Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Raci Vysočiny

Seznam raků (Astacidea) Kraje Vysočina

                       XXV) Astacoidea – severní raci

                        XXVI) Astacidae – rakovití

1. Astacus astacus – rak říční [VU]

2. Pacifastacus leniusculus – rak signální [nepůvodní, invazní]

3. Pontastacus leptodactylus (= Astacus leptodactylus)rak bahenní [nepůvodní]

 

                       XXV) Astacoidea – severní raci

                        XXVI) Cambaridae

4. Orconectes limosus – rak pruhovaný [nepůvodní, invazní]

 

Systematické zařazení raků (Astacidea)

I) Vitae – živé organismy

 II) Cytozoa – buněční

  III) Eukaryota – jaderní

   IV) Amorphea – různotvaří

    V) Obazoa

     VI) Opisthokonta

      VII) Holozoa

       VIII) Filiozoa

        IX) Choanozoa

         X) Metazoa (= Animalia) – živočichové

          XI) Bilateria – dvoustranně souměrní

           XII) Protostomia – prvoústí

            XIII) Ecdysozoa

             XIV) Panarthropoda

              XV) Arthropoda – členovci

               XVI) Pancrustacea korýši

                XVII) Altocrustacea

                 XVIII) Multicrustacea

                  XIX) Malacostraca – rakovci

                   XX) Eumalacostraca

                    XXI) Eucarida – velkokrunýřovci

                     XXII) Decapoda – desetinožci

                      XXIII) Pleocyemata – vejconosní

                      XXIV) Astacidea – raci

 

Vysvětlivky

Za názvem druhu jsou uvedeny kategorie ohrožení podle národního červeného seznamu (Hejda et al. 2017):

  • RE = regionálně vyhynulý (regionally extinct)
  • CR = kriticky ohrožený (critically endangered)
  • EN = ohrožený (endangered)
  • VU = zranitelný (vulnerable)
  • NT = téměř ohrožený (near threatened)
  • DD = nedostatečné údaje (data deficient)


Literatura

AOPK ČR, 2009: Raci v České republice.

Hejda R., Farkač J. et Chobot K. [ed.], 2017: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. – Příroda, Praha, 36: 1–612.

 

Přehled taxonů je sestaven z dostupné literatury a z Nálezové databáze ochrany přírody AOPK ČR. Zapojte se a pomozte nám mapovat přírodu s využitím mobilní aplikace BioLog.

 

Po skončení projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny (2014 – 2017) jsou webové stránky doplňovány průběžně ve spolupráci Pobočky České společnosti ornitologické na Vysočině s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR - Regionálním pracovištěm Správy CHKO Žďárské vrchy a dalšími externími spolupracovníky. Editor: Vojtěch Kodet.