Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Vířníci Vysočiny

Seznam vířníků (Rotifera) Kraje Vysočina

I) Vitae – živé organismy

 II) Cytozoa – buněční

  III) Eukaryota – jaderní

   IV) Amorphea – různotvaří

    V) Obazoa

     VI) Opisthokonta

      VII) Holozoa

       VIII) Filiozoa

        IX) Choanozoa

         X) Metazoa (= Animalia) – živočichové

          XI) Rotifera – vířníci

 1. Anuraeopsis fissa – vejconoska rybniční
 2. Ascomorpha ecaudis – měchýřka bezocasá
 3. Asplanchna girodi – vakovenka Girodova
 4. Asplanchna priodonta – vakovenka rybniční
 5. Brachionus angularis – krunýřenka zakřivená
 6. Brachionus calyciflorus – krunýřenka rybniční
 7. Brachionus diversicornis – krunýřenka různorohá
 8. Brachionus quadridentatus – krunýřenka čtyřzubá
 9. Brachionus sericus – krunýřenka výběžkatá
 10. Cephalodella sp. – hlavěnka
 11. Colurella adriatica – škeblenka jadranská
 12. Colurella obtusa – škeblenka tupá
 13. Colurella sinistra – škeblenka levá
 14. Colurella uncinata – škeblenka hákovitá
 15. Conochilus dossuarius – válivka vidličnatá
 16. Conochilus hippocrepis – válivka koulivá
 17. Conochilus unicornis – válivka jednorohá
 18. Encentrum sp. – čelenka
 19. Euchlanis deflexa – mařena ohnutá
 20. Euchlanis dilatata – mařena široká
 21. Euchlanis incisa – mařena klaná
 22. Gastropus stylifer – mlsenka hladká
 23. Hexarthra mira – ramenatka obecná
 24. Kellicottia bostoniensis – vnořenka bostonská
 25. Kellicottia longispina – vnořenka dlouhotrnná
 26. Keratella cochlearis – hrotenka jednorohá
 27. Keratella quadrata – hrotenka rybniční
 28. Keratella serrulata – hrotenka zdobná
 29. Keratella tecta – hrotenka krytá
 30. Keratella testudo – hrotenka želví
 31. Keratella valga – hrotenka vbočená
 32. Lecane bulla – prstenka měchýřkatá
 33. Lecane closterocerca – prstenka vřetenoocasá
 34. Lecane furcata – prstenka vidličnatá
 35. Lecane hamata – prstenka hákovitá
 36. Lecane intrasinuata – prstenka nitrochobotnatá
 37. Lecane luna – prstenka měsíček
 38. Lecane lunaris – prstenka měsíční
 39. Lecane nana – prstenka nejmenší [DD]
 40. Lepadella acuminata – zajícovka hrotitá
 41. Lepadella ovalis – zajícovka vejčitá
 42. Lepadella patella – zajícovka miskovitá
 43. Lophocharis oxysternon – krasokrunýřka ostrá
 44. Mytilina brevispina – lasturenka krátkotrnná
 45. Mytilina mucronata – lasturenka hrotitá
 46. Plationus patulus – pancéřovec široký
 47. Platyias quadricornis – pancéřovka čtyřrohá
 48. Ploesoma hudsoni – ponorka Hudsonova
 49. Polyarthra dolichoptera – mečovka dlouhoploutvá
 50. Polyarthra euryptera – mečovka širokoploutvá
 51. Polyarthra luminosa – mečovka jasná
 52. Polyarthra remata – mečovka drobná
 53. Rotaria neptunia – vířník Neptunův
 54. Squatinella lamellaris – přílbenka destičkovitá
 55. Squatinella rostrum – přílbenka zobánkatá
 56. Synchaeta pectinata – ušenka hřebenitá
 57. Testudinella incisa – pavéznatka klaná [DD]
 58. Testudinella mucronata – pavéznatka hrotitá
 59. Testudinella patina – pavéznatka obecná
 60. Trichocerca longiseta – myšenka dlouhoprstá
 61. Trichocerca pusilla – myšenka drobná
 62. Trichocerca rattus – myšenka krysí
 63. Trichocerca similis – myšenka podobná
 64. Trichotria pocillum – trojchlupenka číškatá
 65. Trichotria tetractis – trojchlupenka čtyřostná

 

Vysvětlivky

Za názvem druhu jsou uvedeny kategorie ohrožení podle národního červeného seznamu (Hejda et al. 2017):

 • RE = regionálně vyhynulý (regionally extinct)
 • CR = kriticky ohrožený (critically endangered)
 • EN = ohrožený (endangered)
 • VU = zranitelný (vulnerable)
 • NT = téměř ohrožený (near threatened)
 • DD = nedostatečné údaje (data deficient)


Literatura

Hejda R., Farkač J. et Chobot K. [ed.], 2017: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. – Příroda, Praha, 36: 1–612.

 

Přehled taxonů je sestaven z dostupné literatury a z Nálezové databáze ochrany přírody AOPK ČR. V rámci Vysočiny nebyla tato skupina dosud podrobně zpracována a nikdo se jí v regionu systematicky nevěnuje. Uvítáme případná doplnění k této skupině v rámci Vysočiny, která můžete zasílat na e-mail vysocina(zavinac)birdlife.cz. Zapojte se a pomozte nám mapovat přírodu s využitím mobilní aplikace BioLog.

 

Po skončení projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny (2014 – 2017) jsou webové stránky doplňovány průběžně ve spolupráci Pobočky České společnosti ornitologické na Vysočině s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR - Regionálním pracovištěm Správy CHKO Žďárské vrchy a dalšími externími spolupracovníky. Editor: Vojtěch Kodet.