Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Ostnokožci Vysočiny

Seznam ostnokožců (Echinodermata) Kraje Vysočina

IX) Echinodermata – ostnokožci

 X) Asterozoa

  XI) Asteroidea – hvězdice

1. Asteroidea indet. – hvězdice [neurčený taxon, vyhynulý, fosilie]

 

 X) Crinozoa

  XI) Crinoidea – lilijice

2. Crinoidea indet. – lilijice [neurčený taxon, vyhynulý, fosilie]

 

 X) Echinozoa

  XI) Echinoidea – ježovky

3. Echinoidea indet. – ježovka [neurčený taxon, vyhynulý, fosilie]

 

  XI) Echinoidea – ježovky

   XII) Cidaroidea

    XIII) Cidaroida

4. Cidaroida indet. – ježovka [neurčený taxon, vyhynulý, fosilie]

 

    XIII) Cidaroida

     XIV) Cidaridae

5. Stylocidaris? polyacantha (Reuss, 1860) – ježovka [vyhynulý, fosilie]

 

   XII) Euechinoidea

    XIII) Diadematoida

     XIV) Diadematidae

6. Diadematidae indet. – ježovka [neurčený taxon, vyhynulý, fosilie]

 

    XIII) Camarodonta

     XIV) Temnopleuroida

7. Temnopleuroida indet. – ježovka [neurčený taxon, vyhynulý, fosilie]

 

   XII) Temnopleuroida

    XIII) Toxopneustidae

8. Schizechinus sp. – ježovka [vyhynulý, fosilie]

 

    XIII) Neognathostomata

     XIV) Cassiduloida

      XV) Echinolampadidae

9. Conolampas sp. – ježovka [vyhynulý, fosilie]

10. Echinolampas? sp. – ježovka [vyhynulý, fosilie]

 

     XIV) Clypeasteroida

      XV) Clypeasterina

       XVI) Clypeasteridae

11. Clypeaster sp. – ježovka [vyhynulý, fosilie]

 

      XV) Laganina

       XVI) Fibulariidae

12. Echinocyamus transylvanicus Laube, 1869 – ježovka [vyhynulý, fosilie]

 

   XII) Euechinoidea

    XIII) Atelostomata

     XIV) Spatangoida

13. Spatangoida indet. – ježovka [neurčený taxon, vyhynulý, fosilie]

 

     XIV) Spatangoida

      XV) Micrasterina

       XVI) Spatangidae

14. Spatangus sp. – ježovka [vyhynulý, fosilie]

 

       XVI) Loveniidae

15. Loveniidae indet. – ježovka [neurčený taxon, vyhynulý, fosilie]

 

Systematické zařazení ostnokožců (Echinodermata)

I) Vitae – organismy

 II) Cycota – buněční

  III) Eukaryota – jaderní

   IV) Opisthokonta – jednobičíkatí

    V) Metazoa (= Animalia) – živočichové

     VI) Eumetazoa – praví mnohobuněční živočichové

      VII) Bilateria – dvoustranně souměrní

       VIII) Deuterostomia – druhoústí

        IX) Echinodermata – ostnokožci

 

Po skončení projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny (2014 – 2017) jsou webové stránky doplňovány průběžně ve spolupráci Pobočky České společnosti ornitologické na Vysočině s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR - Regionálním pracovištěm Správy CHKO Žďárské vrchy a dalšími externími spolupracovníky. Editor: Vojtěch Kodet.