podařilo zabránit, ve většině případů bylo nalezeno kompromisní řešení. Většina námi navrhovaných vymezených ploch pro posun termínu seče z důvodu hnízdění ohrožených druhů ptáků se podařila zařadit do agroenvironmentálních (AE) dotací. Bylo vymezeno 112 půdních bloků na 50 lokalitách, kde byl v posledních letech zaznamenán hnízdní výskyt bahňáků a chřástala polního, pro možnost přihlášení se zemědělců o agroenvironmentální dotace do opatření ptačí lokality na travních porostech. Díky oslovení konkrétních zemědělců, jejichž pozemků se to týkalo, se o tyto dotace přihlásilo hned v roce 2009 několik zemědělských subjektů. Jedná se o koncepčně mnohem vhodnější řešení, neboť není potřeba každoročně domlouvat posun seče v případě hnízdního výskytu bekasiny otavní či chřástala polního apod., ale je zajištěn pětiletý cyklus posunu termínu seče díky AE dotacím. Nemáme přístup do centrální evidence, ale z původně oslovených 40 zemědělských subjektů, jejichž pozemky byly navrženy do AE dotací do opatření ptačí lokality na travních porostech (bahňáci + chřástal polní), se nám podařilo znova zkontaktovat 20, přičemž 6 z nich se přihlásilo do těchto dotací celkem na 10 půdních blocích. Na 4 lokalitách, kde volali chřástali polní, se podařilo domluvit posunutí termínu seče. S jedním zemědělcem byl domluven posun termínu pastvy v části jeho pastviny, kde zahnízdil moták lužní. Nezůstalo tedy jen u návrhů pro příslušné orgány ochrany přírody a oslovení příslušných zemědělců, ale opatření se podařilo uvést i do praxe. U návrhů na přechodně chráněné plochy či registrované významné krajinné prvky se samozřejmě jedná o běh na dlouhou trať, ale důležité je, že o cenných lokalitách mají příslušné úřady přehled a mohou tak zabránit nevhodným zásahům na těchto mokřadech, jako je např. nešetrné odbahňování rybníků, budování nových rybníků či zalesňování. Pro předvídatelnost našich postojů při účasti ve správních řízeních jsme vypracovali kategorizaci významu hnízdišť ptáků na Vysočině z hlediska jejich ochranářského významu. Hnízdiště jednotlivých druhů byla rozdělena podle zařazení do červeného seznamu ptáků kraje Vysočina (Kodet et Kunstmüller 2008) do třech kategorií: !!! - hnízdiště zasluhující mimořádně vysokou pozornost - sem byly zařazeny druhy regionálně vymizelé a kriticky ohrožené (negativní zásahy do hnízdišť těchto druhů jsou pro nás nepřijatelné a orgány ochrany přírody by měly na Vysočině tato hnízdiště vždy chránit třeba i za cenu kompenzace hospodářské újmy vlastníka); !! - hnízdiště zasluhující zvýšenou pozornost - sem byly zařazeny druhy ohrožené a zranitelné (negativní zásahy do hnízdišť mohou ohrozit populaci těchto druhů na Vysočině, proto je zapotřebí každý takový zásah posuzovat individuálně a snažit se minimalizovat negativní zásahy, případně hledat nějaká kompromisní řešení); ! - hnízdiště zasluhující pozornost - sem byly zařazeny druhy téměř ohrožené (v odůvodněných případech lze připustit zničení hnízdiště, takové jednotlivé případy populaci na Vysočině neohrozí). Projekt nám umožnil mít historicky prvního zaměstnance na částečný úvazek nejen v naší pobočce, ale vůbec v jakékoliv pobočce České společnosti ornitologické.
 • Ke stažení: Ornitologicky významné mokřady Vysočiny I. (PDF 4,1 MB)
 • Publikace: Kodet V. et Kunstmüller I., 2008: Kategorizace významu hnízdišť ptáků na Českomoravské vrchovině z hlediska jejich ochrany. – Cinclus 18: 59-63.
 • Náklady na projekt: 190 141 Kč
 • Částečně finančně podpořeno programem Strom života – pro přírodu, který je financován Nadací Partnerství a jehož generálním partnerem je Skanska; výše příspěvku: 100 000 Kč

  NadacePartnerstvi.jpg Skanska.jpg

Lidé a mokřady – klíče ke krajině

 • Termín: 2008/2009
 • Místo realizace: Kraj Vysočina
 • Předmět projektu: Předcházení bezprostřednímu zániku a narušení přírodních stanovišť ve volné krajině prostřednictvím zajištění nezbytné péče. Neformálním zapojením mladých lidí do těchto aktivit přispět k zachování charakteristických přírodních hodnot mokřadů, rašelinných luk a kulturní krajiny v oblasti Jihlavských vrchů.
 • Výsledky projektu: Ve spolupráci s hnutím Brontosaurus byly uspořádány tři letní tábory, při kterých byly za pomoci účastníků posečeny a sklizeny vlhké louky a luční lada v blízkém okolí. Byly uspořádány tři víkendové pracovně/zážitkové akce pro mládež, během nichž bylo vysazeno 12 vzrostlých ovocných stromů do stromořadí podél polní cesty u Branišova, 20 štěpovaných jablůněk u samoty Bethán, prořezávány a prosvětlovány keřové lemy mokřadních luk a lučních remízů, hloubeny drobné stružky a tůň, byly značeny doupné stromy v lesích. Zpracovali jsme koncept opatření pro jádrovou část komplexu pastevních lad U Farské hati a jednali jsme s územním pracovištěm Pozemkového fondu ČR v Jihlavě ohledně udělení souhlasu s realizací navržených opatření na této lokalitě. Probíhala jednání ohledně přípravy revitalizace Jedlovského potoka u Dušejova. Bylo získáno několik souhlasů vlastníků pro péči na neobhospodařovaných vlhkých loukách. Dne 11. prosince 2008 Rada pozemkových spolků v Praze přijala naši žádost o akreditaci Pozemkového spolku Gallinago při Pobočce ČSO na Vysočině.
 • Náklady na projekt: 97 000 Kč
 • Finančně podpořeno programem Strom života – pro přírodu, který je financován Nadací Partnerství a jehož generálním partnerem je Skanska; výše příspěvku: 97 000 Kč

  NadacePartnerstvi.jpg Skanska.jpg

Náměšťské rybníky a jejich ptactvo 1885 - 2008

 • Termín: 2008-2009
 • Místo realizace: Náměšťsko, Kraj Vysočina
 • Předmět projektu: Příprava a vydání obsáhlé publikace našeho předního terénního ornitologa Vladimíra Fialy, který nás provede historií Náměšťských rybníků až po současnost. Výskyt a hnízdění ptáků na rybnících je ovlivněn způsobem rybničního hospodaření. Pravidelné sledování vodních ptáků zasazené do kontextu změn na celé rybniční soustavě včetně změn v okolí rybníků v průběhu posledních 120 let je unikátním souborem dat, postřehů a zkušeností. Aby byla ochranářská opatření účinná ve prospěch vzácných druhů, je zapotřebí znát příčiny snižování početnosti těchto druhů. Publikace shrnuje dostupná historická data, která byla zpracována zejména z ornitologických deníků Václava Čapka, Jindřicha Mrázka a Otakara Smítala. Na tyto ornitology navázal autor publikace Vladimír Fiala, který pravidelně sledoval Náměšťskou rybniční soustavu celých 50 let. Z roku 1957 pochází první autorovy fotografie těchto rybníků, které dokládají jejich tehdejší stav. Čtivě psaná publikace autorových vzpomínek a zážitků doplněná o historické i současné fotografie lokalit a ptáků je nejen přírodovědným, ale i kulturně historickým počinem nadregionálního významu.
 • Výsledky projektu: Celobarevnou publikaci obsahující na 350 stranách téměř 200 autorových fotografií a přes 60 grafů lze objednat u Pobočky ČSO na Vysočině (Úvoz 23, 586 01 Jihlava, objednávky vyřizuje Vojtěch Kodet - e-mail: vojtech.kodeto.jpgemail.cz). Cena publikace je 300 Kč + 60 Kč poštovné a balné.
 • www: Náměšťské rybníky a jejich ptactvo 1885 - 2008
 • Náklady na projekt: 200 000 Kč
 • Částečně finančně podpořeno Fondem Vysočiny v rámci programu Edice Vysočiny VI., který je financován Krajem Vysočina; výše příspěvku: 100 000 Kč; a Jihomoravskou pobočkou České společnosti ornitologické; výše příspěvku: 10 000 Kč

  VYS.jpg FVYS.jpg JMPCSO.jpg

Sběr terénních dat pro výzkum indikátorů a metod pro dlouhodobé monitorování změn biodiverzity

 • Termín: 2009
 • Předmět projektu: Zoologické průzkumy vybraných lokalit v rámci výzkumného záměru, jehož řešitelem je Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.
 • Náklady na subdodávku: 45 000 Kč
 • Finančně podpořeno v rámci výzkumného záměru MSM6293359101 - „Výzkum zdrojů a idikátorů biodiverzity v kulturní krajině v kontextu dynamiky její fragmentace", který je podpořen Ministerstvem životního prostředí, a jehož příjemcem je Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.; výše příspěvku na subdodávku: 45 000 Kč

  MZP.jpg VUKOZ.jpg

Kosení luk na Hajnici 2009

 • Termín: 2009
 • Místo realizace: Přechodně chráněná plocha Hajnice u Šimanova v okrese Jihlava.
 • Předmět projektu: Ruční kosení a pomístní prořezání keřových porostů na podmáčených květnatých loukách s vlhkomilnými společenstvy místy rašelinného charakteru mozaikovitým způsobem pro zachování biologické rozmanitosti a pro podporu chráněných a ohrožených druhů.
 • Výsledky projektu: Byly ručně pokoseny a sklizeny téměř 3 ha vlhkých luk a na vybraných zarůstajících plochách redukovány náletové dřeviny.
 • Realizováno ve spolupráci s hnutím Brontosaurus.
 • Náklady na projekt: 72 765 Kč
 • Finančně podpořeno Programem péče o krajinu financovaným Ministerstvem životního prostředí ČR prostřednictvím Agentury ochrany přírody a krajiny ČR; výše příspěvku: 72 765 Kč

  MZP.jpg AOPK.jpg

Kosení luk na Rašeliništi Pod Trojanem 2009

 • Termín: 2009
 • Místo realizace: Přechodně chráněná plocha Rašeliniště Pod Trojanem u Větrného Jeníkova v okrese Jihlava.
 • Předmět projektu: Ruční kosení a pomístní prořezání keřových porostů na zamokřených lučních ladech a rašelinných loukách mozaikovitým způsobem pro zachování biologické rozmanitosti a pro podporu chráněných a ohrožených druhů.
 • Výsledky projektu: Mozaikovitým způsobem bylo ručně pokoseno a sklizeno 1,7 ha vlhkých luk a na vybraných zarůstajících plochách redukovány náletové dřeviny.
 • Náklady na projekt: 42 323 Kč
 • Finančně podpořeno Programem péče o krajinu financovaným Ministerstvem životního prostředí ČR prostřednictvím Agentury ochrany přírody a krajiny ČR; výše příspěvku: 42 323 Kč

  MZP.jpg AOPK.jpg

Kosení luk U Farského lesa 2009

 • Termín: 2009
 • Místo realizace: Louky U Farského lesa u Branišova v okrese Jihlava.
 • Předmět projektu: Ruční kosení pastevních lad, rašelinných luk a prameniště spolu s redukcí keřových porostů pro zachování biologické rozmanitosti a pro podporu chráněných a ohrožených druhů.
 • Výsledky projektu: Mozaikovitým způsobem byl ručně pokosen a sklizen 2,1 ha luk a na vybraných zarůstajících plochách redukovány náletové dřeviny.
 • Náklady na projekt: 67 255 Kč
 • Finančně podpořeno Programem péče o krajinu financovaným Ministerstvem životního prostředí ČR prostřednictvím Agentury ochrany přírody a krajiny ČR; výše příspěvku: 67 255 Kč

  MZP.jpg AOPK.jpg

Obnova ekologických funkcí VKP Hulišťata

 • Termín: 2009
 • Místo realizace: Významný krajinný prvek Hulišťata u Kostelní Myslové v okrese Jihlava.
 • Předmět projektu: Realizace opatření na podporu populací zvláště chráněných druhů spočívající v kácení náletových dřevin a ruční obnově zanesené tůně.
 • Ke stažení: Výsledky projektu (PDF 7,1 MB)

MZP.jpg AOPK.jpg

Péče o nelesní biotopy v bývalém VVP Pístov 2009

 • Termín: 2009
 • Místo realizace: Mokřady v bývalém Pístovském vojenském prostoru u Pístova v okrese Jihlava.
 • Předmět projektu: Kosení květnatých luk, odstraňování náletových dřevin a vytváření tůní pro zachování biologické rozmanitosti a pro podporu chráněných a ohrožených druhů.
 • Ke stažení:
 • Náklady na projekt: 69 236 Kč
 • Finančně podpořeno Programem péče o krajinu financovaným Ministerstvem životního prostředí ČR prostřednictvím Agentury ochrany přírody a krajiny ČR; výše příspěvku: 69 236 Kč

  MZP.jpg AOPK.jpg

Inventarizační průzkum motýlů v bývalých VVP Pístov a Vílanec

 • Termín: 2009
 • Místo realizace: Mokřady v bývalém Pístovském a Vílaneckém vojenském prostoru u Pístova a Vílance v okrese Jihlava.
 • Předmět projektu: Průzkum denních i nočních motýlů ve dvou dílčích lokalitách v bývalých vojenských prostorech.
 • Ke stažení: Výsledky projektu (PDF 9,8 MB)
 • Náklady na projekt: 20 000 Kč
 • Finančně podpořeno programem Ochrana biodiverzity, což je národní program Českého svazu ochránců přírody financovaný Ministerstvem životního prostředí ČR; výše příspěvku: 20 000 Kč

  MZP.jpg CSOP.jpg

Ochrana biotopů chráněných druhů v bývalém VVP Pístov

 • Termín: 2009
 • Místo realizace: Mokřady v bývalém Pístovském vojenském prostoru u Pístova v okrese Jihlava.
 • Předmět projektu: Instalace dvou uzamykatelných kovových lesnických závor a doprovodného dřevěného oplocení na okrajích pozemků v užívání naší organizace pro zabezpečení cenných biotopů chráněných a ohrožených druhů před nelegálním ukládáním odpadu.
 • Ke stažení: Výsledky projektu (PDF 5,9 MB)
 • Náklady na projekt: 40 000 Kč
 • Finančně podpořeno programem Ochrana biodiverzity, což je národní program Českého svazu ochránců přírody financovaný Ministerstvem životního prostředí ČR; výše příspěvku: 40 000 Kč

  MZP.jpg CSOP.jpg

Mapování skorce vodního na Vysočině v roce 2009

 • Termín: 2009
 • Místo realizace: Kraj Vysočina.
 • Předmět projektu: Kontrola obsazenosti polobudek instalovaných v předchozím roce a mapování hnízdění skorce vodního (Cinclus cinclus) na vybraných lokalitách.
 • Ke stažení: Výsledky projektu
 • Náklady na projekt: 20 000 Kč
 • Finančně podpořeno programem Ochrana biodiverzity, což je národní program Českého svazu ochránců přírody financovaný Ministerstvem životního prostředí ČR; výše příspěvku: 20 000 Kč

  MZP.jpg CSOP.jpg

Mapování výskytu čejky chocholaté v CHKO Žďárské vrchy 2009

 • Termín: 2009
 • Místo realizace: CHKO Žďárské vrchy.
 • Předmět projektu: Sledování místní hnízdní populace čejky chocholaté (Vanellus vanellus), porovnání výsledků s údaji získanými od roku 1985 a navržení praktické ochrany stávajících hnízdišť.
 • Ke stažení: Výsledky projektu (PDF 14,5 MB)
 • Náklady na projekt: 14 000 Kč
 • Finančně podpořeno programem Ochrana biodiverzity, což je národní program Českého svazu ochránců přírody financovaný Ministerstvem životního prostředí ČR; výše příspěvku: 14 000 Kč

  MZP.jpg CSOP.jpg

Mapování hnízdišť chřástala kropenatého na Vysočině

 • Termín: 2009
 • Místo realizace: Kraj Vysočina.
 • Předmět projektu: Mapování hnízdišť chřástala kropenatého (Porzana porzana) na historicky známých lokalitách jeho hnízdního výskytu v posledních letech.
 • Ke stažení: Přehled hnízdních lokalit chřástala kropenatého (Porzana porzana) na Vysočině v letech 2000 - 2009.
 • Náklady na projekt: 35 000 Kč
 • Finančně podpořeno programem Ochrana biodiverzity, což je národní program Českého svazu ochránců přírody financovaný Ministerstvem životního prostředí ČR; výše příspěvku: 35 000 Kč

  MZP.jpg CSOP.jpg

Ochrana hnízd motáka lužního na Vysočině v roce 2009

 • Termín: 2009
 • Místo realizace: Kraj Vysočina.
 • Předmět projektu: Ochrana hnízd motáka lužního (Circus pygargus) spočívající v zajištění obsečení hnízd, instalaci oplůtků či domlouvání posunu sklizně s hospodařícími zemědělci.
 • Ke stažení: Výsledky projektu (PDF 0,7 MB)
 • Náklady na projekt: 35 000 Kč
 • Finančně podpořeno programem Ochrana biodiverzity, což je národní program Českého svazu ochránců přírody financovaný Ministerstvem životního prostředí ČR; výše příspěvku: 35 000 Kč

  MZP.jpg CSOP.jpg

Ochrana doupných stromů v lesích na Vysočině 2009

 • Termín: 2009
 • Místo realizace: Kraj Vysočina
 • Předmět projektu: Podpora biodiverzity hospodářských lesů prostřednictvím ochrany doupných stromů, které poskytují hnízdní a úkrytové možnosti řadě organismů včetně chráněných a ohrožených druhů. V rámci projektu jsou vyhledávány a značeny odumřelé a doupné stromy na lesních pozemcích ve správě LČR v Kraji Vysočina. Jsou vyznačovány odumřelé stromy resp. jejich pahýly v počtu do 5 ks na 1 ha, dále prokazatelně doupné stromy a stromy s výskytem význačných druhů ptáků. Označené stromy jsou ponechány v porostech k přirozenému dožití a následnému rozpadu. Označené stromy jsou zakreslovány do lesnických map. V rámci projektu probíhá osvěta o významu starých, odumírajících a odumřelých stromů pro lesní ekosystém.
 • Výsledky projektu: V roce 2009 se do projektu aktivně zapojilo 14 lidí, kteří celkem označili 1 138 stromů, z nichž je 128 torz anebo stromů s velkými hnízdy dravců či čápů černých a 1 010 stromů doupných s celkovým počtem 2 240 dutin.
 • Náklady na projekt: 163 000 Kč
 • Finančně podpořeno státním podnikem Lesy České republiky v rámci našeho projektu Ochrana biotopů dutinových živočichů v lesích v Kraji Vysočina v roce 2009; výše příspěvku: 100 000 Kč; a Ministerstvem životního prostředí ČR v rámci našeho projektu Ochrana doupných stromů v lesích; výše příspěvku: 63 000 Kč

