Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Perloočky Vysočiny

Seznam perlooček (Cladocera) Kraje Vysočina

                      XXIII) Anomopoda – perloočky různonohé

                       XXIV) Bosminidae – nosatičkovití

 1. Bosmina longirostris – nosatička obecná

 

                      XXIII) Anomopoda – perloočky různonohé

                       XXIV) Daphniidae – hrotnatkovití

 1. Ceriodaphnia dubia (= Ceriodaphnia affinis)břichatka pochybná
 2. Ceriodaphnia megops – břichatka fialová
 3. Ceriodaphnia pulchella – břichatka rybniční
 4. Ceriodaphnia reticulata – břichatka mřížkovaná
 5. Ceriodaphnia rotunda – břichatka kulatá
 6. Daphnia ambigua – hrotnatka obojaká
 7. Daphnia cucullata – hrotnatka jezerní
 8. Daphnia longispina – hrotnatka průhledná
 9. Daphnia magna – hrotnatka velká
 10. Daphnia pulex – hrotnatka obecná
 11. Daphnia pulicaria – hrotnatka rybniční
 12. Scapholeberis mucronata – hladinovka obecná
 13. Scapholeberis rammneri – hladinovka Rammnerova
 14. Simocephalus congener – věšenka mnohotrnná
 15. Simocephalus exspinosus – věšenka žlutá
 16. Simocephalus vetulus – věšenka obecná

 

                      XXIII) Anomopoda – perloočky různonohé

                       XXIV) Eurycercidae – čočkovcovití

 1. Acroperus harpae – kýlovec průsvitný
 2. Alona costata – lukovka nízká
 3. Alona guttata – lukovka malá
 4. Alona rectangula – lukovka oblorepá
 5. Alonella exigua – srpovka políčkovaná
 6. Alonella nana – srpovka nejmenší
 7. Chydorus sphaericus s.l.čočkovec obecný
 8. Eurycercus lamellatus – pilovec obrovský
 9. Graptoleberis testudinaria – tlamovka tůňková
 10. Oxyurella tenuicaudis – lukovka dlouhorepá
 11. Peracantha truncata (= Pleuroxus truncatus)ozubenka tůňková
 12. Pleuroxus aduncus – srpovec úhlobřichý

 

                      XXIII) Anomopoda – perloočky různonohé

                       XXIV) Macrothricidae – slatinkovití

 1. Macrothrix rosea – slatinovka tenkohlavá

 

                      XXIII) Ctenopoda – perloočky stejnonohé

                       XXIV) Sididae – stejnonožkovití

 1. Diaphanosoma brachyurum – průsvitka vznášivá
 2. Sida crystallina – stejnonožka rdestová

 

Systematické zařazení perlooček (Cladocera)

I) Vitae – živé organismy

 II) Cytozoa – buněční

  III) Eukaryota – jaderní

   IV) Amorphea – různotvaří

    V) Obazoa

     VI) Opisthokonta

      VII) Holozoa

       VIII) Filiozoa

        IX) Choanozoa

         X) Metazoa (= Animalia) – živočichové

          XI) Bilateria – dvoustranně souměrní

           XII) Protostomia – prvoústí

            XIII) Ecdysozoa

             XIV) Panarthropoda

              XV) Arthropoda – členovci

               XVI) Pancrustacea – korýši

                XVII) Altocrustacea

                 XVIII) Allotriocarida

                  XIX) Branchiopoda – lupenonožci

                   XX) Phyllopoda

                    XXI) Diplostraca

                     XXII) Cladocera – perloočky

 

Přehled taxonů je sestaven z dostupné literatury a z Nálezové databáze ochrany přírody AOPK ČR. V rámci Vysočiny nebyla tato skupina dosud podrobně zpracována a nikdo se jí v regionu systematicky nevěnuje. Uvítáme případná doplnění k této skupině v rámci Vysočiny, která můžete zasílat na e-mail vysocina(zavinac)birdlife.cz. Zapojte se a pomozte nám mapovat přírodu s využitím mobilní aplikace BioLog.

 

Po skončení projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny (2014 – 2017) jsou webové stránky doplňovány průběžně ve spolupráci Pobočky České společnosti ornitologické na Vysočině s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR - Regionálním pracovištěm Správy CHKO Žďárské vrchy a dalšími externími spolupracovníky. Editor: Vojtěch Kodet.