Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Motýli Vysočiny

Jan Šumpich [ed] (2017)

 

Obsah

1) Kolik druhů motýlů žije na Vysočině?

2) Systematický přehled motýlů (Lepidoptera) Vysočiny

3) Ochranářsky nejvýznamnější motýli (Lepidoptera) Vysočiny

3.1) Abecední seznam ochranářsky nejvýznamnějších motýlů Vysočiny podle českých jmen

3.2) Abecední seznam ochranářsky nejvýznamnějších motýlů Vysočiny podle vědeckých jmen

4) Lepidopterologicky nejvýznamnější lokality Kraje Vysočina

5) Metodika

Vydané publikace:

 • Motýli Středního Pojihlaví (Jan Šumpich, 464 str., PDF ke stažení)
  • Převodník latinských a českých názvů + rejstřík českých názvů (PDF ke stažení)
 • Motýli národní přírodní památky Švařec (Ivo Dvořák, 190 str., PDF ke stažení)
 • Seznam motýlů Kraje Vysočina (Jan Šumpich, 57 str., PDF ke stažení)
 • Popularizační letáček: Motýli Vysočiny (Jan Šumpich, PDF ke stažení)

1) Kolik druhů motýlů žije na Vysočině?

Ze sumarizace publikovaných dat, dostupných sbírkových dat a ostatních dostupných nepublikovaných nálezů jsou po jejich kritickém zhodnocení k dispozici údaje o výskytu 2 278 druhů motýlů dosud zjištěných na území Kraje Vysočina. Z tohoto výčtu je však 59 druhů na Vysočině vyhubených či vymizelých, případně nezvěstných. Celkem 169 druhů zaznamenaných na území Kraje Vysočina je v ČR legislativně chráněno nebo je zaneseno v některém z významnějších červených seznamů. Kompletní druhový přehled je uveden níže.

Počty druhů v jednotlivých kategoriích ochrany či ohrožení zjištěné na Vysočině zahrnuté v některém z ochranářských dokumentů:

A) Červený seznam bezobratlých ČR (Farkač et al. 2005)

 • RE      regionálně vymizelý (13 druhů)
 • CR      kriticky ohrožený (23 druhů)
 • EN      ohrožený (37 druhů)
 • VU      zranitelný (59 druhů)
 • NT      téměř ohrožený (27 druhů)

B) Vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb., v platném znění

 • KO      kriticky ohrožený (5 druhů)
 • SO      silně ohrožený (8 druhů)
 • O        ohrožený (8 druhů)

C) Vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 166/2005 Sb., v platném znění

 • A         druhy živočichů a rostlin vyžadující zvláštní územní ochranu (9 druhů)
 • B         druhy živočichů a rostlin vyžadující přísnou ochranu (13 druhů)
 • *          prioritní druhy (2 druhy)

D) Red list of Rhopalocera (Sway & Warren 1999)

 • CR      kriticky ohrožený (0 druhů)
 • EN      ohrožený (2 druhy)
 • VU      zranitelný (17 druhů)
 • NT      téměř ohrožený (8 druhů)

E) Bernská konvence (12 druhů)

F) The IUCN Red List of Threatened Species (www.iucnredlist.org)

 • EX      vyhynulý (0 druhů)
 • EW     vyhynulý v přírodě (0 druhů)
 • CR      kriticky ohrožený (0 druhů)
 • EN      ohrožený (0 druhů)
 • VU      zranitelný (2 druhy)
 • LR/nt  téměř ohrožený (5 druhů)
 • LR      taxon vyžadující vyšší pozornost (0 druhů)
 • DD      taxon, o němž jsou nedostatečné údaje (3 druhy)
 • LC      taxon málo dotčený (2 druhy)

 

2) Systematický přehled motýlů (Lepidoptera) Vysočiny

Legenda k mapám rozšíření na Vysočině:
(mapy byly vytvořeny pro ochranářsky významné druhy)
= současný výskyt (od r. 2001)
= historický výskyt (do r. 2000)

Říše: Živočichové (Animalia)
Kmen: Členovci (Arthropoda)
Třída: Hmyz (Insecta)
Řád: Motýli (Lepidoptera)