  LCR.jpg MZP.jpg

Ochrana hnízdišť chráněných druhů ptáků v zemědělské krajině

 • Termín: 2009
 • Místo realizace: Kraj Vysočina
 • Předmět projektu: Podpora biodiverzity zemědělské krajiny prostřednictvím ochrany hnízd a hnízdišť chráněných druhů ptáků, která jsou bezprostředně ohrožena obhospodařováním zemědělských pozemků. Přímé dohledávání hnízd zvláště chráněných druhů ptáků hnízdících na zemědělských pozemcích a domlouvání s hospodařícími subjekty obsečení těchto hnízd v dostatečné vzdálenosti. Na trvalých travních porostech bude snaha přednostně domluvit posunutí termínu seče. V případech, kdy to uzná orgán ochrany přírody za opodstatněné, budou hospodařícím zemědělcům poskytovány informace a pomoc při podání žádosti o finanční kompenzace za omezení při zemědělském hospodaření z důvodů ochrany přírody.
 • Náklady na projekt: 86 000 Kč
 • Částečně finančně podpořeno Ministerstvem životního prostředí ČR; výše příspěvku: 60 200 Kč

  MZP.jpg

Příprava revitalizace lokality Chvojnov

 • Termín: 2009
 • Místo realizace: Niva Jedlovského potoka u přírodní rezervace Chvojnov u Dušejova v okrese Jihlava.
 • Předmět projektu: Zajištění pozemků anebo souhlasů stávajících vlastníků pro revitalizaci Jedlovského potoka a jeho okolí. Plánovaná revitalizace bude spočívat v obnovení meandrovitého koryta potoka, obnovení drobných přítoků, umožnění dílčích rozlivů při silnějších průtocích a rekonstrukci biotopů mokrých luk - pomístně stržením drnu a zavedením mozaikovité seče. Jednání s vlastníky o darování pozemků na dalších dvou lokalitách.
 • Výsledky projektu: V nivě Jedlovského potoka byly z „Místa pro přírodu" vykoupeny 3 parcely o rozloze 2,2 ha, jejichž vlastníkem je nyní Český svaz ochránců přírody. Na zbylých pozemcích byly zajišťovány souhlasy s revitalizací. Vedle jednání s vlastníky pozemků v lokalitě Chvojnov bylo jednáno s 10 vlastníky, kteří se rozhodli věnovat své pozemky našemu Pozemkovému spolku Gallinago při Pobočce ČSO na Vysočině. Jedná se celkem o 8 parcel na dvou lokalitách. V obou případech jde z převážné části o mokřadní lokality prozatím s pracovními názvy Starohorský mokřad (3 ha, okres Jihlava) a Mokřad u Dobré Vody Lipnické (0,5 ha, okres Havlíčkův Brod). Na tyto pozemky byly připraveny a podepsány darovací smlouvy a nyní jsou již ve vlastnictví Pobočky ČSO na Vysočině. Starohorský mokřad se tak stal první soukromou ornitologickou rezervací na Vysočině. Dárcům děkujeme.
 • www: První soukromá ornitologická rezervace na Vysočině
 • Náklady na projekt: 37 000 Kč
 • Finančně podpořeno programem Podpora vzniku a rozvoje pozemkových spolků, což je národní program Českého svazu ochránců přírody spolufinancovaný Ministerstvem životního prostředí ČR; výše příspěvku: 37 000 Kč

  CSOP.jpg MZP.jpg

Červený seznam ptáků kraje Vysočina 2008

 • Termín: 2007/2008
 • Místo realizace: Kraj Vysočina
 • Předmět projektu: Sestavení červeného seznamu ptáků kraje Vysočina podle mezinárodních kriterií IUCN.
 • Výsledky projektu: Celkem bylo pro Vysočinu vyhodnoceno 194 druhů přirozeně volně žijících, potenciálně hnízdících ptáků, z nichž bylo zařazeno 8 druhů jako regionálně vymizelých (RE), 57 kriticky ohrožených (CR), 24 ohrožených (EN), 25 zranitelných (VU), 21 téměř ohrožených (NT) a zbylých 59 druhů jako nejméně dotčených (LC).
 • Publikace: Kodet V. et Kunstmüller I., 2008: Červený seznam ptáků kraje Vysočina. – Cinclus 18: 51-58.
 • Náklady na projekt: dobrovolníci zapojení do projektu z vlastních zdrojů

  PCSOV.jpg

Ornitologická bibliografie kraje Vysočina do roku 2008

 • Termín: 2007/2008
 • Místo realizace: Kraj Vysočina
 • Předmět projektu: Sestavení přehledu ornitologické bibliografie kraje Vysočina.
 • Výsledky projektu: Publikovaný seznam obsahuje 996 položek. Mezi tři nejčastěji publikující autory patří Vladimír Fiala (84 položek), Ivan Kunstmüller (61 položek) a Bohuslav Hladík (60 položek).
 • Publikace: Kodet V., 2008: Ornitologická bibliografie kraje Vysočina do roku 2008. – Cinclus 18: 77-112.
 • Náklady na projekt: dobrovolníci zapojení do projektu z vlastních zdrojů

  PCSOV.jpg

Ornitologická pozorování na Vysočině v letech 2005 a 2006

 • Termín: 2007/2008
 • Místo realizace: Kraj Vysočina
 • Předmět projektu: Sběr základních ornitologických dat v Kraji Vysočina z let 2005 a 2006 a publikování vybraných ornitologických záznamů.
 • Výsledky projektu: Mezi nejvýznamnější výskyty vzácných druhů v hnízdním období v letech 2005 a 2006 patří pozorování potáplice severní (Gavia arctica), kvakoše nočního (Nycticorax nycticora), potápky rudokrké (Podiceps grisegena), volavky červené (Ardea purpurea), kolihy velké (Numenius arquata), lindušky úhorní (Anthus campestris), rákosníka ostřicového (Acrocephalus paludicola), ťuhýka rudohlavého (Lanius senator) či strnada zahradního (Emberiza hortulana). U žádného z těchto druhů však nebylo hnízdění zjištěno. Celkem bylo v letech 2005 a 2006 pozorováno na Vysočině minimálně 212 druhů volně žijících ptáků. Z toho 20 druhů kriticky ohrožených, 44 silně ohrožených a 29 ohrožených podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. Z druhů zařazeno do Červeného seznamu ptáků ČR (Šťastný et Bejček 2003) byl zaznamenán výskyt 4 druhů regionálně vymizelých (RE), 22 kriticky ohrožených (CR), 23 ohrožených (EN), 40 zranitelných (VU), 16 téměř ohrožených (NT) a 13 málo dotčených (LC). V letech 2005 a 2006 ve vrcholném hnízdním období (květen až červenec) bylo zjištěno 21 druhů, jejichž hnízdiště vyžadují na Vysočině pozornost (!), 49 druhů, jejichž hnízdiště vyžadují zvýšenou pozornost (!!), a 43 druhů, jejichž hnízdiště vyžadují mimořádně vysokou pozornost (!!!). Výběr konkrétních dat byl publikován v časopise Cinclus 18.
 • Ke stažení: Mapové výstupy pro vybrané druhy (PDF 1,4 MB)
 • Publikace: Kodet V. et Kunstmüller I. [ed.], 2008: Ornitologická pozorování na Vysočině v letech 2005 a 2006. – Cinclus 18: 113-144.
 • Náklady na projekt: dobrovolníci zapojení do projektu z vlastních zdrojů

  PCSOV.jpg

Ptáci vybraných mokřadů Žďárska

 • Termín: 2009-2010
 • Místo realizace: okres Žďár nad Sázavou
 • Předmět projektu: Ornitologický průzkum vybraných mokřadních lokalit významných pro ochranu vzácných a ohrožených hnízdících ptáků, který je prováděn s využitím moderních technologií pomocí digitálních akustických záznamníků, které pomohou efektivněji zjistit i druhy skrytě žijící a druhy s noční aktivitou.
 • Výsledky projektu: PDF ke stažení (107,8 MB)
 • Předpokládané náklady na projekt: 63 500 Kč
 • Částečně finančně podpořeno Fondem Vysočiny v rámci programu Krajina Vysočiny 2009, který je financován Krajem Vysočina; výše příspěvku: 50 000 Kč

  VYS.jpg FVYS.jpg

Ptáci vybraných mokřadů Třebíčska

 • Termín: 2009-2010
 • Místo realizace: okres Třebíč
 • Předmět projektu: Ornitologický průzkum vybraných mokřadních lokalit významných pro ochranu vzácných a ohrožených hnízdících ptáků, který je prováděn s využitím moderních technologií pomocí digitálních akustických záznamníků, které pomohou efektivněji zjistit i druhy skrytě žijící a druhy s noční aktivitou.
 • Výsledky projektu: PDF ke stažení (129,2 MB)
 • Předpokládané náklady na projekt: 60 500 Kč
 • Částečně finančně podpořeno Fondem Vysočiny v rámci programu Krajina Vysočiny 2009, který je financován Krajem Vysočina; výše příspěvku: 50 000 Kč

  VYS.jpg FVYS.jpg

Ptáci vybraných mokřadů Pelhřimovska

 • Termín: 2009-2010
 • Místo realizace: okres Pelhřimov
 • Předmět projektu: Ornitologický průzkum vybraných mokřadních lokalit významných pro ochranu vzácných a ohrožených hnízdících ptáků, který je prováděn s využitím moderních technologií pomocí digitálních akustických záznamníků, které pomohou efektivněji zjistit i druhy skrytě žijící a druhy s noční aktivitou.
 • Výsledky projektu: PDF ke stažení (118,7 MB)
 • Předpokládané náklady na projekt: 63 000 Kč
 • Částečně finančně podpořeno Fondem Vysočiny v rámci programu Krajina Vysočiny 2009, který je financován Krajem Vysočina; výše příspěvku: 50 000 Kč

  VYS.jpg FVYS.jpg

Ptáci vybraných mokřadů Jihlavska

 • Termín: 2009-2010
 • Místo realizace: okres Jihlava
 • Předmět projektu: Ornitologický průzkum vybraných mokřadních lokalit významných pro ochranu vzácných a ohrožených hnízdících ptáků, který je prováděn s využitím moderních technologií pomocí digitálních akustických záznamníků, které pomohou efektivněji zjistit i druhy skrytě žijící a druhy s noční aktivitou.
 • Výsledky projektu: PDF ke stažení (106,3 MB)
 • Předpokládané náklady na projekt: 56 500 Kč
 • Částečně finančně podpořeno Fondem Vysočiny v rámci programu Krajina Vysočiny 2009, který je financován Krajem Vysočina; výše příspěvku: 45 000 Kč

  VYS.jpg FVYS.jpg

Ptáci vybraných mokřadů Havlíčkobrodska

 • Termín: 2009-2010
 • Místo realizace: okres Havlíčkův Brod
 • Předmět projektu: Mokřady v krajině jsou aktuálně ohrožovány jejich rozsáhlým ničením výstavbou nových rybníků a odbahňováním rybníků stávajících. Nové rybníky se většinou stavějí v místech mokřadů a odbahňováním se likvidují litorálové porosty, mizí rozlehlejší rákosiny. Kvalita rybničních biotopů je zároveň silně ovlivněna intenzivním hospodařením. Na bohatě vyvinuté litorály a další navazující mokřadní plochy je vázán výskyt řady zvláště chráněných a ohrožených druhů ptáků. V rámci projektu je na vybraných ornitologicky významných lokalitách prováděn průzkum avifauny s využitím moderních technologií za pomoci digitálních akustických záznamníků, které pomohou efektivněji zjistit i druhy skrytě žijící a druhy s noční aktivitou.
 • Výsledky projektu: PDF ke stažení (105,8 MB)
 • Předpokládané náklady na projekt: 62 000 Kč
 • Částečně finančně podpořeno Fondem Vysočiny v rámci programu Krajina Vysočiny 2009, který je financován Krajem Vysočina; výše příspěvku: 50 000 Kč

  VYS.jpg FVYS.jpg

Úpravy ostrůvků v PP Černíč

 • Termín: 2008-2010
 • Místo realizace: Přírodní památka Černíč u obce Černíč v okrese Jihlava
 • Předmět projektu: Úpravy ostrůvků na rybníce a jejich částečné kosení za účelem zvýšení jejich diverzity, čímž se předpokládá zvýšení jejich atraktivity ke hnízdění ptáků. Dosud žádný management na ostrůvcích neprobíhal.
 • Výsledky projektu: Fotodokumentace - PDF ke stažení (3,2 MB)
 • Výsledky projektu: Ornitologická studie - PDF ke stažení (2,1 MB)
 • Náklady na projekt: 346 000 Kč
 • Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí; výše příspěvku: 311 400 Kč

  EU.jpg OPZP.jpg SFZP.jpg

Péče o mokřady nad Rančířovským Okrouhlíkem 2009

 • Termín: 2009
 • Místo realizace: Mokřady v bývalém Pístovském vojenském prostoru u Pístova nad rybníkem Rančířovský Okrouhlík v okrese Jihlava.
 • Předmět projektu: Kosení mokré louky a odstraňování náletových dřevin pro zachování biologické rozmanitosti a pro podporu chráněných a ohrožených druhů.
 • Náklady na projekt: 15 400 Kč
 • Finančně podpořeno Magistrátem města Jihlavy; výše příspěvku: 15 400 Kč

  jihlava.jpg

Doupní ptáci v lesích na Vysočině 2010

 • Termín: 2010
 • Místo realizace: Kraj Vysočina.
 • Předmět projektu: Podpora biodiverzity hospodářských lesů prostřednictvím ochrany doupných a odumřelých stromů, které poskytují hnízdní a úkrytové možnosti řadě organismů včetně chráněných a ohrožených druhů. V rámci projektu jsou vyhledávány a značeny odumřelé a doupné stromy na lesních pozemcích ve správě LČR v Kraji Vysočina. Jsou vyznačovány odumřelé stromy resp. jejich pahýly v počtu do 5 ks na 1 ha, dále prokazatelně doupné stromy a stromy s výskytem význačných druhů ptáků. Označené stromy jsou ponechány v porostech k přirozenému dožití a následnému rozpadu. Označené stromy jsou zakreslovány do lesnických map. Probíhá kontrola obsazenosti vybraných dutin v označených stromech a akustické sledování výskytu ptáků pomocí zvukových záznamníků ve vybraných porostech. V rámci projektu probíhá osvěta o významu starých, odumírajících a odumřelých stromů pro lesní ekosystém.
 • Výsledky projektu: PDF ke stažení (11,7 MB)
 • Náklady na projekt: 100 000 Kč
 • Finančně podpořeno státním podnikem Lesy České republiky; výše příspěvku: 100 000 Kč.

  LCR.jpg

Kosení rašeliniště Pod Trojanem 2010

 • Termín: 2010
 • Místo realizace: navrhovaná přírodní památka Rašeliniště Pod Trojanem v katastrech Hlávkov, Šimanov na Moravě a Větrný Jeníkov v okrese Jihlava.
 • Předmět projektu: Ruční kosení a pomístní prořezání náletových dřevin mozaikovitým způsobem na zamokřených lučních ladech a rašelinných loukách. Šetrné (extenzivní) obhospodařování území je nezbytným předpokladem pro zachování podmínek výskytu ohrožených druhů rostlin a živočichů. O lokalitu pečujeme od roku 2006.
 • Náklady na projekt: 45 838 Kč
 • Finančně podpořeno Programem péče o krajinu financovaným Ministerstvem životního prostředí ČR prostřednictvím Agentury ochrany přírody a krajiny ČR; výše příspěvku: 45 838 Kč

  MZP.jpg AOPK.jpg

Kosení Hajnických luk 2010

 • Termín: 2010
 • Místo realizace: navrhovaná přírodní památka Hajnice v katastrech Branišov u Jihlavy a Šimanov na Moravě v okrese Jihlava.
 • Předmět projektu: Ruční kosení a pomístní prořezání keřových porostů na podmáčených květnatých loukách s vlhkomilnými společenstvy místy rašelinného charakteru mozaikovitým způsobem. Pro zachování charakteristických lučních společenstev s výskytem několika ohrožených druhů rostlin, motýlů a ptáků je jejich pravidelné sklízení nezbytné. Kosení těchto luk probíhá postupně v časně až pozdně letním aspektu mozaikovitým způdobem; odklizená biomasa je z místa odvážena ke zkompostování na polním hnojišti. O lokalitu pečujeme od roku 2006.
 • Náklady na projekt: 72 576 Kč
 • Finančně podpořeno Programem péče o krajinu financovaným Ministerstvem životního prostředí ČR prostřednictvím Agentury ochrany přírody a krajiny ČR; výše příspěvku: 72 576 Kč

  MZP.jpg AOPK.jpg

U Farského lesa - kosení na lučních ladech 2010

 • Termín: 2010
 • Místo realizace: Louky U Farského lesa u Branišova v okrese Jihlava.
 • Předmět projektu: Ruční kosení a pomístní prořezání keřových porostů mozaikovitým způsobem a odkácení náletových dřevin na lokalitě, která představuje mozaiku biotopů pastevních lad, rašelinných louček a reliktních lučních pramenišť, jaká je na Křemešnické vrchovině dnes již ojedinělá. Šetrné (extenzivní) obhospodařování území je nezbytným předpokladem pro zachování podmínek výskytu ohrožených druhů rostlin a živočichů. Opatření navazují na předchozí práce uskutečněné během léta 2009.
 • Náklady na projekt: 68 314 Kč
 • Finančně podpořeno Programem péče o krajinu financovaným Ministerstvem životního prostředí ČR prostřednictvím Agentury ochrany přírody a krajiny ČR; výše příspěvku: 68 314 Kč

  MZP.jpg AOPK.jpg

Obnova ekologických funkcí VKP Hulišťata 2010

 • Termín: 2010
 • Místo realizace: Registrovaný významný krajinný prvek Hulišťata u Kostelní Myslové v okrese Jihlava.
 • Předmět projektu: Obnova tůní navazující na práce započaté v roce 2009.
 • Náklady na projekt: 15 000 Kč
 • Finančně podpořeno Programem péče o krajinu financovaným Ministerstvem životního prostředí ČR prostřednictvím Agentury ochrany přírody a krajiny ČR; výše příspěvku: 15 000 Kč

