Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Lišejníky Vysočiny

Seznam lišejníků (Lichenes) Kraje Vysočina

Lišejník, někdy lichenizovaná houba, je symbiotické společenství houby (většinou vřeckovýtrusné = askolišejníky, vzácně i stopkovýtrusné = bazidiolišejníky) a řasy či sinice. Lišejníky mají své vědecké i české taxonomické názvy, přičemž jméno lišejníku je zároveň jménem houby. Řasy či sinice mají svá zvláštní jména.

 

I) Vitae – organismy

 II) Cycota – buněční

  III) Eukaryota – jaderní

   IV) Opisthokonta – jednobičíkatí

    V) Fungi – houby

    ekologická skupina: Lichenes – lišejníky

 1. Absconditella delutula – zahalenka klamavá
 2. Absconditella lignicola – zahalenka dřevní
 3. Acarospora fuscata – drobnovýtruska hnědavá
 4. Acarospora gallica – drobnovýtruska francouzská
 5. Acarospora macrospora – drobnovýtruska velkovýtrusá
 6. Acarospora nitrophila – drobnovýtruska rumištní
 7. Acarospora rufescens (= Myriospora rufescens) – drobnovýtruska naryšavělá
 8. Acarospora rugulosa – drobnovýtruska vrásčitá
 9. Acarospora sinopica – drobnovýtruska rezavá
 10. Acarospora smaragdula (= Myriospora smaragdula) – drobnovýtruska smaragdová
 11. Acarospora suzai – drobnovýtruska Suzova
 12. Acrocordia gemmata – nenápadka pupenovitá
 13. Agonimia allobata – agonimie nelaločnatá
 14. Agonimia flabelliformis – agonimie vějířovitá
 15. Agonimia globulifera – agonimie klubkatá
 16. Agonimia opuntiella – agonimie opuncová
 17. Agonimia repleta – agonimie naplněná
 18. Agonimia tristicula – agonimie smutná
 19. Alectoria sarmentosa – vousatec prodloužený
 20. Amandinea punctata – buelie tečkovaná
 21. Anaptychia ciliaris – jasanovka brvitá
 22. Anisomeridium polypori – nenápadka nyssaegská
 23. Arctoparmelia incurva – terčovka zakřivená
 24. Arthonia atra – artonie tmavá
 25. Arthonia byssacea – artonie hedvábnitá
 26. Arthonia digitatae – artonie prstitá
 27. Arthonia didyma – artonie zdvojená
 28. Arthonia dispersa – artonie roztroušená
 29. Arthonia helvola – artonie medožlutá
 30. Arthonia mediella – artonie prostřední
 31. Arthonia muscigena (= Bryostigma muscigenum) – artonie mechová
 32. Arthonia radiata – artonie paprsčitá
 33. Arthonia ruana – artonie ruanská
 34. Arthonia spadicea – artonie kaštanová
 35. Arthonia vinosa – artonie vínová
 36. Arthopyrenia analepta – nenápadka laponská
 37. Arthopyrenia salicis – nenápadka vrbová
 38. Arthrorhaphis citrinella – článečka citrónová
 39. Aspicilia caesiocinerea (= Circinaria caesiocinerea) – misnička modrošedá
 40. Aspicilia contorta (= Circinaria contorta) – misnička uvitá
 41. Aspicilia laevata – misnička hladká
 42. Aspicilia serpentinicola – misnička hadcová
 43. Bacidia auerswaldii – hůlkovka Auerswaldova
 44. Bacidia bagliettoana – hůlkovka Bagliettova
 45. Bacidia circumspecta – hůlkovka okrouhlá
 46. Bacidia fraxinea – hůlkovka jasanová
 47. Bacidia incompta – hůlkovka nezdobná
 48. Bacidia laurocerasi – hůlkovka myrobalánová
 49. Bacidia pycnidiata – hůlkovka hustá
 50. Bacidia rosella – hůlkovka růžová
 51. Bacidia rubella – hůlkovka červená
 52. Bacidia subincompta – hůlkovka nevzhledná
 53. Bacidia trachona – hůlkovka popraskaná