  MZP.jpg AOPK.jpg

Péče o mokřad nad Rančířovským Okrouhlíkem 2010

 • Termín: 2010
 • Místo realizace: Mokřady u rybníka Rančířovský Okrouhlík jižně od Pístova v okrese Jihlava.
 • Předmět projektu: Hloubení tůní a ruční kosení mokrých luk. Šetrné (extenzivní) obhospodařování území je nezbytným předpokladem pro zachování podmínek výskytu ohrožených druhů rostlin a živočichů. O lokalitu pečujeme od roku 2009.
 • Náklady na projekt: 16 020 Kč
 • Finančně podpořeno Programem péče o krajinu financovaným Ministerstvem životního prostředí ČR prostřednictvím Agentury ochrany přírody a krajiny ČR; výše příspěvku: 16 020 Kč

  MZP.jpg AOPK.jpg

Péče o nelesní biotopy v bývalém VVP Pístov 2010

 • Termín: 2010
 • Místo realizace: Mokřady v bývalém Pístovském vojenském prostoru jižně od Pístova v okrese Jihlava.
 • Předmět projektu: Hloubení tůní a ruční kosení mokrých luk. Šetrné (extenzivní) obhospodařování území je nezbytným předpokladem pro zachování podmínek výskytu ohrožených druhů rostlin a živočichů. O lokalitu pečujeme od roku 2008.
 • Náklady na projekt: 94 767 Kč
 • Finančně podpořeno Programem péče o krajinu financovaným Ministerstvem životního prostředí ČR prostřednictvím Agentury ochrany přírody a krajiny ČR; výše příspěvku: 94 767 Kč

  MZP.jpg AOPK.jpg

Mapování hnízdišť rorýsů v aglomeraci Havlíčkův Brod v roce 2010

 • Termín: 2010
 • Místo realizace: aglomerace Havlíčkův Brod.
 • Předmět projektu: Zmapování hnízdišť rorýse obecného (Apus apus) v celé aglomeraci Havlíčkova Brodu, tedy v jeho katastrálních územích Březinka u Havlíčkova Brodu, Havlíčkův Brod, Jilemník, Klanečná, Květnov, Mírovka, Perknov, Poděbaby, Suchá u Havlíčkova Brodu, Šmolovy u Havlíčkova Brodu, Termesivy, Veselice u Havlíčkova Brodu a Zbožice.
 • Náklady na projekt: 20 000 Kč
 • Financováno městem Havlíčkův Brod: 20 000 Kč

  HB.jpg

Informační panel na Pístovských mokřadech

 • Termín: 2010
 • Místo realizace: Mokřady v bývalém Pístovském vojenském prostoru jižně od Pístova v okrese Jihlava.
 • Předmět projektu: Vytvoření a instalace informačního panelu na okraj lokality Pístovské mokřady, o kterou pečuje náš pozemkový spolek Gallinago.
 • Výsledky projektu: PDF ke stažení (6,3 MB)
 • Náklady na projekt: 14 000 Kč
 • Finančně podpořeno programem Ochrana biodiverzity, což je národní program Českého svazu ochránců přírody financovaný Ministerstvem životního prostředí ČR; výše příspěvku: 14 000 Kč

  MZP.jpg CSOP.jpg

Zoologické průzkumy Pístovských mokřadů

 • Termín: 2010
 • Místo realizace: Mokřady v bývalém Pístovském vojenském prostoru jižně od Pístova v okrese Jihlava.
 • Předmět projektu: Průzkumy ornitologický, herpetologický, batrachologický, vodních brouků, vážek, sociálního hmyzu (mravenců, vos, čmeláků) a sekáčů v části bývalého vojenského výcvikového prostoru, kde leží i pozemky, které má naše organizace v užívání a o které se stará náš pozemkový spolek Gallinago. Výsledky inventarizačních průzkumů budou využity při snahách o ochranu celé lokality a také pro nastavení vhodného managementu na lokalitě s respektováním ekologických nároků zjištěných ohrožených a vzácných druhů.
 • Výsledky projektu: PDF ke stažení (4,5 MB)
 • Náklady na projekt: 28 600 Kč
 • Finančně podpořeno programem Ochrana biodiverzity, což je národní program Českého svazu ochránců přírody financovaný Ministerstvem životního prostředí ČR; výše příspěvku: 28 600 Kč

  MZP.jpg CSOP.jpg

Inventarizační průzkumy u Rančířovského Okrouhlíku

 • Termín: 2010
 • Místo realizace: Mokřady u rybníka Rančířovský Okrouhlík jižně od Pístova v okrese Jihlava.
 • Předmět projektu: Průzkumy botanický, ornitologický, herpetologický, batrachologický, vodních brouků, vážek, sociálního hmyzu (mravenců, vos, čmeláků) a sekáčů na pozemcích, o které se stará náš pozemkový spolek Gallinago. Výsledky inventarizačních průzkumů budou využity při snahách o ochranu celé lokality a také pro nastavení vhodného managementu na lokalitě s respektováním ekologických nároků zjištěných ohrožených a vzácných druhů.
 • Výsledky projektu: PDF ke stažení (3,7 MB)
 • Náklady na projekt: 26 400 Kč
 • Finančně podpořeno programem Ochrana biodiverzity, což je národní program Českého svazu ochránců přírody financovaný Ministerstvem životního prostředí ČR; výše příspěvku: 26 400 Kč

  MZP.jpg CSOP.jpg

Inventarizační průzkumy u Popického rybníka

 • Termín: 2010
 • Místo realizace: Mokřady a louky v okolí Popického rybníka SV od Popic v okrese Jihlava.
 • Předmět projektu: Průzkumy botanický, ornitologický, vodních brouků, vážek, sociálního hmyzu (mravenců, vos, čmeláků) a sekáčů na pozemcích, které má naše organizace v užívání. Výsledky inventarizačních průzkumů budou využity při snahách o ochranu celé lokality a také pro nastavení vhodného managementu na lokalitě s respektováním ekologických nároků zjištěných ohrožených a vzácných druhů.
 • Výsledky projektu: PDF ke stažení (2,6 MB)
 • Náklady na projekt: 26 200 Kč
 • Finančně podpořeno programem Ochrana biodiverzity, což je národní program Českého svazu ochránců přírody financovaný Ministerstvem životního prostředí ČR; výše příspěvku: 26 200 Kč

  MZP.jpg CSOP.jpg

Ornitologický a botanický průzkum Starohorského mokřadu

 • Termín: 2010
 • Místo realizace: mokřad a louky v nivě řeky Jihlavy v katastrálním území Staré Hory na SZ okraji města Jihlavy v Kraji Vysočina.
 • Předmět projektu: Podrobný ornitologický a botanický průzkum lokality. Průzkum je zaměřen na pozemky, které jsou ve vlastnictví naší organizace a které spravuje náš pozemkový spolek Gallinago. Cílem je postupně získávat důležité informace pro plánování vhodného managementu.
 • Výsledky projektu: PDF ke stažení (15,5 MB)
 • Náklady na projekt: 15 000 Kč
 • Finančně podpořeno programem Ochrana biodiverzity, což je národní program Českého svazu ochránců přírody financovaný Ministerstvem životního prostředí ČR; výše příspěvku: 15 000 Kč

  MZP.jpg CSOP.jpg

Ornitologický a botanický průzkum mokřadu u Dobré Vody Lipnické

 • Termín: 2010
 • Místo realizace: mokřad a louky v nivě potoka SZ od Dobré Vody Lipnické v okrese Havlíčkův Brod v Kraji Vysočina.
 • Předmět projektu: Podrobný ornitologický a botanický průzkum lokality. Průzkum je zaměřen na pozemky, které jsou ve vlastnictví naší organizace a které spravuje náš pozemkový spolek Gallinago. Cílem je postupně získávat důležité informace pro plánování vhodného managementu.
 • Výsledky projektu: PDF ke stažení (13,2 MB)
 • Náklady na projekt: 15 000 Kč
 • Finančně podpořeno programem Ochrana biodiverzity, což je národní program Českého svazu ochránců přírody financovaný Ministerstvem životního prostředí ČR; výše příspěvku: 15 000 Kč

  MZP.jpg CSOP.jpg

Mapování hnízdišť skorce vodního na Vysočině v roce 2010

 • Termín: 2010
 • Místo realizace: Kraj Vysočina.
 • Předmět projektu: V návaznosti na předchozí projekty, kdy bylo v roce 2008 instalováno 30 polobudek pro skorce vodního (Cinclus cinclus) a v roce 2009 zmapováno 64 hnízdících párů skorců na Vysočině, bude pokračováno ve sledování a podpoře této v rámci ČR početně významné subpopulace. Na vhodných vytipovaných lokalitách budou instalovány nové polobudky. Bude mapováno hnízdní rozšíření a zjišťována obsazenost instalovaných polobudek.
 • Výsledky projektu: PDF ke stažení (1,1 MB)
 • Náklady na projekt: 22 500 Kč
 • Finančně podpořeno programem Ochrana biodiverzity, což je národní program Českého svazu ochránců přírody financovaný Ministerstvem životního prostředí ČR; výše příspěvku: 22 500 Kč

  MZP.jpg CSOP.jpg

Mapování výskytu sýce rousného na Jihlavsku v roce 2010

 • Termín: 2010
 • Místo realizace: okres Jihlava.
 • Předmět projektu: Mapování výskytu sýce rousného (Aegolius funereus) založené na akustickém průzkumu lesních komplexů pomocí zvukových záznamníků.
 • Výsledky projektu: PDF ke stažení (3,5 MB)
 • Náklady na projekt: 29 000 Kč
 • Finančně podpořeno programem Ochrana biodiverzity, což je národní program Českého svazu ochránců přírody financovaný Ministerstvem životního prostředí ČR; výše příspěvku: 29 000 Kč

  MZP.jpg CSOP.jpg

Mapování hnízdního rozšíření chřástala polního na Vysočině 2010

 • Termín: 2010
 • Místo realizace: Kraj Vysočina.
 • Předmět projektu: Doplnění informací o současném rozšíření chřástala polního (Crex crex) na Vysočině a podchycení výskytu na lokalitách, kde by bylo vhodné aplikovat ochranářská opatření, např. vyčlenění ploch pro agroenvironmentální opatření.
 • Výsledky projektu: PDF ke stažení (6,4 MB)
 • Náklady na projekt: 20 000 Kč
 • Finančně podpořeno programem Ochrana biodiverzity, což je národní program Českého svazu ochránců přírody financovaný Ministerstvem životního prostředí ČR; výše příspěvku: 20 000 Kč

  MZP.jpg CSOP.jpg

Podpora hnízdních možností rorýse obecného v Jihlavě v roce 2010

 • Termín: 2010
 • Místo realizace: město Jihlava.
 • Předmět projektu: Výroba budek pro rorýse obecného (Apus apus) a jejich instalace na budovách v Jihlavě.
 • Výsledky projektu: PDF ke stažení (0,6 MB)
 • Náklady na projekt: 22 000 Kč
 • Finančně podpořeno programem Ochrana biodiverzity, což je národní program Českého svazu ochránců přírody financovaný Ministerstvem životního prostředí ČR; výše příspěvku: 22 000 Kč

  MZP.jpg CSOP.jpg

Podpora hnízdních možností hohola severního na Vysočině 2010

 • Termín: 2010
 • Místo realizace: Kraj Vysočina.
 • Předmět projektu: Výroba a instalace hnízdních budek pro hohola severního (Bucephala clangula) na vybraných rybnících v Kraji Vysočina pro stabilizaci místní populace a umožnění rozšíření na další vhodné lokality.
 • Výsledky projektu: PDF ke stažení (5,4 MB)
 • Náklady na projekt: 14 000 Kč
 • Finančně podpořeno programem Ochrana biodiverzity, což je národní program Českého svazu ochránců přírody financovaný Ministerstvem životního prostředí ČR; výše příspěvku: 14 000 Kč

  MZP.jpg CSOP.jpg

Ochrana hnízd motáka lužního na Vysočině v roce 2010

 • Termín: 2010
 • Místo realizace: Kraj Vysočina.
 • Předmět projektu: Ochrana hnízd motáka lužního (Circus pygargus) spočívající v zajištění obsečení hnízd, instalaci oplůtků či domlouvání posunu sklizně s hospodařícími zemědělci.
 • Výsledky projektu.
 • Náklady na projekt: 30 000 Kč
 • Finančně podpořeno programem Ochrana biodiverzity, což je národní program Českého svazu ochránců přírody financovaný Ministerstvem životního prostředí ČR; výše příspěvku: 30 000 Kč

  MZP.jpg CSOP.jpg

Avifauna vybraných evropsky významných lokalit soustavy Natura 2000 na Vysočině

Pojďte s námi do přírody

 • Termín: 2011
 • Místo realizace: Kraj Vysočina.
 • Předmět projektu: Uspořádání 3 exkurzí s odborným výkladem o ptactvu a ochraně přírody.
 • Výsledky projektu: PDF ke stažení (11,3 MB)
 • Náklady na projekt: 4 000 Kč
 • Finančně podpořeno v rámci programu podpory NNO v Kraji Vysočina, který realizuje sdružení KOUS a který je financován Krajem Vysočina; výše příspěvku: 6 500 Kč

  KOUS.jpg   VYS.jpg

Krajina na kopcích

 • Termín: 2011
 • Místo realizace: Mysletínsko a okolí Dudína na pomezí okresů Pelhřimov a Jihlava.
 • Předmět projektu: Tvůrčí workshop a společná vycházka krajinou, jež má za cíl neformálně seznámit jejich účastníky s přírodními hodnotami, místními památkami, historií a péčí o ně, v kontextu zamýšlené výstavby konfliktní trasy dálkového vedení vysokého napětí (VVN Kočín-Mírovka).
 • Náklady na projekt: 6 500 Kč
 • Finančně podpořeno v rámci projektu Příroda na Vysočině, který realizuje Sdružení Krajina a který je financován Ministerstvem životního prostředí ČR a Státním fondem životního prostředí ČR; výše příspěvku: 6 500 Kč

  SdruzeniKrajina.jpg   MZP.jpg SFZP.jpg

Botanický průzkum Pístovských mokřadů

 • Termín: 2011
 • Místo realizace: Mokřady v bývalém Pístovském vojenském prostoru jižně od Pístova v okrese Jihlava.
 • Předmět projektu: Zjištění aktuálního výskytu rostlin a doporučení pro péči o lokalitu.
 • Výsledky projektu: PDF ke stažení (6,2 MB)
 • Náklady na projekt: 14 000 Kč
 • Finančně podpořeno programem Ochrana biodiverzity, což je národní program Českého svazu ochránců přírody financovaný Ministerstvem životního prostředí ČR; výše příspěvku: 14 000 Kč

  MZP.jpg CSOP.jpg

Botanická studie navrhované přírodní památky Ptáčovské rybníky

 • Termín: 2011
 • Místo realizace: rybníky Starý Ptáčovský, Nový Ptáčovský, Židloch a přilehlé teplomilné stráňky SV od Třebíče.
 • Předmět projektu: Zjištění aktuálního výskytu ohrožených rostlin, vymapování biotopů a doporučení vhodných ochranářských opatření.
 • Výsledky projektu: PDF ke stažení (27,6 MB)
 • Realizováno ve spolupráci s ČSOP Kněžice.
 • Náklady na projekt: 8 000 Kč
 • Financováno Krajem Vysočina v rámci zpracování plánu péče: 8 000 Kč

  VYS.jpg

Průzkum vybraných skupin bezobratlých v navrhované přírodní památce Ptáčovské rybníky

 • Termín: 2011
 • Místo realizace: rybníky Starý Ptáčovský, Nový Ptáčovský, Židloch a přilehlé teplomilné stráňky SV od Třebíče.
 • Předmět projektu: Zjištění aktuálního výskytu vybraných skupin bezobratlých a doporučení vhodných ochranářských opatření pro ohrožené druhy.
 • Realizováno ve spolupráci s ČSOP Kněžice.
 • Náklady na projekt: 8 000 Kč
 • Financováno Krajem Vysočina v rámci zpracování plánu péče: 8 000 Kč

  VYS.jpg

Ochrana obojživelníků na Pístovských mokřadech

 • Termín: 2011
 • Místo realizace: Mokřady v bývalém Pístovském vojenském prostoru jižně od Pístova v okrese Jihlava.
 • Předmět projektu: Vybudování dvou tůní za účasti veřejnosti doplněné povídáním o mokřadech a obojživelnících na lokalitě v péči našeho Pozemkového spolku Gallinago. Za účasti širší veřejnosti dne 14. května, ve spolupráci s mladými ochránci přírody z ČSOP Jihlava dne 18. května a dokončení tůní dne 21. května.
 • Pozvánka: PDF ke stažení (0,6 MB)
 • Fotodokumentace: PDF ke stažení (6,3 MB)
 • Náklady na projekt: 6 500 Kč
 • Finančně podpořeno v rámci projektu Příroda na Vysočině, který realizuje Sdružení Krajina a který je financován Ministerstvem životního prostředí ČR a Státním fondem životního prostředí ČR; výše příspěvku: 6 500 Kč

  SdruzeniKrajina.jpg   MZP.jpg SFZP.jpg

Rozvoj Pozemkového spolku Gallinago 2011

 • Termín: 2011
 • Místo realizace: Kraj Vysočina.
 • Předmět projektu: Jednání s vlastníky pozemků při získávání souhlasů pro realizaci ochranářských opatření na hodnotných lokalitách, zajištění managementu lokalit v péči našeho pozemkového spolku a optimalizace právního statutu pozemků v našem vlastnictví.
 • Výsledky projektu: PDF ke stažení (3,1 MB)
 • Náklady na projekt: 15 000 Kč
 • Finančně podpořeno programem Podpora vzniku a rozvoje pozemkových spolků, což je národní program Českého svazu ochránců přírody spolufinancovaný Ministerstvem životního prostředí ČR; výše příspěvku: 15 000 Kč

  CSOP.jpg MZP.jpg

Kosení vachtové louky na Mrzatci 2011

 • Termín: 2011
 • Místo realizace: louka u rybníka Mrzatec v okrese Jihlava.
 • Předmět projektu: Kosení rašelinné louky.
 • Náklady na projekt: 10 200 Kč
 • Finančně podpořeno Programem péče o krajinu financovaným Ministerstvem životního prostředí ČR prostřednictvím Agentury ochrany přírody a krajiny ČR; výše příspěvku: 10 200 Kč

  MZP.jpg AOPK.jpg

Kosení prameništní loučky V Sklenářích

 • Termín: 2011
 • Místo realizace: lokalita V Sklenářích v okrese Pelhřimov.
 • Předmět projektu: Kosení dlouhodobě neobhospodařovaných rašelinných luk.
 • Náklady na projekt: 6 500 Kč
 • Finančně podpořeno v rámci projektu Příroda na Vysočině, který realizuje Sdružení Krajina a který je financován Ministerstvem životního prostředí ČR a Státním fondem životního prostředí ČR; výše příspěvku: 6 500 Kč

  SdruzeniKrajina.jpg   MZP.jpg SFZP.jpg

Kosení lučních lad U Farského lesa 2011

 • Termín: 2011
 • Místo realizace: Louky U Farského lesa u Branišova v okrese Jihlava.
 • Předmět projektu: Kosení lučních porostů a prořezávky náletových dřevin na lokalitě v péči našeho Pozemkového spolku Gallinago.
 • Náklady na projekt: 83 500 Kč
 • Finančně podpořeno Programem péče o krajinu financovaným Ministerstvem životního prostředí ČR prostřednictvím Agentury ochrany přírody a krajiny ČR; výše příspěvku: 83 500 Kč

  MZP.jpg AOPK.jpg

Kosení Hajnických luk 2011

 • Termín: 2011
 • Místo realizace: navrhovaná přírodní památka Hajnice v katastrech Branišov u Jihlavy a Šimanov na Moravě v okrese Jihlava.
 • Předmět projektu: Kosení lučních porostů a prořezávky náletových dřevin na lokalitě v péči našeho Pozemkového spolku Gallinago.
 • Náklady na projekt: 86 400 Kč
 • Finančně podpořeno Programem péče o krajinu financovaným Ministerstvem životního prostředí ČR prostřednictvím Agentury ochrany přírody a krajiny ČR; výše příspěvku: 86 400 Kč

  MZP.jpg AOPK.jpg

Mokřady u Dobré Vody Lipnické 2011

 • Termín: 2011
 • Místo realizace: lokality Pod Čertovým kamenem a Nad Návozy u Dobré Vody Lipnice v okrese Havlíčkův Brod.
 • Předmět projektu: Kosení lučních porostů a tvroba tůně na lokalitě v péči našeho Pozemkového spolku Gallinago.
 • Náklady na projekt: 9 162 Kč
 • Finančně podpořeno Programem péče o krajinu financovaným Ministerstvem životního prostředí ČR prostřednictvím Agentury ochrany přírody a krajiny ČR; výše příspěvku: 9 162 Kč

  MZP.jpg AOPK.jpg

Péče o mokřady nad Rančířovským Okrouhlíkem 2011

 • Termín: 2011
 • Místo realizace: Mokřady u rybníka Rančířovský Okrouhlík jižně od Pístova v okrese Jihlava.
 • Předmět projektu: Kosení lučních porostů, prořezávky náletových dřevin a tvroba tůní na lokalitě v péči našeho Pozemkového spolku Gallinago.
 • Náklady na projekt: 59 519 Kč
 • Finančně podpořeno Programem péče o krajinu financovaným Ministerstvem životního prostředí ČR prostřednictvím Agentury ochrany přírody a krajiny ČR; výše příspěvku: 59 519 Kč

  MZP.jpg AOPK.jpg

Revitalizace mokřadů u Popického rybníka 2011

 • Termín: 2011
 • Místo realizace: Kraj Vysočina.
 • Předmět projektu: Kosení lučních porostů, prořezávky náletových dřevin a tvroba tůní na lokalitě v péči našeho Pozemkového spolku Gallinago.
 • Náklady na projekt: 67 750 Kč
 • Finančně podpořeno Programem péče o krajinu financovaným Ministerstvem životního prostředí ČR prostřednictvím Agentury ochrany přírody a krajiny ČR; výše příspěvku: 67 750 Kč

  MZP.jpg AOPK.jpg

Péče o nelesní biotopy v bývalém VVP Pístov 2011

 • Termín: 2011
 • Místo realizace: Mokřady v bývalém Pístovském vojenském prostoru jižně od Pístova v okrese Jihlava.
 • Předmět projektu: Kosení lučních porostů, prořezávky náletových dřevin a tvroba tůní na lokalitě v péči našeho Pozemkového spolku Gallinago.
 • Náklady na projekt: 53 457 Kč
 • Finančně podpořeno Programem péče o krajinu financovaným Ministerstvem životního prostředí ČR prostřednictvím Agentury ochrany přírody a krajiny ČR; výše příspěvku: 53 457 Kč

  MZP.jpg AOPK.jpg

Obnova biotopů na Pístovských mokřadech

 • Termín: 2011
 • Místo realizace: Mokřady v bývalém Pístovském vojenském prostoru jižně od Pístova v okrese Jihlava.
 • Předmět projektu: Ruční stržení drnu na vybraných plochách zarostlých expanzní třtinou spolu s obnovou a rozšířením dvou drobných zanikajících tůněk na lokalitě v péči našeho Pozemkového spolku Gallinago.
 • Výsledky projektu: PDF ke stažení (7,6 MB)
 • Náklady na projekt: 15 000 Kč
 • Finančně podpořeno programem Ochrana biodiverzity, což je národní program Českého svazu ochránců přírody financovaný Ministerstvem životního prostředí ČR; výše příspěvku: 15 000 Kč

  MZP.jpg CSOP.jpg

Kontrola a čištění budek na LS Třebíč 2011

 • Termín: 2011
 • Místo realizace: lesy na území lesní správy Třebíč v okrese Třebíč.
 • Předmět projektu: Kontrola obsazenosti, údržba a čištění budek v hospodářských lesích.
 • Výsledky projektu: PDF ke stažení (1,4 MB)
 • Náklady na projekt: 10 000 Kč
 • Finančně podpořeno programem Ochrana biodiverzity, což je národní program Českého svazu ochránců přírody financovaný Ministerstvem životního prostředí ČR; výše příspěvku: 10 000 Kč

  MZP.jpg CSOP.jpg

Kontrola a čištění budek na LS Nové Město na Moravě 2011

 • Termín: 2011
 • Místo realizace: lesy na území lesní správy Nové Město na Moravě v okrese Žďár nad Sázavou.
 • Předmět projektu: Kontrola obsazenosti, údržba a čištění budek v hospodářských lesích.
 • Výsledky projektu: PDF ke stažení (1,1 MB)
 • Náklady na projekt: 10 000 Kč
 • Finančně podpořeno programem Ochrana biodiverzity, což je národní program Českého svazu ochránců přírody financovaný Ministerstvem životního prostředí ČR; výše příspěvku: 10 000 Kč

  MZP.jpg CSOP.jpg

Podpora dutinových ptáků na LS Náměšť nad Oslavou 2011

 • Termín: 2011
 • Místo realizace: lesy na území lesní správy Náměšť nad Oslavou v okrese Třebíč.
 • Předmět projektu: Výroba a vyvěšení budek pro zpěvné ptactvo v hospodářských lesích.
 • Výsledky projektu: PDF ke stažení (0,6 MB)
 • Náklady na projekt: 20 000 Kč
 • Finančně podpořeno programem Ochrana biodiverzity, což je národní program Českého svazu ochránců přírody financovaný Ministerstvem životního prostředí ČR; výše příspěvku: 20 000 Kč

  MZP.jpg CSOP.jpg

Podpora hnízdních možností ptáků v Havlíčkově Brodě

 • Termín: 2011
 • Místo realizace: město Halvíčkův Brod.
 • Předmět projektu: Výroba a vyvěšení budek pro zpěvné ptactvo v příměstské zeleni.
 • Výsledky projektu: PDF ke stažení (0,6 MB)
 • Náklady na projekt: 7 900 Kč
 • Finančně podpořeno městem Havlíčkův Brod; výše příspěvku: 7 900 Kč

  HB.jpg

Monitoring ptáků a biotopů Vílanecké střelnice

 • Termín: 2011
 • Místo realizace: bývalá vojenská střelnice mezi Vílancem a Popicemi JV od Jihlavy v okrese Jihlava.
 • Předmět projektu: Zjištění aktuálního hnízdního výskytu ptáků a vymapování biotopů na lokalitě.
 • Výsledky projektu: PDF ke stažení (8,7 MB)
 • Náklady na projekt: 15 000 Kč
 • Finančně podpořeno programem Ochrana biodiverzity, což je národní program Českého svazu ochránců přírody financovaný Ministerstvem životního prostředí ČR; výše příspěvku: 15 000 Kč

  MZP.jpg CSOP.jpg

Monitoring ptáků a biotopů U Farského lesa (V Hati)

 • Termín: 2011
 • Místo realizace: Rašelinné louky U Farského lesa (V Hati) u Branišova v okrese Jihlava.
 • Předmět projektu: Zjištění aktuálního hnízdního výskytu ptáků a vymapování biotopů na lokalitě.
 • Náklady na projekt: 9 000 Kč
 • Výsledky projektu
 • Finančně podpořeno programem Ochrana biodiverzity, což je národní program Českého svazu ochránců přírody financovaný Ministerstvem životního prostředí ČR; výše příspěvku: 9 000 Kč

  MZP.jpg CSOP.jpg

Monitoring ptáků a biotopů Jemnického cvičiště

 • Termín: 2011
 • Místo realizace: bývalé vojenské cvičiště severně od Jemnice v okrese Třebíč.
 • Předmět projektu: Zjištění aktuálního hnízdního výskytu ptáků a vymapování biotopů na lokalitě.
 • Náklady na projekt: 13 000 Kč
 • Výsledky projektu
 • Finančně podpořeno programem Ochrana biodiverzity, což je národní program Českého svazu ochránců přírody financovaný Ministerstvem životního prostředí ČR; výše příspěvku: 13 000 Kč

  MZP.jpg CSOP.jpg

Monitoring ptáků rybníka Černíč

 • Termín: 2011
 • Místo realizace: přírodní památka Černíč v okrese Jihlava.
 • Předmět projektu: Zjištění aktuálního hnízdního výskytu ptáků na rybníce.
 • Náklady na projekt: 9 000 Kč
 • Výsledky projektu
 • Finančně podpořeno programem Ochrana biodiverzity, což je národní program Českého svazu ochránců přírody financovaný Ministerstvem životního prostředí ČR; výše příspěvku: 9 000 Kč

  MZP.jpg CSOP.jpg

Monitoring ptáků v oboře Jinošov na LS Náměšť nad Oslavou 2011

 • Termín: 2011
 • Místo realizace: Obora Jinošov u stejnojmenné obce v okrese Třebíč.
 • Předmět projektu: Zjištění aktuálního hnízdního výskytu ptáků v oboře.
 • Náklady na projekt: 10 000 Kč
 • Výsledky projektu
 • Finančně podpořeno programem Ochrana biodiverzity, což je národní program Českého svazu ochránců přírody financovaný Ministerstvem životního prostředí ČR; výše příspěvku: 10 000 Kč

  MZP.jpg CSOP.jpg

Ornitologický průzkum navrhované PP Ptáčovské rybníky

 • Termín: 2011
 • Místo realizace: rybníky Starý Ptáčovský, Nový Ptáčovský a Židloch SV od Třebíče.
 • Předmět projektu: Zjištění aktuálního výskytu ptáků na rybnících, zpracování starších údajů a doporučení vhodných ochranářských opatření pro ohrožené druhy.
 • Výsledky projektu: PDF ke stažení (14,1 MB)
 • Náklady na projekt: 8 000 Kč
 • Financováno Krajem Vysočina v rámci zpracování plánu péče: 8 000 Kč

  VYS.jpg

Monitoring hnízdišť kavky obecné v aglomeraci Havlíčkův Brod

 • Termín: 2011
 • Místo realizace: aglomerace Havlíčkův Brod.
 • Předmět projektu: Zmapování hnízdišť kavky obecné (Corvus monedula) v celé aglomeraci Havlíčkova Brodu, tedy v jeho katastrálních územích Březinka u Havlíčkova Brodu, Havlíčkův Brod, Jilemník, Klanečná, Květnov, Mírovka, Perknov, Poděbaby, Suchá u Havlíčkova Brodu, Šmolovy u Havlíčkova Brodu, Termesivy, Veselice u Havlíčkova Brodu a Zbožice.
 • Náklady na projekt: 20 000 Kč
 • Financováno městem Havlíčkův Brod: 20 000 Kč

  HB.jpg

Mapování holuba doupňáka na LS Třebíč 2011

 • Termín: 2011
 • Místo realizace: LS Třebíč v okrese Třebíč.
 • Předmět projektu: Rozšíření, výskyt a hnízdění silně ohroženého holuba doupňáka (Columba oenas) v okrese Třebíč na území lesní správy Třebíč.
 • Náklady na projekt: 9 000 Kč
 • Výsledky projektu
 • Finančně podpořeno programem Ochrana biodiverzity, což je národní program Českého svazu ochránců přírody financovaný Ministerstvem životního prostředí ČR; výše příspěvku: 9 000 Kč

  MZP.jpg CSOP.jpg

Mapování holuba doupňáka na LS Náměšť nad Oslavou 2011

 • Termín: 2011
 • Místo realizace: LS Náměšť nad Oslavou v okrese Třebíč.
 • Předmět projektu: Rozšíření, výskyt a hnízdění silně ohroženého holuba doupňáka (Columba oenas) v okrese Třebíč na území lesní správy Náměšť nad Oslavou.
 • Náklady na projekt: 9 000 Kč
 • Výsledky projektu
 • Finančně podpořeno programem Ochrana biodiverzity, což je národní program Českého svazu ochránců přírody financovaný Ministerstvem životního prostředí ČR; výše příspěvku: 9 000 Kč

  MZP.jpg CSOP.jpg

Mapování hnízdního rozšíření chřástala polního na Vysočině 2011

 • Termín: 2011
 • Místo realizace: Kraj Vysočina.
 • Předmět projektu: Hnízdní rozšíření a výskyt silně ohroženého chřástala polního (Crex crex).
 • Výsledky projektu: PDF ke stažení (6,1 MB)
 • Náklady na projekt: 8 000 Kč
 • Finančně podpořeno programem Ochrana biodiverzity, což je národní program Českého svazu ochránců přírody financovaný Ministerstvem životního prostředí ČR; výše příspěvku: 8 000 Kč

  MZP.jpg CSOP.jpg

Mapování motáka lužního na Třebíčsku 2011

 • Termín: 2011
 • Místo realizace: okres Třebíč.
 • Předmět projektu: Rozšíření, výskyt a hnízdění silně ohroženého dravce motáka lužního (Circus pygargus) v okrese Třebíč.
 • Náklady na projekt: 8 000 Kč
 • Výsledky projektu
 • Finančně podpořeno programem Ochrana biodiverzity, což je národní program Českého svazu ochránců přírody financovaný Ministerstvem životního prostředí ČR; výše příspěvku: 8 000 Kč

  MZP.jpg CSOP.jpg

Mapování motáka lužního na Jihlavsku 2011

 • Termín: 2011
 • Místo realizace: okres Jihlava.
 • Předmět projektu: Rozšíření, výskyt a hnízdění silně ohroženého dravce motáka lužního (Circus pygargus) v okrese Jihlava.
 • Náklady na projekt: 9 000 Kč
 • Výsledky projektu
 • Finančně podpořeno programem Ochrana biodiverzity, což je národní program Českého svazu ochránců přírody financovaný Ministerstvem životního prostředí ČR; výše příspěvku: 9 000 Kč

  MZP.jpg CSOP.jpg

Ochrana hnízd motáka lužního 2011

 • Termín: 2011
 • Místo realizace: Kraj Vysočina.
 • Předmět projektu: Na zemi hnízdící dravec moták lužní (Circus pygargus) je ohrožován zemědělskými pracemi, proto jsou jeho hnízda dohledávána a po domluvě s hospodařícími subjekty chráněna před vysečením.
 • Náklady na projekt: 20 000 Kč
 • Výsledky projektu
 • Finančně podpořeno programem Ochrana biodiverzity, což je národní program Českého svazu ochránců přírody financovaný Ministerstvem životního prostředí ČR; výše příspěvku: 20 000 Kč

  MZP.jpg CSOP.jpg

Doupní ptáci v lesích na Vysočině 2011

 • Termín: 2011
 • Místo realizace: Kraj Vysočina.
 • Předmět projektu: Podpora biodiverzity hospodářských lesů prostřednictvím ochrany doupných a odumřelých stromů, které poskytují hnízdní a úkrytové možnosti řadě organismů včetně chráněných a ohrožených druhů. V rámci projektu jsou vyhledávány a značeny odumřelé a doupné stromy na lesních pozemcích ve správě LČR v Kraji Vysočina. Jsou vyznačovány odumřelé stromy resp. jejich pahýly v počtu do 5 ks na 1 ha, dále prokazatelně doupné stromy a stromy s výskytem význačných druhů ptáků. Označené stromy jsou ponechány v porostech k přirozenému dožití a následnému rozpadu. Označené stromy jsou zaznamenávány do lesnických map. Probíhá kontrola obsazenosti vybraných dutin v označených stromech a akustické sledování výskytu ptáků pomocí zvukových záznamníků ve vybraných porostech. V rámci projektu probíhá částečně i kontrola a údržba hnízdních budek a osvěta o významu starých, odumírajících a odumřelých stromů pro lesní ekosystém.
 • Náklady na projekt: 80 000 Kč
 • Výsledky projektu
 • Finančně podpořeno státním podnikem Lesy České republiky; výše příspěvku: 80 000 Kč.

  LCR.jpg

Ochrana biodiverzity v okolí Javořického potoka 2012

 • Termín: 2012
 • Místo realizace: Niva Javořického potoka v pramenné oblasti pod vrchem Javořice v okrese Jihlava v Kraji Vysočina.
 • Předmět projektu: Odstraňování invazní netýkavky žláznaté vytrháváním.
 • Náklady na projekt: 98 000 Kč
 • Finančně podpořeno Programem obnovy přirozených funkcí krajiny Ministerstva životního prostředí ČR prostřednictvím Agentury ochrany přírody a krajiny ČR; výše příspěvku: 98 000 Kč

  MZP.jpg AOPK.jpg

Kosení prameništní loučky Ve Sklenářích 2012

 • Termín: 2012
 • Místo realizace: Ve Sklenářích v okrese Pelhřimov v Kraji Vysočina.
 • Předmět projektu: Podpora chráněných a ohrožených druhů formou sečení rašelinných luk.
 • Náklady na projekt: 9 000 Kč
 • Finančně podpořeno v rámci programu podpory NNO v Kraji Vysočina, který realizuje sdružení KOUS a který je financován Krajem Vysočina; výše příspěvku: 5 000 Kč; a v rámci projektu Zapojte veřejnost do ochrany přírody, který realizuje Sdružení Krajina a který je financován společností Jihomoravská plynárenská, a.s.; výše příspěvku: 4 000 Kč

  KOUS.jpg   VYS.jpg

  SdruzeniKrajina.jpg   JMP-RWE.jpg

Kosení Pístovských mokřadů 2012

 • Termín: 2012
 • Místo realizace: Pístovské mokřady v okrese Jihlava v Kraji Vysočina.
 • Předmět projektu: Podpora chráněných a ohrožených druhů formou sečení luk.
 • Náklady na projekt: 13 797 Kč
 • Finančně podpořeno Programem péče o krajinu financovaným Ministerstvem životního prostředí ČR prostřednictvím Agentury ochrany přírody a krajiny ČR; výše příspěvku: 13 797 Kč

  MZP.jpg AOPK.jpg

Kosení rašeliniště U Šeredů 2012

 • Termín: 2012
 • Místo realizace: Rašeliniště U Šeredů v okrese Jihlava v Kraji Vysočina.
 • Předmět projektu: Podpora chráněných a ohrožených druhů formou sečení rašelinných luk.
 • Náklady na projekt: 16 200 Kč
 • Finančně podpořeno Programem péče o krajinu financovaným Ministerstvem životního prostředí ČR prostřednictvím Agentury ochrany přírody a krajiny ČR; výše příspěvku: 16 200 Kč

  MZP.jpg AOPK.jpg

Kosení Pod Trojanem 2012

 • Termín: 2012
 • Místo realizace: Rašelinné louky Pod Trojanem v okrese Jihlava v Kraji Vysočina.
 • Předmět projektu: Podpora chráněných a ohrožených druhů formou sečení rašelinných luk.
 • Náklady na projekt: 46 800 Kč
 • Finančně podpořeno Programem péče o krajinu financovaným Ministerstvem životního prostředí ČR prostřednictvím Agentury ochrany přírody a krajiny ČR; výše příspěvku: 46 800 Kč

  MZP.jpg AOPK.jpg

Kosení lučních lad U Farského lesa (V Hati) 2012

 • Termín: 2012
 • Místo realizace: Rašelinné louky U Farského lesa (V Hati) v k.ú. Branišov u Jihlavy v okrese Jihlava v Kraji Vysočina.
 • Předmět projektu: Podpora chráněných a ohrožených druhů formou sečení rašelinných luk a prořezávek dřevinných náletů.
 • Náklady na projekt: 66 540 Kč
 • Finančně podpořeno Programem péče o krajinu financovaným Ministerstvem životního prostředí ČR prostřednictvím Agentury ochrany přírody a krajiny ČR; výše příspěvku: 66 540 Kč

  MZP.jpg AOPK.jpg

Kosení Hajnických luk 2012

 • Termín: 2012
 • Místo realizace: Prameništní louky Hajnice v okrese Jihlava v Kraji Vysočina.
 • Předmět projektu: Podpora chráněných a ohrožených druhů formou sečení podmáčených luk a prořezávek dřevinných náletů.
 • Náklady na projekt: 83 680 Kč
 • Finančně podpořeno Programem péče o krajinu financovaným Ministerstvem životního prostředí ČR prostřednictvím Agentury ochrany přírody a krajiny ČR; výše příspěvku: 83 680 Kč

  MZP.jpg AOPK.jpg

Péče o rašelinné louky v PP Ještěnice 2012

 • Termín: 2012
 • Místo realizace: PP Ještěnice v okrese Jihlava v Kraji Vysočina.
 • Předmět projektu: Podpora chráněných a ohrožených druhů formou sečení rašelinných luk a prořezávek dřevinných náletů.
 • Náklady na projekt: 24 200 Kč
 • Financováno Krajem Vysočina: 24 200 Kč

  VYS.jpg

Péče o rašelinné louky v PR Rašeliniště Loučky 2012

 • Termín: 2012
 • Místo realizace: PR Rašeliniště Loučky v k.ú. Loučky u Jihlavy v okrese Jihlava v Kraji Vysočina.
 • Předmět projektu: Podpora chráněných a ohrožených druhů formou sečení rašelinných luk.
 • Náklady na projekt: 78 100 Kč
 • Financováno Krajem Vysočina: 78 100 Kč

  VYS.jpg

Péče o rašelinné louky v PR Doupský a Bažantka 2012

 • Termín: 2012
 • Místo realizace: PR Doupský a Bažantka v okrese Jihlava v Kraji Vysočina.
 • Předmět projektu: Podpora chráněných a ohrožených druhů formou sečení rašelinných luk.
 • Náklady na projekt: 13 202 Kč
 • Financováno Krajem Vysočina: 13 200 Kč

  VYS.jpg

Rašelinné louky U Farského lesa (V Hati) u Branišova

 • Termín: 2012
 • Místo realizace: Rašelinné louky U Farského lesa (V Hati) v k.ú. Branišov u Jihlavy v okrese Jihlava v Kraji Vysočina.
 • Předmět projektu: Zajištění podmínek pro zvláště chráněné druhy rašelinných luk. Na zájmových pozemcích se vyskytují cenná společenstva podmáčených a rašelinných luk, avšak pozemky jsou vedeny v katastru nemovitostí jako orná půda. Cílem je zachovat tyto louky a vhodnými opatřeními zlepšit jejich dosavadní stav. Louky zde vznikly díky hospodaření v minulosti. Negativní vlivy představuje zarůstání dřevinnými nálety, pomístní šíření nežádoucích expanzních druhů a existence odvodňovacího příkopu na hranici lokality. Ochranářská opatření spočívají ve výkupu 2 parcel, redukci dřevinného náletu, pomístním stržení drnu a obnově drobné stružky.
 • Náklady na projekt: 115 000 Kč
 • Finančně podpořeno Programem obnovy přirozených funkcí krajiny Ministerstva životního prostředí ČR prostřednictvím Agentury ochrany přírody a krajiny ČR; výše příspěvku: 115 000 Kč

  MZP.jpg AOPK.jpg

Společně s vlastníky – prosvětlení lučních pramenišť Nad Svitákem

 • Termín: 2012
 • Místo realizace: Rašeliniště Nad Svitákem v k.ú. Milíčov u Jihlavy v okrese Jihlava v Kraji Vysočina.
 • Předmět projektu: Luční prameniště a rašeliniště Nad Svitákem bylo dlouhodobě ponecháno ladem, naprosto bez jakékoli péče. I přes trvající snahy o územní ochranu lokality docházelo k postupné degradaci lučních mokřadů a pramenišť. Cílem projektu bylo přispět k obnovení péče o nejhodnotnější části území v lokalitě Nad Svitákem, a to společně s jejich vlastníky. V rámci projektu byly zpracovány botanická a myrmekologická studie této lokality, jako podklady pro nastavení odpovídající péče. Dílčím cílem projektu byla příprava administrativních podkladů k zajištění pravidelné péče o stávající lokality v péči našeho Pozemkového spolku Gallinago
 • Náklady na projekt: 45 000 Kč
 • Výsledky projektu
 • Finančně podpořeno programem Podpora vzniku a rozvoje pozemkových spolků, což je národní program Českého svazu ochránců přírody spolufinancovaný Ministerstvem životního prostředí ČR; výše příspěvku: 45 000 Kč

  CSOP.jpg MZP.jpg

Monitoring ptáků a biotopů na rašeliništi U Šeredů

 • Termín: 2012
 • Místo realizace: Rašeliniště U Šeredů v k.ú. Jiřín v okrese Jihlava v Kraji Vysočina.
 • Předmět projektu: Podrobný ornitologický průzkum s využitím akustických záznamníků pro podchycení nočních a skrytě žijících druhů a vymapování biotopů rašeliniště U Šeredů (3,5 ha). Jedná se o novou lokalitu v péči našeho Pozemkového spolku Gallinago. Cílem je zjistit aktuální stav studované bioty a získat podklady pro péči o tuto významnou lokalitu s výskytem chráněných a ohrožených druhů.
 • Náklady na projekt: 21 011 Kč
 • Výsledky projektu
 • Částečně finančně podpořeno programem Ochrana biodiverzity, což je národní program Českého svazu ochránců přírody financovaný Ministerstvem životního prostředí ČR; výše příspěvku: 5 000 Kč

  MZP.jpg CSOP.jpg

Monitoring ptáků a biotopů na rašeliništi Na Oklice

 • Termín: 2012
 • Místo realizace: PR Na Oklice v okrese Jihlava v Kraji Vysočina.
 • Předmět projektu: Podrobný ornitologický průzkum s využitím akustických záznamníků pro podchycení nočních a skrytě žijících druhů a vymapování biotopů rašeliniště Na Oklice (29,6 ha). Jedná se o novou lokalitu částečně v péči našeho Pozemkového spolku Gallinago. Cílem je zjistit aktuální stav studované bioty a získat podklady pro péči o tuto významnou lokalitu s výskytem chráněných a ohrožených druhů.
 • Náklady na projekt: 24 005 Kč
 • Výsledky projektu
 • Částečně finančně podpořeno programem Ochrana biodiverzity, což je národní program Českého svazu ochránců přírody financovaný Ministerstvem životního prostředí ČR; výše příspěvku: 8 000 Kč

  MZP.jpg CSOP.jpg

Monitoring ptáků a biotopů na rašeliništi Loučky

 • Termín: 2012
 • Místo realizace: PR Rašeliniště Loučky v okrese Jihlava v Kraji Vysočina.
 • Předmět projektu: Podrobný ornitologický průzkum s využitím akustických záznamníků pro podchycení nočních a skrytě žijících druhů a vymapování biotopů rašeliniště Loučky (5,6 ha). Jedná se o novou lokalitu v péči našeho Pozemkového spolku Gallinago. Cílem je zjistit aktuální stav studované bioty a získat podklady pro péči o tuto významnou lokalitu s výskytem chráněných a ohrožených druhů.
 • Náklady na projekt: 19 009 Kč
 • Výsledky projektu
 • Částečně finančně podpořeno programem Ochrana biodiverzity, což je národní program Českého svazu ochránců přírody financovaný Ministerstvem životního prostředí ČR; výše příspěvku: 5 000 Kč

  MZP.jpg CSOP.jpg

Monitoring ptáků a biotopů na Chvojnově

 • Termín: 2012
 • Místo realizace: PR Chvojnov a okolí v okrese Jihlava v Kraji Vysočina.
 • Předmět projektu: Podrobný ornitologický průzkum s využitím akustických záznamníků pro podchycení nočních a skrytě žijících druhů a vymapování biotopů lokality Chvojnov (26 ha). Jedná se o lokalitu s plánovanou revitalizací v rámci OPŽP realizovanou naší organizací. Na lokalitě byly vykoupeny pozemky v rámci kampaně Místo pro přírodu, o které bude po revitalizaci pečovat náš Pozemkový spolek Gallinago. Cílem je zachytit stávající stav před revitalizací a zjistit aktuální stav studované bioty na lokalitě s výskytem chráněných a ohrožených druhů.
 • Náklady na projekt: 24 005 Kč
 • Výsledky projektu
 • Částečně finančně podpořeno programem Ochrana biodiverzity, což je národní program Českého svazu ochránců přírody financovaný Ministerstvem životního prostředí ČR; výše příspěvku: 8 000 Kč

  MZP.jpg CSOP.jpg

Zapojení veřejnosti do mapování čápů bílých na Vysočině

 • Termín: 2012
 • Místo realizace: Kraj Vysočina.
 • Předmět projektu: Podnítit zájem veřejnosti o přírodu prostřednictvím modelového a atraktivního druhu čápa bílého (Ciconia ciconia). Zjistit aktuální početnost čápů bílých v Kraji Vysočina. Vytvořit síť zpravodajů ochotných informovat o obsazenosti hnízd čápů v našem regionu i v následujících letech. http://www.birdlife.cz/index.php?ID=2143
 • Náklady na projekt: 90 000 Kč
 • Výsledky projektu
 • Částečně finančně podpořeno Fondem Vysočiny v rámci programu Jednorázové akce určené na volnočasové a sportovní aktivity pro širokou veřejnost, který je financován Krajem Vysočina; výše příspěvku: 36 000 Kč

  VYS.jpg FVYS.jpg

Monitoring hnízd čápů v Kraji Vysočina 2012

 • Termín: 2012
 • Místo realizace: Kraj Vysočina.
 • Předmět projektu: Mapování hnízd silně ohroženého čápa černého (Ciconia nigra) a ohroženého čápa bílého (Ciconia ciconia) v Kraji Vysočina s cílem zjistit plošné rozšíření a aktuální početnost hnízdících párů.
 • Náklady na projekt: 13 004 Kč
 • Výsledky projektu
 • Částečně finančně podpořeno programem Ochrana biodiverzity, což je národní program Českého svazu ochránců přírody financovaný Ministerstvem životního prostředí ČR; výše příspěvku: 5 000 Kč

  MZP.jpg CSOP.jpg

Mapování bekasiny otavní v centrální části Českomoravské vrchoviny

 • Termín: 2012
 • Místo realizace: Kraj Vysočina.
 • Předmět projektu: Silně ohrožená bekasina otavní je jedním z nejvíce ubývajících ptáků zemědělské krajiny. Bekasina je vázána zejména na rašelinné a mokré louky, které jsou významným biotopem i dalších ohrožených druhů. Cílem projektu bylo zjistit aktuální početnost a rozšíření bekasiny otavní v centrální části Českomoravské vrchoviny a získané údaje využít jako podklad pro zajištění ochrany jejich hnízdišť. Obsazenost lokalit byla zjišťována vedle klasických metod i pomocí akustických záznamníků.
 • Náklady na projekt: 19 019 Kč
 • Výsledky projektu
 • Finančně podpořeno programem Ochrana biodiverzity, což je národní program Českého svazu ochránců přírody financovaný Ministerstvem životního prostředí ČR; výše příspěvku: 10 000 Kč

  MZP.jpg CSOP.jpg

Odstraňování dřevin na hnídišti bekasiny otavní na rašelništi Bažantka

 • Termín: 2012
 • Místo realizace: PR Doupský a Bažantka v okrese Jihlava v Kraji Vysočina.
 • Předmět projektu: Vykácení stromových vrb, které zarůstají rašelinné louky a negativně tak mění luční biotop s výskytem chráněných a ohrožených lučních druhů včetně bekasiny otavní.
 • Náklady na projekt: 4 500 Kč
 • Objednatel: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR: 4 500 Kč

  MZP.jpg AOPK.jpg

Ochrana hnízdišť motáka lužního

 • Termín: 2012
 • Místo realizace: Kraj Vysočina.
 • Předmět projektu: Podpora biodiverzity zemědělské krajiny formou ochrany hnízdišť motáka lužního. Úspěšnost hnízdění motáka lužního závisí na ochranářských opatřeních, neboť hnízdí na zemi v loukách a polích nebo na neobhospodařovaných mokřadních plochách. Na zemědělsky obhospodařovaných pozemcích je zapotřebí domlouvat obsečení hnízd. Ochrana hnízdišť motáka lužního spočívá v ochraně hnízd před savčími predátory, a to instalováním oplůtků. V rámci projektu budou vyráběny oplůtky jako kombinovaná dřevěná a drátěná pevná ohrazení, aby v maximální míře ochránila hnízda proti predátorům včetně divokých prasat. Hnída budou vyhledávána v terénu a instalování oplůtků domlouváno s hospodařícími zemědělci.
 • Náklady na projekt: 55 100 Kč
 • Výsledky projektu
 • Finančně podpořeno Programem obnovy přirozených funkcí krajiny Ministerstva životního prostředí ČR prostřednictvím Agentury ochrany přírody a krajiny ČR; výše příspěvku: 55 100 Kč

  MZP.jpg AOPK.jpg

Ochrana doupných stromů v lesích

 • Termín: 2011-2012
 • Místo realizace: Lesy ve správě LČR, s.p., na území šesti lesních správ v Kraj Vysočina.
 • Předmět projektu: Podpora biodiverzity lesů prostřednictvím ochrany doupných stromů, které poskytují hnízdní a úkrytové možnosti řadě organismů včetně chráněných a ohrožených druhů. Na základě dohody mezi Českou společností ornitologickou a státním podnikem Lesy České republiky jsou značeny modrými trojúhelníky doupné stromy v lesních porostech, které nebudou káceny.
 • Náklady na projekt: 550 000 Kč
 • Výsledky projektu
 • Finančně podpořeno Nadací OKD; výše příspěvku: 470 000 Kč

  NOKD.jpg

Monitoring výskytu kolonií netopýrů v aglomeraci Havlíčkův Brod

 • Termín: 2012-2013
 • Místo realizace: aglomerace Havlíčkův Brod v Kraji Vysočina.
 • Předmět projektu: Mapování výskytu kolonií netopýrů v celé aglomeraci Havlíčkova Brodu, tedy v jeho katastrálních územích Březinka u Havlíčkova Brodu, Havlíčkův Brod, Jilemník, Klanečná, Květnov, Mírovka, Perknov, Poděbaby, Suchá u Havlíčkova Brodu, Šmolovy u Havlíčkova Brodu, Termesivy, Veselice u Havlíčkova Brodu a Zbožice.
 • Náklady na projekt: 27 000 Kč
 • Financováno městem Havlíčkův Brod: 27 000 Kč

  HB.jpg

Ochrana biodiverzity v PR Údolí Chlébského potoka

 • Termín: 2013
 • Místo realizace: PR Údolí Chlébského potoka v k.ú. Chlébské v okrese Žďár nad Sázavou v Kraji Vysočina.
 • Předmět projektu: Odstraňování invazní netýkavky žláznaté vytrháváním.
 • Náklady na projekt: 70 000 Kč
 • Výsledky projektu
 • Financováno Krajem Vysočina: 70 000 Kč

  VYS.jpg

Ochrana biodiverzity v okolí Javořického potoka

 • Termín: 2013
 • Místo realizace: Niva Javořického potoka v pramenné oblasti pod vrchem Javořice v okrese Jihlava v Kraji Vysočina.
 • Předmět projektu: Odstraňování invazní netýkavky žláznaté vytrháváním.
 • Náklady na projekt: 100 733 Kč
 • Výsledky projektu
 • Částečně finančně podpořeno programem Ochrana biodiverzity, což je národní program Českého svazu ochránců přírody financovaný Ministerstvem životního prostředí ČR a státním podnikem Lesy České republiky; výše příspěvku: 20 000 Kč

  MZP.jpg CSOP.jpg LCR.jpg

Zásahy a opatření na podporu ohrožených druhů mechorostů

 • Termín: 2013
 • Místo realizace: PR Chvojnov, PR Na Oklice, PR Rašeliniště Kaliště, PR Šimanovské rašeliniště, PR V Lisovech a PP Jezdovické rašeliniště v okrese Jihlava v Kraji Vysočina.
 • Předmět projektu: Obnova biotopu pro ohrožené druhy mechorostů spočívající v odstraňování drnu a vytváření šlenků či mělkých podmáčených míst na vybraných plochách rašelinných luk. Realizované opatření je vhodné též pro další vzácné druhy i jako podpora potravních stanovišť některých ptáků, včetně bekasiny otavní.
 • Náklady na projekt: 66 918 Kč
 • Financováno Krajem Vysočina: 66 918 Kč

  VYS.jpg

Péče o Starohorský mokřad

 • Termín: 2013
 • Místo realizace: Starohorský mokřad v nivě řeky Jihlavy v okrese Jihlava v Kraji Vysočina.
 • Předmět projektu: Realizace mozaikové a fázově posunuté seče, likvidace invazní netýkavky žláznaté vytrháváním a oprava příjezdové cesty.
 • Náklady na projekt: 96 142 Kč
 • Výsledky projektu
 • Částečně finančně podpořeno programem Ochrana biodiverzity, což je národní program Českého svazu ochránců přírody financovaný Ministerstvem životního prostředí ČR a státním podnikem Lesy České republiky; výše příspěvku: 30 000 Kč

  MZP.jpg CSOP.jpg LCR.jpg

Péče o Pístovské mokřady

 • Termín: 2013
 • Místo realizace: Pístovské mokřady v k.ú. Pístov u Jihlavy v okrese Jihlava v Kraji Vysočina.
 • Předmět projektu: Realizace mozaikové a fázově posunuté seče luk a strhávání drnu na degradovaných plochách na podporu biodiverzity lučních společenstev.
 • Realizováno ve spolupráci se sdružením "Mokřady - ochrany a management" a společností Go-offroad.
 • Náklady na projekt: 52 025 Kč
 • Výsledky projektu
 • Finančně podpořeno programem Ochrana biodiverzity, což je národní program Českého svazu ochránců přírody financovaný Ministerstvem životního prostředí ČR a státním podnikem Lesy České republiky; výše příspěvku: 30 000 Kč; a Programem péče o krajinu financovaným Ministerstvem životního prostředí ČR prostřednictvím Agentury ochrany přírody a krajiny ČR; výše příspěvku: 22 025 Kč

  MZP.jpg CSOP.jpg AOPK.jpg LCR.jpg

Péče o rašelinné louky U Farského lesa (V Hati)

 • Termín: 2013
 • Místo realizace: Rašelinné louky U Farského lesa (V Hati) v okrese Jihlava v Kraji Vysočina.
 • Předmět projektu: Realizace mozaikové a fázově posunuté seče na podporu biodiverzity společenstev na rašelinných loukách.
 • Náklady na projekt: 79 670 Kč
 • Výsledky projektu
 • Částečně finančně podpořeno programem Ochrana biodiverzity, což je národní program Českého svazu ochránců přírody financovaný Ministerstvem životního prostředí ČR a státním podnikem Lesy České republiky; výše příspěvku: 30 000 Kč; a Programem péče o krajinu financovaným Ministerstvem životního prostředí ČR prostřednictvím Agentury ochrany přírody a krajiny ČR; výše příspěvku: 23 184 Kč

  MZP.jpg CSOP.jpg AOPK.jpg LCR.jpg

Péče o rašelinné louky U Šeredů

 • Termín: 2013
 • Místo realizace: Rašelinné louky U Šeredů v k.ú. Jiřín v okrese Jihlava v Kraji Vysočina.
 • Předmět projektu: Realizace mozaikové a fázově posunuté seče na podporu biodiverzity společenstev na rašelinných loukách.
 • Náklady na projekt: 66 557 Kč
 • Výsledky projektu
 • Částečně finančně podpořeno programem Ochrana biodiverzity, což je národní program Českého svazu ochránců přírody financovaný Ministerstvem životního prostředí ČR a státním podnikem Lesy České republiky; výše příspěvku: 30 000 Kč

  MZP.jpg CSOP.jpg LCR.jpg

Péče o rašelinné louky Pod Trojanem

 • Termín: 2013
 • Místo realizace: Rašelinné louky Pod Trojanem v k.ú. Hlávkov v okrese Jihlava v Kraji Vysočina.
 • Předmět projektu: Realizace mozaikové a fázově posunuté seče na podporu biodiverzity společenstev na rašelinných loukách. Likvidace invazní netýkavky žlaznaté ručním vytrháváním.
 • Náklady na projekt: 88 123 Kč
 • Výsledky projektu
 • Částečně finančně podpořeno programem Ochrana biodiverzity, což je národní program Českého svazu ochránců přírody financovaný Ministerstvem životního prostředí ČR a státním podnikem Lesy České republiky; výše příspěvku: 30 000 Kč; a Programem péče o krajinu financovaným Ministerstvem životního prostředí ČR prostřednictvím Agentury ochrany přírody a krajiny ČR; výše příspěvku: 9 114 Kč

  MZP.jpg CSOP.jpg AOPK.jpg LCR.jpg

Péče o rašelinné louky v PP Stržená hráz

 • Termín: 2013
 • Místo realizace: PP Stržená hráz v k.ú. Mnich v okrese Pelhřimov v Kraji Vysočina.
 • Předmět projektu: Realizace mozaikové a fázově posunuté seče na podporu biodiverzity společenstev na rašelinných loukách.
 • Náklady na projekt: 42 000 Kč
 • Financováno Krajem Vysočina: 42 000 Kč

  VYS.jpg

Péče o rašelinné louky v PP Rašeliniště u Vintířova

 • Termín: 2013
 • Místo realizace: PP Rašeliniště u Vintířova v k.ú. Vintířov v okrese Pelhřimov v Kraji Vysočina.
 • Předmět projektu: Realizace mozaikové a fázově posunuté seče na podporu biodiverzity společenstev na rašelinných loukách.
 • Realizováno ve spolupráci s ČSOP Pacov.
 • Náklady na projekt: 13 000 Kč
 • Financováno Krajem Vysočina: 13 000 Kč

  VYS.jpg

Péče o rašelinné louky v PP Kejtovské louky

 • Termín: 2013
 • Místo realizace: PP Kejtovské louky v k.ú. Věžná v okrese Pelhřimov v Kraji Vysočina.
 • Předmět projektu: Realizace mozaikové a fázově posunuté seče na podporu biodiverzity společenstev na rašelinných loukách.
 • Náklady na projekt: 31 000 Kč
 • Financováno Krajem Vysočina: 31 000 Kč

  VYS.jpg

Péče o rašelinné louky v PP Ještěnice

 • Termín: 2013
 • Místo realizace: PP Ještěnice v k.ú. Horní Dubenky v okrese Jihlava v Kraji Vysočina.
 • Předmět projektu: Realizace mozaikové a fázově posunuté seče na podporu biodiverzity společenstev na rašelinných loukách.
 • Náklady na projekt: 21 500 Kč
 • Financováno Krajem Vysočina: 21 500 Kč

  VYS.jpg

Péče o rašelinné louky v PP Hajnice

 • Termín: 2013
 • Místo realizace: PP Hajnice v k.ú. Šimanov na Moravě a k.ú. Branišov u Jihlavy v okrese Jihlava v Kraji Vysočina.
 • Předmět projektu: Realizace mozaikové a fázově posunuté seče na podporu biodiverzity společenstev na rašelinných loukách.
 • Náklady na projekt: 147 251 Kč
 • Financováno Krajem Vysočina: 147 251 Kč

  VYS.jpg

Péče o rašelinné louky v PR Rašeliniště Loučky

 • Termín: 2013
 • Místo realizace: PR Rašeliniště Loučky v k.ú. Loučky u Jihlavy v okrese Jihlava v Kraji Vysočina.
 • Předmět projektu: Realizace mozaikové a fázově posunuté seče na podporu biodiverzity společenstev na rašelinných loukách.
 • Náklady na projekt: 60 720 Kč
 • Financováno Krajem Vysočina: 60 720 Kč

  VYS.jpg

Péče o rašelinné louky v PR Nad Svitákem

 • Termín: 2013
 • Místo realizace: PR Nad Svitákem v k.ú. Milíčov u Jihlavy v okrese Jihlava v Kraji Vysočina.
 • Předmět projektu: Realizace mozaikové a fázově posunuté seče na podporu biodiverzity společenstev na rašelinných loukách.
 • Náklady na projekt: 68 048 Kč
 • Financováno Krajem Vysočina: 68 048 Kč

  VYS.jpg

Péče o rašelinné louky v PR Na Oklice

 • Termín: 2013
 • Místo realizace: PR Na Oklice v k.ú. Milíčov u Jihlavy v okrese Jihlava v Kraji Vysočina.
 • Předmět projektu: Asanační kosení části terestrické rákosiny zarůstající rašelinné louky.
 • Náklady na projekt: 5 500 Kč
 • Financováno Krajem Vysočina: 5 500 Kč

  VYS.jpg

Péče o rašelinné louky v PR Kladinský potok

 • Termín: 2013
 • Místo realizace: PR Kladinský potok v okrese Pelhřimov v Kraji Vysočina.
 • Předmět projektu: Realizace mozaikové a fázově posunuté seče na podporu biodiverzity společenstev na rašelinných loukách.
 • Realizováno ve spolupráci se Sdružením Krajina a ČSOP Mravenec.
 • Náklady na projekt: 34 100 Kč
 • Financováno Krajem Vysočina: 34 100 Kč

  VYS.jpg

Péče o rašelinné louky v PR Chvojnov

 • Termín: 2013
 • Místo realizace: PR Chvojnov v k.ú. Dušejov a k.ú. Milíčov u Jihlavy v okrese Jihlava v Kraji Vysočina.
 • Předmět projektu: Realizace mozaikové a fázově posunuté seče na podporu biodiverzity společenstev na rašelinných loukách.
 • Náklady na projekt: 96 600 Kč
 • Financováno Krajem Vysočina: 96 600 Kč

  VYS.jpg

Péče o rašelinné louky v PR Doupský a Bažantka

 • Termín: 2013
 • Místo realizace: PR Doupský a Bažantka v k.ú. Doupě a k.ú. Řídelov v okrese Jihlava v Kraji Vysočina.
 • Předmět projektu: Realizace mozaikové a fázově posunuté seče na podporu biodiverzity společenstev na rašelinných loukách.
 • Náklady na projekt: 12 400 Kč
 • Financováno Krajem Vysočina: 12 400 Kč

  VYS.jpg

Zajištění péče o rašelinné a podmáčené louky na lokalitách PS Gallinago

 • Termín: 2013
 • Místo realizace: Kraj Vysočina.
 • Předmět projektu: Náš Pozemkový spolek Gallinago při Pobočce ČSO na Vysočině pečuje každoročně o několik lokalit, které jsou významné pro vzácné, chráněné a ohrožené druhy. Specializujeme se zejména na rašelinné a prameništní louky v centrální části Českomoravské vrchoviny. V péči o tyto lokality jsme pokračovali i v roce 2013. Projekt podpořil zejména organizaci prováděných prací, zajišťování naší finanční soběstačnosti a dojednávání výkupů nových pozemků důležitých pro ochranu chráněných a ohrožených druhů.
 • Náklady na projekt: 65 000 Kč
 • Výsledky projektu
 • Finančně podpořeno programem Podpora vzniku a rozvoje pozemkových spolků, což je národní program Českého svazu ochránců přírody spolufinancovaný Ministerstvem životního prostředí ČR; výše příspěvku: 55 000 Kč

  CSOP.jpg MZP.jpg

Poznej, co kolem tebe zpívá a poletuje

 • Termín: 2013
 • Místo realizace: Kraj Vysočina.
 • Předmět projektu: Uspořádání dvou exkurzí pro veřejnost na různá ornitologicky zajímavá místa v Kraji Vysočina s odborným výkladem o ptactvu a ochraně přírody.
 • Výsledky projektu: V hnízdním období (8.6.) jsme zavítali na mokřad Frejlach u Horní Cerekve, kde jsme pozorovali mimo jiné bekasiny otavní, potápky malé, motáky pochopy, cvrčilku slavíkovou, slavíky modráčky, slyšeli chřástaly vodní a další běžnější druhy. Na podzim (28.9.) jsme navštívili rybník Parný Mlýn u Krahulova, kde jsme pozorovali potápku černokrkou, lžičáky pestré, čírky obecné, hvízdáky eurasijské, volavky bílé, ledňáčky říční a další. Téhož dne jsme ještě navštívili Ptáčovské rybníky u Třebíče, kde jsme kromě již dosud pozorovaných druhů zastihli také ostralky štíhlé. Účastníci exkurzí měli možnost pozorovat ptáky také pomocí velkého stativového dalekohledu, kterým si je mohli pořádně prohlédnout. Vzhledem k tomu, že bylo stále na co se dívat a počasí nám přálo, tak spokojeni byli jak děti, tak dospělí. Řada účastníků viděla některé druhy vůbec poprvé v životě a odnášeli si tak krásné zážitky z pobytu v naší přírodě na Vysočině. Doufáme, že popularizace těchto významných ornitologických lokalit pomůže v jejich ochraně.
 • Náklady na projekt: 5 000 Kč
 • Finančně podpořeno v rámci programu podpory NNO v Kraji Vysočina, který realizuje sdružení KOUS a který je financován Krajem Vysočina; výše příspěvku: 5 000 Kč

  KOUS.jpg   VYS.jpg

Mapování hnízdišť čápa bílého v Kraji Vysočina 2013

 • Termín: 2013
 • Místo realizace: Kraj Vysočina.
 • Předmět projektu: Sledování obsazenosti hnízd čápa bílého, zjišťování jeho hnízdní úspěšnosti a zhodnocení stavu hnízd.
 • Náklady na projekt: 15 000 Kč
 • Finančně podpořeno z projektu Mapování a ochrana synantropních druhů ptáků realizovaného Českou společností ornitologickou a financovaného Ministerstvem životního prostředí ČR; výše příspěvku: 15 000 Kč

  MZP.jpg CSO.jpg

Avifauna Termesivských rybníků

 • Termín: 2012-2013
 • Místo realizace: Soustava 10 rybníků v k.ú. Termesivy u Havlíčkova Brodu v Kraji Vysočina.
 • Předmět projektu: Historie a současnost avifauny na ornitologicky významné rybniční soustavě, zhodnocení ohrožujících faktorů a návrhy ochranářských opatření.
 • Náklady na projekt: 20 000 Kč
 • Výsledky projektu
 • Financováno městem Havlíčkův Brod: 20 000 Kč

  HB.jpg

Podpora hnízdění čápa bílého v Jihlavě

 • Termín: 2012-2013
 • Místo realizace: Město Jihlava.
 • Předmět projektu: Instalování hnízdní podložky pro čápa bílého (Ciconia ciconia) na vysoký komín v areálu Technických služeb města Jihlavy.
 • Náklady na projekt: 15 000 Kč
 • Finančně podpořeno Programem obnovy přirozených funkcí krajiny Ministerstva životního prostředí ČR prostřednictvím Agentury ochrany přírody a krajiny ČR; výše příspěvku: 15 000 Kč

  MZP.jpg AOPK.jpg

Ochrana hnízdišť motáka lužního

 • Termín: 2013
 • Místo realizace: Kraj Vysočina.
 • Předmět projektu: Podpora biodiverzity zemědělské krajiny formou ochrany hnízdišť motáka lužního. Úspěšnost hnízdění motáka lužního závisí na ochranářských opatřeních, neboť hnízdí na zemi v loukách a polích nebo na neobhospodařovaných mokřadních plochách. Na zemědělsky obhospodařovaných pozemcích je zapotřebí domlouvat obsečení hnízd. Ochrana hnízdišť motáka lužního spočívá také v ochraně hnízd před savčími predátory, a to instalováním oplůtků. V rámci projektu byly instalovány dřevěné oplůtky s pletivem k ochraně hnízda proti predátorům včetně divokých prasat. Hnízda byla vyhledávána v terénu a instalování oplůtků domlouváno s hospodařícími zemědělci.
 • Náklady na projekt: 113 420 Kč
 • Výsledky projektu
 • Finančně podpořeno Ministerstvem životního prostředí ČR; výše příspěvku: 77 000 Kč; a programem Ochrana biodiverzity, což je národní program Českého svazu ochránců přírody financovaný Ministerstvem životního prostředí ČR a státním podnikem Lesy České republiky; výše příspěvku: 25 000 Kč

  MZP.jpg CSOP.jpg LCR.jpg

Ochrana biodiverzity v PR Údolí Chlébského potoka

 • Termín: 2014
 • Místo realizace: PR Údolí Chlébského potoka v k.ú. Chlébské v okrese Žďár nad Sázavou v Kraji Vysočina.
 • Předmět projektu: Odstraňování invazní netýkavky žláznaté vytrháváním.
 • Náklady na projekt: 70 000 Kč
 • Výsledky projektu
 • Financováno Krajem Vysočina: 70 000 Kč

  VYS.jpg

Ochrana biodiverzity v okolí Javořického potoka

 • Termín: 2014
 • Místo realizace: Niva Javořického potoka v pramenné oblasti pod vrchem Javořice v blízkosti PR Velký Pařezitý rybník v okrese Jihlava v Kraji Vysočina.
 • Předmět projektu: Odstraňování invazní netýkavky žláznaté vytrháváním.
 • Náklady na projekt: 42 000 Kč
 • Výsledky projektu
 • Financováno Krajem Vysočina: 42 000 Kč

  VYS.jpg

Drobné terénní úpravy v PR Chvojnov

 • Termín: 2014
 • Místo realizace: PR Chvojnov v k.ú. Milíčov u Jihlavy v okrese Jihlava v Kraji Vysočina.
 • Předmět projektu: Odclonění nežádoucích splachů z polí.
 • Náklady na projekt: 16 000 Kč
 • Financováno Krajem Vysočina: 16 000 Kč

  VYS.jpg

Drobné terénní úpravy v PR Rašeliniště Loučky

 • Termín: 2014
 • Místo realizace: PR Rašeliniště Loučky v k.ú. Loučky u Jihlavy v okrese Jihlava v Kraji Vysočina.
 • Předmět projektu: Ruční pročištění zanesených stružek na rašelinných loukách.
 • Náklady na projekt: 23 000 Kč
 • Financováno Krajem Vysočina: 23 000 Kč

  VYS.jpg

Drobné terénní úpravy v PP Ještěnice

 • Termín: 2014
 • Místo realizace: PP Ještěnice v k.ú. Horní Dubenky v okrese Jihlava v Kraji Vysočina.
 • Předmět projektu: Strojní terénní urovnávky pro zpřístupnění lokality a obnova terénní deprese.
 • Náklady na projekt: 42 000 Kč
 • Financováno Krajem Vysočina: 42 000 Kč

  VYS.jpg

Drobné terénní úpravy v PR Doupský a Bažantka

 • Termín: 2014
 • Místo realizace: PR Doupský a Bažantka v k.ú. Doupě a Řídelov v okrese Jihlava v Kraji Vysočina.
 • Předmět projektu: Strojní pročištění zanesených struh, stržení drnu na degradovaných plochách a vytvoření mírného valu pro odclonění nežádoucích splachů z polí.
 • Náklady na projekt: 57 000 Kč
 • Financováno Krajem Vysočina: 57 000 Kč

  VYS.jpg

Drobné terénní úpravy v PP Černíč

 • Termín: 2014
 • Místo realizace: PP Černíč v k.ú. Černíč v okrese Jihlava v Kraji Vysočina.
 • Předmět projektu: Strojní terénní úpravy pro optimalizaci vodního režimu tůní (odstranění propojení s vodním tokem pro zamezení nežádoucího přístupu ryb do tůní z vodního toku), částečné prohloubení zazemněné tůně, terénní urovnávky pro zpřístupnění lokality a stržení drnu na degradovaných plochách.
 • Náklady na projekt: 18 000 Kč
 • Financováno Krajem Vysočina: 18 000 Kč

  VYS.jpg

Péče o Starohorský mokřad

 • Termín: 2014
 • Místo realizace: Starohorský mokřad v k.ú. Staré Hory v okrese Jihlava v Kraji Vysočina.
 • Předmět projektu: Realizace mozaikové a fázově posunuté seče na podporu biodiverzity společenstev podmáčených luk, odstraňování náletových dřevin.
 • Náklady na projekt: 104 427 Kč
 • Výsledky projektu
 • Částečně finančně podpořeno programem Ochrana biodiverzity, což je národní program Českého svazu ochránců přírody financovaný Ministerstvem životního prostředí ČR a státním podnikem Lesy České republiky; výše příspěvku: 20 000 Kč; většina prací na lokalitě financována v rámci projektu Ochrana hnízdišť bekasiny otavní.

  MZP.jpg CSOP.jpg LCR.jpg

Péče o Rašeliniště Loučky

 • Termín: 2014
 • Místo realizace: PR Rašeliniště Loučky v k.ú. Lučky u Jihlavy v okrese Jihlava v Kraji Vysočina.
 • Předmět projektu: Realizace mozaikové a fázově posunuté seče na podporu biodiverzity společenstev rašelinných luk, odstraňování náletových dřevin zarůstajících rašelinné louky.
 • Náklady na projekt: 178 077 Kč
 • Výsledky projektu
 • Částečně finančně podpořeno programem Ochrana biodiverzity, což je národní program Českého svazu ochránců přírody financovaný Ministerstvem životního prostředí ČR a státním podnikem Lesy České republiky; výše příspěvku: 25 000 Kč; většina prací na lokalitě financována v rámci projektu Ochrana hnízdišť bekasiny otavní.

  MZP.jpg CSOP.jpg LCR.jpg

Péče o rašeliniště Bažantka

 • Termín: 2014
 • Místo realizace: PR Doupský a Bažantka v k.ú. Doupě a Řídelov v okrese Jihlava v Kraji Vysočina.
 • Předmět projektu: Realizace mozaikové a fázově posunuté seče na podporu biodiverzity společenstev rašelinných luk, odstraňování náletových dřevin zarůstajících rašelinné louky.
 • Náklady na projekt: 131 887 Kč
 • Výsledky projektu
 • Částečně finančně podpořeno programem Ochrana biodiverzity, což je národní program Českého svazu ochránců přírody financovaný Ministerstvem životního prostředí ČR a státním podnikem Lesy České republiky; výše příspěvku: 19 000 Kč; většina prací na lokalitě financována v rámci projektu Ochrana hnízdišť bekasiny otavní.

  MZP.jpg CSOP.jpg LCR.jpg

Péče o Pístovské mokřady

 • Termín: 2014
 • Místo realizace: Pístovské mokřady v k.ú. Pístov u Jihlavy v okrese Jihlava v Kraji Vysočina.
 • Předmět projektu: Realizace mozaikové a fázově posunuté seče na podporu biodiverzity společenstev podmáčených a vlhkých luk, odstraňování náletových dřevin.
 • Náklady na projekt: 144 644 Kč
 • Výsledky projektu
 • Částečně finančně podpořeno programem Ochrana biodiverzity, což je národní program Českého svazu ochránců přírody financovaný Ministerstvem životního prostředí ČR a státním podnikem Lesy České republiky; výše příspěvku: 20 000 Kč; většina prací na lokalitě financována v rámci projektu Ochrana hnízdišť bekasiny otavní.

  MZP.jpg CSOP.jpg LCR.jpg

Péče o mokřady U Popického rybníka

 • Termín: 2014
 • Místo realizace: U Popického rybníka v k.ú. Vysoká u Jihlavy v okrese Jihlava v Kraji Vysočina.
 • Předmět projektu: Realizace mozaikové a fázově posunuté seče na podporu biodiverzity společenstev podmáčených luk, odstraňování náletových dřevin.
 • Náklady na projekt: 144 956 Kč
 • Výsledky projektu
 • Částečně finančně podpořeno programem Ochrana biodiverzity, což je národní program Českého svazu ochránců přírody financovaný Ministerstvem životního prostředí ČR a státním podnikem Lesy České republiky; výše příspěvku: 20 000 Kč; většina prací na lokalitě financována v rámci projektu Ochrana hnízdišť bekasiny otavní.

  MZP.jpg CSOP.jpg LCR.jpg

Mokřady u Chvojnova

 • Termín: 2014
 • Místo realizace: PR Chvojnov v k.ú. Milíčov u Jihlavy v okrese Jihlava v Kraji Vysočina.
 • Předmět projektu: Zlepšení kvality a kvantity vhodných mokřadních biotopů v okolí stávajícího zachovalého rašeliniště, což bylo realizováno formou obnovy lučních pramenišť, založením mokřadů s tůněmi a zarovnáním odvodňovacích příkopů.
 • Náklady na projekt: 217 018 Kč
 • Výsledky projektu
 • Částečně finančně podpořeno programem Ochrana biodiverzity, což je národní program Českého svazu ochránců přírody financovaný Ministerstvem životního prostředí ČR a státním podnikem Lesy České republiky; výše příspěvku: 28 000 Kč; většina prací na lokalitě financována v rámci projektu Revitalizace rašeliniště v PR Chvojnov.

  VYS.jpg MZP.jpg CSOP.jpg LCR.jpg

Péče o podmáčené louky u Chvojnova

 • Termín: 2014
 • Místo realizace: PR Chvojnov a okolí v k.ú. Dušejov a Milíčov u Jihlavy v okrese Jihlava v Kraji Vysočina.
 • Předmět projektu: Realizace mozaikové a fázově posunuté seče na podporu biodiverzity společenstev podmáčených a rašelinných luk.
 • Náklady na projekt: 200 000 Kč
 • Výsledky projektu
 • Částečně finančně podpořeno Krajem Vysočina: 72 600 Kč; a programem Ochrana biodiverzity, což je národní program Českého svazu ochránců přírody financovaný Ministerstvem životního prostředí ČR a státním podnikem Lesy České republiky; výše příspěvku: 20 000 Kč; většina prací na lokalitě financována v rámci projektu Revitalizace rašeliniště v PR Chvojnov.

  VYS.jpg MZP.jpg CSOP.jpg LCR.jpg

Péče o podmáčené louky u rybníka Černíč

 • Termín: 2014
 • Místo realizace: PP Černíč v k.ú. Černíč v okrese Jihlava v Kraji Vysočina.
 • Předmět projektu: Realizace mozaikové a fázově posunuté seče na podporu biodiverzity společenstev podmáčených luk.
 • Náklady na projekt: 165 494 Kč
 • Výsledky projektu
 • Částečně finančně podpořeno programem Ochrana biodiverzity, což je národní program Českého svazu ochránců přírody financovaný Ministerstvem životního prostředí ČR a státním podnikem Lesy České republiky; výše příspěvku: 28 000 Kč; většina prací na lokalitě financována v rámci projektu Ochrana hnízdišť bekasiny otavní.

  MZP.jpg CSOP.jpg LCR.jpg

Péče o rašelinné louky U Farského lesa (V Hati)

 • Termín: 2014
 • Místo realizace: Rašelinné louky U Farského lesa (V Hati) v k.ú. Branišov u Jihlavy v okrese Jihlava v Kraji Vysočina.
 • Předmět projektu: Realizace mozaikové a fázově posunuté seče na podporu biodiverzity společenstev na rašelinných loukách.
 • Náklady na projekt: 150 926 Kč
 • Výsledky projektu
 • Částečně finančně podpořeno programem Ochrana biodiverzity, což je národní program Českého svazu ochránců přírody financovaný Ministerstvem životního prostředí ČR a státním podnikem Lesy České republiky; výše příspěvku: 20 000 Kč; a Programem péče o krajinu financovaným Ministerstvem životního prostředí ČR prostřednictvím Agentury ochrany přírody a krajiny ČR; výše příspěvku: 35 908 Kč; většina prací na lokalitě financována v rámci projektu Ochrana hnízdišť bekasiny otavní.

  MZP.jpg CSOP.jpg AOPK.jpg LCR.jpg

Péče o rašelinné louky U Šeredů

 • Termín: 2014
 • Místo realizace: Rašelinné louky U Šeredů v k.ú. Jiřín v okrese Jihlava v Kraji Vysočina.
 • Předmět projektu: Realizace mozaikové a fázově posunuté seče na podporu biodiverzity společenstev na rašelinných loukách.
 • Náklady na projekt: 86 110 Kč
 • Výsledky projektu
 • Částečně finančně podpořeno programem Ochrana biodiverzity, což je národní program Českého svazu ochránců přírody financovaný Ministerstvem životního prostředí ČR a státním podnikem Lesy České republiky; výše příspěvku: 20 000 Kč; většina prací na lokalitě financována v rámci projektu Ochrana hnízdišť bekasiny otavní.

  MZP.jpg CSOP.jpg LCR.jpg

Péče o rašelinné louky Pod Trojanem

 • Termín: 2014
 • Místo realizace: Rašelinné louky Pod Trojanem v k.ú. Hlávkov v okrese Jihlava v Kraji Vysočina.
 • Předmět projektu: Realizace mozaikové a fázově posunuté seče na podporu biodiverzity společenstev na rašelinných loukách.
 • Náklady na projekt: 144 730 Kč
 • Výsledky projektu
 • Částečně finančně podpořeno programem Ochrana biodiverzity, což je národní program Českého svazu ochránců přírody financovaný Ministerstvem životního prostředí ČR a státním podnikem Lesy České republiky; výše příspěvku: 20 000 Kč; a Programem péče o krajinu financovaným Ministerstvem životního prostředí ČR prostřednictvím Agentury ochrany přírody a krajiny ČR; výše příspěvku: 26 940 Kč; většina prací na lokalitě financována v rámci projektu Ochrana hnízdišť bekasiny otavní.

  MZP.jpg CSOP.jpg AOPK.jpg LCR.jpg

Péče o rašelinné louky Na Průhoně

 • Termín: 2014
 • Místo realizace: Lokalita Na Průhoně v k.ú. Bílý Kámen v okrese Jihlava v Kraji Vysočina.
 • Předmět projektu: Realizace mozaikové a fázově posunuté seče na podporu biodiverzity společenstev na rašelinných loukách.
 • Náklady na projekt: 15 810 Kč
 • Finančně podpořeno Programem péče o krajinu financovaným Ministerstvem životního prostředí ČR prostřednictvím Agentury ochrany přírody a krajiny ČR; výše příspěvku: 15 810 Kč

  MZP.jpg AOPK.jpg

Péče o rašelinné louky v PR Na Oklice

 • Termín: 2014
 • Místo realizace: PR Na Oklice v k.ú. Milíčov u Jihlavy v okrese Jihlava v Kraji Vysočina.
 • Předmět projektu: Kosení části terestrické rákosiny zarůstající rašelinné louky.
 • Náklady na projekt: 7 920 Kč
 • Financováno Krajem Vysočina: 7 920 Kč

  VYS.jpg

Posílení zázemí pozemkového spolku – jako východiska k další péči o luční společenstva a rašeliniště v Jihlavských vrších

 • Termín: 2014
 • Místo realizace: Kraj Vysočina.
 • Předmět projektu: Náš Pozemkový spolek Gallinago při Pobočce ČSO na Vysočině pečuje každoročně o několik lokalit, které jsou významné pro vzácné, chráněné a ohrožené druhy. Specializujeme se zejména na rašelinné a prameništní louky v centrální části Českomoravské vrchoviny. V péči o tyto lokality jsme pokračovali i v roce 2014. Projekt podpořil zejména organizaci prováděných prací.
 • Náklady na projekt: 58 002 Kč
 • Výsledky projektu
 • Finančně podpořeno programem Podpora vzniku a rozvoje pozemkových spolků, což je národní program Českého svazu ochránců přírody spolufinancovaný Ministerstvem životního prostředí ČR; výše příspěvku: 58 000 Kč

  CSOP.jpg MZP.jpg

Akustické mapování ptáků vybraných mokřadů Vysočiny

 • Termín: 2014
 • Místo realizace: Různé typy mokřadů, zejména rybníky a rašeliniště, v Kraji Vysočina.
 • Předmět projektu: Zjišťování hnízdního výskytu vybraných vzácnějších mokřadních druhů ptáků realizované zejména formou akustického mapování pomocí digitálních zvukových záznamníků, kterými lze podchytit i skrytě žijící a noční druhy. Celkem bylo pořízeno a vyhodnoceno 1 690 hodin zvukového záznamu, který byl zpracován spektrogramovou analýzou metodikou Savického (2008) v programu AM Services. Takto získaná data byla doplněna údaji zjištěnými při návštěvách lokalit. Do projektu bylo zahrnuto 38 lokalit, včetně lokalit v péči našeho Pozemkového spolku Gallinago. Všechny pořízené nahrávky jsou archivovány.
 • Náklady na projekt: 39 501 Kč
 • Výsledky projektu
 • Částečně finančně podpořeno programem Ochrana biodiverzity, což je národní program Českého svazu ochránců přírody financovaný Ministerstvem životního prostředí ČR a státním podnikem Lesy České republiky; výše příspěvku: 30 000 Kč

  MZP.jpg CSOP.jpg LCR.jpg

Úpravy hnízd čápů bílých

 • Termín: 2014
 • Místo realizace: Arnolec (okres Jihlava), Skála (okres Havlíčkův Brod).
 • Předmět projektu: Snížení nakloněného mohutného hnízda čápa bílého (Ciconia ciconia) na vysokém komíně u silnice v obci Skála, které hrozilo zřícením. Ořezání větví obrůstajících čapí hnízdo v Arnolci.
 • Náklady na projekt: 16 000 Kč
 • Finančně podpořeno Českou společností ornitologickou; výše příspěvku: 16 000 Kč

  CSO.jpg

Ochrana hnízd motáka lužního na Vysočině 2014

 • Termín: 2014
 • Místo realizace: Kraj Vysočina.
 • Předmět projektu: Podpora biodiverzity zemědělské krajiny formou ochrany hnízd motáka lužního. Úspěšnost hnízdění motáka lužního závisí na ochranářských opatřeních, neboť hnízdí na zemi v loukách a polích nebo na neobhospodařovaných mokřadních plochách. Na zemědělsky obhospodařovaných pozemcích je zapotřebí domlouvat obsečení hnízd. Ochrana hnízdišť motáka lužního spočívá také v ochraně hnízd před savčími predátory, a to instalováním oplůtků. V rámci projektu byly instalovány dřevěné oplůtky s pletivem k ochraně hnízda proti predátorům včetně divokých prasat.
 • Náklady na projekt: 30 004 Kč
 • Výsledky projektu
 • Finančně podpořeno programem Ochrana biodiverzity, což je národní program Českého svazu ochránců přírody financovaný Ministerstvem životního prostředí ČR a státním podnikem Lesy České republiky; výše příspěvku: 30 000 Kč

  MZP.jpg CSOP.jpg LCR.jpg

Revitalizace vybraných MZCHÚ v Kraji Vysočina

Revitalizace PP Jezdovické rašeliniště

 • Termín: 2013-2015
 • Místo realizace: PP Jezdovické rašeliniště v k.ú. Jezdovice v okrese Jihlava v Kraji Vysočina.
 • Předmět projektu: Monitoring biodiverzity umožňující hodnocení vlivu zásahů a opatření na dotčené biotopy při částečné revitalizaci rašeliniště. Zdokumentování lokality před revitalizací a po ní. Biologický dozor při prováděných pracích.
 • Zakázka v rámci projektu realizovaného Krajem Vysočina.
 • Náklady na zakázku: 50 000 Kč
 • Výsledky
 • Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí (90 %) a spolufinancován Krajem Vysočina (10 %); výše příspěvku: 50 000 Kč

VYS.jpg  EU.jpg OPZP.jpg SFZP.jpg

Revitalizace PR Vílanecké rašeliniště

 • Termín: 2014-2015
 • Místo realizace: PR Vílanecké rašeliniště v k.ú. Vílanec v okrese Jihlava v Kraji Vysočina.
 • Předmět projektu: Monitoring biodiverzity umožňující hodnocení vlivu zásahů a opatření na dotčené biotopy při revitalizaci rybníka a rašeliniště. Zdokumentování lokality před revitalizací a po ní. Biologický dozor při prováděných pracích.
 • subdodávka na poskytnutí technických kvalifikačních předpokladů Ing. Vojtěchu Kodetovi, Ph.D., a zajištění publicity k zakázce v rámci projektu realizovaného Krajem Vysočina.
 • Výsledky
 • Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí (90 %) a spolufinancován Krajem Vysočina (10 %)

  VYS.jpg  EU.jpg OPZP.jpg SFZP.jpg

Revitalizace PR V Lisovech

 • Termín: 2013-2015
 • Místo realizace: PR V Lisovech v k.ú. Jihlávka v okrese Jihlava a v k.ú. Horní Vilímeč v okrese Pelhřimov v Kraji Vysočina.
 • Předmět projektu: Monitoring biodiverzity umožňující hodnocení vlivu zásahů a opatření na dotčené biotopy při revitalizaci rašeliniště. Zdokumentování lokality před revitalizací a po ní. Biologický dozor při prováděných pracích.
 • Zakázka v rámci projektu realizovaného Krajem Vysočina.
 • Náklady na zakázku: 91 000 Kč
 • Výsledky
 • Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí (90 %) a spolufinancován Krajem Vysočina (10 %); výše příspěvku: 91 000 Kč

  VYS.jpg  EU.jpg OPZP.jpg SFZP.jpg

Revitalizace PR Údolí Brtnice

 • Termín: 2013-2015
 • Místo realizace: PR Údolí Brtnice v okrese Jihlava v Kraji Vysočina.
 • Předmět projektu: Monitoring biodiverzity umožňující hodnocení vlivu zásahů a opatření na dotčené biotopy při částečné revitalizaci lokality. Zdokumentování lokality před revitalizací a po ní. Biologický dozor při prováděných pracích.
 • Zakázka v rámci projektu realizovaného Krajem Vysočina.
 • Náklady na zakázku: 81 000 Kč
 • Výsledky
 • Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí (90 %) a spolufinancován Krajem Vysočina (10 %); výše příspěvku: 81 000 Kč

  VYS.jpg  EU.jpg OPZP.jpg SFZP.jpg

Revitalizace PR Šimanovské rašeliniště

 • Termín: 2013-2015
 • Místo realizace: PR Šimanovské rašeliniště v k.ú. Šimanov na Moravě v okrese Jihlava v Kraji Vysočina.
 • Předmět projektu: Monitoring biodiverzity umožňující hodnocení vlivu zásahů a opatření na dotčené biotopy při částečné revitalizaci rašeliniště. Zdokumentování lokality před revitalizací a po ní. Biologický dozor při prováděných pracích.
 • Zakázka v rámci projektu realizovaného Krajem Vysočina.
 • Náklady na zakázku: 73 000 Kč
 • Výsledky
 • Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí (90 %) a spolufinancován Krajem Vysočina (10 %); výše příspěvku: 73 000 Kč

  VYS.jpg  EU.jpg OPZP.jpg SFZP.jpg

Revitalizace PR Rybník Pařez

 • Termín: 2014-2015
 • Místo realizace: PR Rybník Pařez v k.ú. Kaliště v okrese Pelhřimov v Kraji Vysočina.
 • Předmět projektu: Monitoring biodiverzity umožňující hodnocení vlivu zásahů a opatření na dotčené biotopy při revitalizaci rybníka. Zdokumentování lokality před revitalizací a po ní. Biologický dozor při prováděných pracích.
 • Subdodávka na poskytnutí technických kvalifikačních předpokladů Ing. Vojtěchu Kodetovi, Ph.D., a zajištění publicity k zakázce v rámci projektu realizovaného Krajem Vysočina.
 • Výsledky
 • Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí (90 %) a spolufinancován Krajem Vysočina (10 %)

  VYS.jpg  EU.jpg OPZP.jpg SFZP.jpg

Revitalizace PR Rašeliniště Kaliště

 • Termín: 2013-2015
 • Místo realizace: PR Rašeliniště Kaliště v k.ú. Jihlávka v okrese Jihlava v Kraji Vysočina.
 • Předmět projektu: Monitoring biodiverzity umožňující hodnocení vlivu zásahů a opatření na dotčené biotopy při částečné revitalizaci rašeliniště. Zdokumentování lokality před revitalizací a po ní. Biologický dozor při prováděných pracích.
 • Zakázka v rámci projektu realizovaného Krajem Vysočina.
 • Náklady na zakázku: 81 000 Kč
 • Výsledky
 • Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí (90 %) a spolufinancován Krajem Vysočina (10 %); výše příspěvku: 81 000 Kč

  VYS.jpg  EU.jpg OPZP.jpg SFZP.jpg

Revitalizace PR Na Oklice a PR Nad Svitákem

 • Termín: 2014-2015
 • Místo realizace: PR Na Oklice a PR Nad Svitákem, které dohromady tvoří EVL Na Oklice v k.ú. Milíčov u Jihlavy v okrese Jihlava v Kraji Vysočina.
 • Předmět projektu: Monitoring biodiverzity umožňující hodnocení vlivu zásahů a opatření na dotčené biotopy při částečné revitalizaci těchto rašelinišť. Zdokumentování lokality před revitalizací a po ní. Biologický dozor při prováděných pracích.
 • Subdodávka na poskytnutí technických kvalifikačních předpokladů Ing. Vojtěchu Kodetovi, Ph.D., a zajištění publicity k zakázce v rámci projektu realizovaného Krajem Vysočina.
 • Výsledky
 • Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí (90 %) a spolufinancován Krajem Vysočina (10 %)

  VYS.jpg  EU.jpg OPZP.jpg SFZP.jpg

Revitalizace rašeliniště v PR Chvojnov

 • Termín: 2012-2015
 • Místo realizace: PR Chvojnov a okolní niva Jedlovského potoka v k.ú. Dušejov a Milíčov u Jihlavy v Kraji Vysočina.
 • Předmět projektu: Rašeliniště bylo v minulosti necitlivě zasaženo melioracemi, proto hlavním cílem projektu je obnova vodního režimu lokality. V rámci podpory a obnovy podmínek pro cílové druhy budou značně redukovány náletové dřeviny zarůstající rašeliniště; na degradovaných plochách bude pomístně stržen drn s cílem podpory raných sukcesních stádií vegetace; v okolí rašeliniště budou vytvořeny tůně příznivé pro široké spektrum organismů. Rašeliniště a rašelinné louky v podmínkách Vysočiny byly tradičně udržovány kosením. Pro zachování druhové pestrosti se počítá se zavedením fázově posunutého a mozaikovitého kosení. Získáme tak různorodé podmínky umožňující kvalitní rozmnožování a přežívání druhů, které by plošná jednorázová seč mohla ohrozit.
 • Webové stránky projektu
 • Náklady na projekt: 7 090 794 Kč
 • Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí; výše příspěvku: 6 381 715 Kč; a Krajem Vysočina; výše příspěvku: 200 000 Kč

 EU.jpg OPZP.jpg SFZP.jpgVYS.jpg

Ochrana hnízdišť dutinových ptáků v lesích

 • Termín: 2012-2015
 • Místo realizace: Lesy ve správě LČR, s.p., na území šesti lesních správ v Kraj Vysočina.
 • Předmět projektu: Podpora biodiverzity lesů prostřednictvím ochrany doupných stromů, které poskytují hnízdní a úkrytové možnosti řadě organismů včetně chráněných a ohrožených druhů. Na základě dohody mezi Českou společností ornitologickou a státním podnikem Lesy České republiky jsou značeny modrými trojúhelníky doupné stromy v lesních porostech, které nebudou káceny. V porostech s nedostatkem doupných stromů jsou vyvěšovány budky.
 • Webové stránky projektu
 • Náklady na projekt: 3 157 920 Kč
 • Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí; výše příspěvku: 2 842 128 Kč

EU.jpg OPZP.jpg SFZP.jpg

Ochrana hnízdišť bekasiny otavní

 • Termín: 2012-2015
 • Místo realizace: 15 lokalit v Kraji Vysočina.
 • Předmět projektu: Ochrana hnízdišť bekasiny otavní (Gallinago gallinago) spočívající v péči o podmáčené a rašelinné louky takovým způsobem, aby odpovídaly životním nárokům tohoto druhu. Vzhledem k tomu, že obdobné životní nároky na biotop má řada dalších chráněných, ohrožených a vzácných druhů, můžeme považovat bekasinu za vlajkový druh ochrany těchto stanovišť. Kvalitní funkční biotop je zárukou pro úspěšný životní cyklus velkého množství na něj vázaných druhů organismů. Péčí o mokré louky, hnízdiště bekasin, podporujeme celkovou biodiverzitu regionu a přispíváme k zachování a zlepšení cenných přírodních fenoménů. Bekasina otavní je silně ohroženým druhem ptáka z řádu bahňáků, který nejčastěji hnízdí na pravidelně sečených rašelinných a podmáčených loukách. Tyto biotopy, které hostí řadu dalších vzácných a ohrožených druhů, představují v dnešní krajině již jen malé izolované ostrůvky, o které je nutné pečovat. V rámci projektu jsme na Vysočině pečovali o 15 lokalit nebo jejich části.
 • Webové stránky projektu
 • Náklady na projekt: 7 903 936 Kč
 • Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí; výše příspěvku: 7 113 542 Kč

EU.jpg OPZP.jpg SFZP.jpg

Ornitologické průzkumy vybraných lokalit v Kraji Vysočina 2015

Ochrana našich nejohroženějších biotopů - mokřadů a stepí - prostřednictvím pozemkových spolků

 • Místo realizace: Pozemkový spolek Gallinago při Pobočce ČSO na Vysočině má v rámci projektu na starost 7 lokalit v okrese Jihlava v Kraji Vysočina:
  • Hajnice (Hejnice): Hajnice je rozsáhlým komplexem velmi kvalitních lučních společenstev u obce Šimanov v okrese Jihlava. Jedná se o prostorovou mozaiku vlhkých pcháčových až rašelinných luk, které ostrůvkovitě na sušších místech přecházejí ve vegetaci podhorských smilkových trávníků. Jedná se o dlouhodobě obhospodařované, druhově bohaté porosty, často s nepřerušenou kontinuitou hospodaření. Nacházíme zde velmi bohaté populace dříve běžných, ale v důsledku devastace vlhkých a živinami chudých luk v krajině dnes vzácných a ohrožených druhů jako je prstnatec májový, všivec lesní, hnědásek rozrazilový nebo bekasina otavní. Lokalita je chráněna jako přírodní památka. V rámci projektu byla prováděna mozaikovitá seč pro podporu druhově pestrých mokřadních lučních společenstev a na ně vázané druhy a pomístní redukce náletových dřevin zarůstajících louky.
  • Chvojnov: Chvojnov představuje cennou lokalitu rašeliništní vegetace nadregionálního významu, která se nachází v mělkém údolí Jedlovského potoka v nadmořské výšce okolo 610 m nad mořem u obce Dušejov v okrese Jihlava. Lokalita je z části chráněna jako přírodní rezervace. V rámci projektu byla prováděna mozaikovitá seč pro podporu druhově pestrých mokřadních lučních společenstev a na ně vázané druhy. Navázali jsme tak na projekt Revitalizace rašeliniště v PR Chvojnov, který jsme realizovali v předchozích letech.
  • Ještěnice: Ještěnice je ukázkou svahového rašelinného prameniště na oligotrofních podkladech vrcholové části Jihlavských vrchů u Horních Dubenek v okrese Jihlava. Jedná se o rozlohou nevelké bezlesí uzavřené za tří stran v lesním komplexu. Nelesní rašelinné a luční biotopy jsou zčásti zasažené různě zapojenými nálety bříz, smrků a mokřadních vrbin. Lokalita je chráněna jako přírodní památka a je významná bohatou populací typického reliktního rašeliništního a regionálně vzácného druhu klikvy bahenní. V rámci projektu byla prováděna mozaikovitá seč pro podporu druhově pestrých mokřadních lučních společenstev a na ně vázané druhy a pomístní redukce náletových dřevin zarůstajících louky.
  • Nad Svitákem: Lokalita Nad Svitákem leží v okrese Jihlava západně od obce Milíčov podél toku Milíčovského potoka nad rybníkem Sviták. Představuje typickou ukázku komplexu údolního rašeliniště a bočních svahových pramenišť a rašelinných luk zasažených dlouhodobou absencí pravidelné péče. Podél gradientu vlhkosti vyznívají rašelinná společenstva ve vlhké pcháčové louky až podhorské smilkové trávníky. Poměrně bohatě je zde zastoupena křovinná vegetace mokřadních vrbin a porostů náletových dřevin vzniklých sukcesí na původních rašelinných a vlhkých loukách. Nezanedbatelnou část lokality tvoří degradované porosty původních rašelinných a lučních společenstev, které vlivem dlouhodobé absence seče a přísunu nežádoucích živin ztratily původní charakter. Na západním okraji území jsou tyto porosty navíc místy značně ruderalizované. Lokalita je chráněna jako přírodní rezervace. V rámci projektu byla prováděna mozaikovitá seč pro podporu druhově pestrých mokřadních lučních společenstev a na ně vázané druhy.
  • Rašeliniště pod Trojanem: Rašeliniště Pod Trojanem je poměrně rozsáhlou a zachovalou nelesní enklávou různě bázemi bohaté rašeliništní a mokřadní vegetace uzavřené v lesním komplexu podél nivy Jiřínského potoka mezi Hlávkovem a Šimanovem v okrese Jihlava. Rostlinná společenstva jsou zasažena různou mírou sukcese dřevin a celkové degradace v důsledku delší absence pravidelného hospodaření a eutrofizace splachy z výše položených částí povodí. Lokalita je zajímavá výskytem regionálně významného prstnatce Fuchsova a dalších vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. V rámci projektu byla prováděna mozaikovitá seč pro podporu druhově pestrých mokřadních lučních společenstev a na ně vázané druhy.
  • U Farského lesa (V Hati): Lokalita U Farského lesa (též zvaná V Hati) je zachovalou mozaikou rašelinných, vlhkých a krátkostébelných luk podél přirozeného gradientu vlhkosti umístěných v mělké pramenné míse jednoho z bezejmenných přítoků Hejnického potoka mezi obcemi Branišov a Kalhov v okrese Jihlava. Část mokřadních a lučních společenstev je vlivem dlouhodobé absence hospodaření zarostlá mokřadními vrbinami a náletem dalších dřevin. Nejzajímavější částí lokality je bázemi bohaté rašelinné prameniště s výskytem vzácného glaciálního mechorostu srpnatky fermežové a dalších druhů. V rámci projektu byla prováděna mozaikovitá seč pro podporu druhově pestrých mokřadních lučních společenstev a na ně vázané druhy.
  • U Šeredů: Lokalita U Šeredů je typickou ukázkou mokřadních biotopů vázaných na širokou nivu Maršovského potoka a mírné svahy při jejím okraji u obce Zbilidy v okrese Jihlava. Je zde přítomný typický gradient od mokřadních porostů s trvale vysokou hladinou spodní vody až po střídavě vlhké až suché krátkostébelné trávníky. Nacházíme zde rašelinnou čočku se společenstvy oligotrofních přechodových rašelinišť až mezotrofních rašelinných mokřadů, společenstva svahových rašelinných pramenišť a mozaiku vlhkých pcháčových luk a krátkostébelných podhorských trávníků. Lokalita překvapila výskytem reliktního vrkoče rašelinného. V rámci projektu byla prováděna mozaikovitá seč pro podporu druhově pestrých mokřadních lučních společenstev a na ně vázané druhy.
 • Náklady na projekt: 10 275 623 Kč; z toho náklady Pobočky ČSO na Vysočině: 739 832 Kč.
 • Projekt (č. EHP-CZ02-0V-1-043-2015) je podpořený grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska; výše příspěvku: 9 248 060 Kč; z toho pro Pobočku ČSO na Vysočině: 665 849 Kč.

EEA.jpg           CSOP.jpg

 

Přírodní rozmanitost Vysočiny

 • Termín: 2014-2017
 • Místo realizace: Kraji Vysočina
 • Předmět projektu: Projekt je zaměřen na implementaci národních strategií ochrany přírody a biodiverzity v úzké spolupráci s místními a regionálními institucemi, veřejností a neziskovým sektorem. Cílem je zaplnit dosavadní mezery ve znalostech, které chybí pro kvalifikované rozhodování týkající se ochrany biodiverzity v Kraji Vysočina. V rámci projektu bude probíhat sběr dat o biodiverzitě a vzniknou odborné dokumenty potřebné pro rozhodování a systematický přístup v ochraně biodiverzity. Bude zpracován výskyt a rozšíření 18 vybraných taxonomických skupin organismů v Kraji Vysočina se zaměřením na vzácné a ohrožené druhy. Budou vyhodnocena významná místa biodiverzity v rámci Kraje Vysočina.
 • Webové stránky projektu
 • Náklady na projekt: 12 078 205 Kč
 • Projekt (č. EHP-CZ02-OV-1-013-2014) je podpořený grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska; výše příspěvku: 10 870 384 Kč.

EEA.jpg

 

Inventarizace hnízdišť zvláště chráněných a ohrožených druhů ptáků na území města Jihlavy

 • Termín: 2019
 • Místo realizace: Město Jihlava
 • Předmět projektu: Mapování hnízdišť vybraných chráněných a ohrožených druhů ptáků hnízdících na budovách v krajském městě Jihlava, a to rorýse obecného, jiřičky obecné a kavky obecné. Výsledky slouží jako podklad pro ochranu hnízdišť sledovaných druhů, zejména při rekonstrukcích budov. Při opravách, případně zateplování budov, jsou tyto druhy přímo ohroženy. Pokud se rekonstrukce provádí v jarních či letních měsících, může (zpravidla nevědomě) docházet i k hromadnému ničení aktivních hnízd. Jelikož se u všech třech druhů jedná o koloniální druhy, často se na jedné obsazené budově vyskytuje více párů. U štěrbinově hnízdících rorýsů je dále zvýšené riziko nevratného uzavření mláďat v dutině - časté při zateplovacích úpravách. Při rekonstrukcích mimo hnízdní sezónu může docházet k zničení tradičních hnízdních příležitostí a ptáci s pevnou vazbou na hnízdiště nemusí další roky vůbec zahnízdit. Inventarizace hnízdišť a úzká spolupráce s odborem životního prostředí Magistrátu města Jihlavy je vhodnou metodou, jak  rychlému úbytku hnízdních příležitostí a ničení hnízd těchto druhů zabránit.
 • Výsledky: Hnízdní populace rorýse obecného (Apus apus), jiřičky obecné (Delichon urbicum) a kavky obecné (Coloeus monedula) v Jihlavě v roce 2019
 • Náklady na projekt: 170 600 Kč
 • Finančně podpořeno Ministerstvem životního prostředí ČR - výše příspěvku: 118 600 Kč a Statutárním městem Jihlava - výše příspěvku: 45 000 Kč.

MZP.jpgMěsto Jihlava

 

Podpora biodiverzity mokřadních lokalit prostřednictvím pozemkových spolků

 • Místo realizace: Pozemkový spolek Gallinago při Pobočce ČSO na Vysočině má v rámci projektu na starost 6 lokalit v okresech Jihlava, Havlíčkův Brod a Žďár nad Sázavou v Kraji Vysočina:
 • Náklady na projekt: 3 253 438,56 Kč; z toho náklady Pobočky ČSO na Vysočině: 747 180 Kč.
 • Projekt (č. 3201200018) je podpořený grantem z Norských fondů v programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu v oblasti podpory Zlepšování stavu životního prostředí v ekosystémech; výše příspěvku z grantu z FM Norska: 2 488 880,49 Kč; výše dotace SFŽP: 439 214,21 Kč; z toho celkem pro Pobočku ČSO na Vysočině: 671 940 Kč.

NF.jpg

www.sfzp.cz/norskefondy     www.norskefondy.cz      www.eeagrants.org

 

CSOP.jpg

www.csop.cz