 54. Bacidia viridifarinosa – hůlkovka zelenoprašná
 55. Bacidina arnoldiana – hůlkovka Arnoldova
 56. Bacidina egenula – hůlkovka nuzná
 57. Bacidina chloroticula – hůlkovka blednoucí
 58. Bacidina inundata – hůlkovka zaplavená
 59. Bacidina phacodes – hůlkovka čočkovitá
 60. Bacidina sulphurella – hůlkovka sírová
 61. Baeomyces rufus – malohubka plšivková
 62. Biatora efflorescens – biatora květovitá
 63. Biatora globulosa – biatora odchylná
 64. Biatora chrysantha – biatora zlatá
 65. Biatora pontica – biatora pontická
 66. Biatora veteranorum – biatora bílá
 67. Biatoridium monasteriense – biatorela klášterní
 68. Bilimbia fuscoviridis (= Bacidia fuscoviridis) – šálečka tmavozelená (= hůlkovka tmavozelená)
 69. Bilimbia sabuletorum – šálečka pískomilná
 70. Brodoa intestiniformis – terčovka osmahlá
 71. Bryoria bicolor – vousatec dvoubarevný
 72. Bryoria capillaris – vousatec niťovitý
 73. Bryoria fuscescens – vousatec hnědavý
 74. Buellia aethalea – buelie stélková
 75. Buellia griseovirens – buelie šedozelená
 76. Buellia violaceofusca – buelie fialovohnědá
 77. Calicium adspersum – kališenka roztroušená
 78. Calicium glaucellum – kališenka modravá
 79. Calicium salicinum – kališenka vrbová
 80. Calicium viride – kališenka zelená
 81. Caloplaca arenaria (= Caloplaca subpallida) – krásnice písková
 82. Caloplaca arnoldii – krásnice Arnoldova
 83. Caloplaca biatorina – krásnice biatorová
 84. Caloplaca citrina – krásnice citronová
 85. Caloplaca conversa – krásnice převrácená
 86. Caloplaca crenularia – krásnice zubatá
 87. Caloplaca crenulatella – krásnice zoubkatá
 88. Caloplaca decipiens – krásnice klamná
 89. Caloplaca demissa – krásnice přilíplá
 90. Caloplaca flavovirescens – krásnice žlutozelená
 91. Caloplaca grimmiae – krásnice děrkavková
 92. Caloplaca holocarpa – krásnice oranžová
 93. Caloplaca chlorina – krásnice zelená
 94. Caloplaca chrysodeta – krásnice zlatavá
 95. Caloplaca lucifuga – krásnice jasná
 96. Caloplaca monacensis – krásnice monacká
 97. Caloplaca obscurella – krásnice tmavá
 98. Caloplaca pyracea – krásnice ohnivá
 99. Caloplaca subsoluta – krásnice hnědožlutá
 100. Caloplaca substerilis – krásnice jalová
 101. Caloplaca viridirufa – krásnice políčkatá
 102. Caloplaca xerica – krásnice veverčí
 103. Candelaria concolor – svícník jednobarevný
 104. Candelaria pacifica – svícník tichomořský
 105. Candelariella aurella – svícníček vápnomilný
 106. Candelariella coralliza – svícníček korálovitý
 107. Candelariella efflorescens – svícníček květovitý
 108. Candelariella reflexa – svícníček ohrnutý
 109. Candelariella vitellina – svícníček žloutkový
 110. Candelariella xanthostigma – svícníček žlutoskvrnný
 111. Candelariella xanthostigmoides – svícníček žlutoskvrnitý
 112. Catillaria argillacea – terčovitka jílovitá
 113. Catillaria atomarioides – terčovitka maličká
 114. Catillaria chalybeia – terčovitka ocelová
 115. Catillaria lenticularis – terčovitka čočkovitá
 116. Catillaria nigroclavata – terčovitka černovýtrusá
 117. Cetraria aculeata – pukléřka ostnatá
 118. Cetraria ericetorum – pukléřka vřesovištní
 119. Cetraria islandica – pukléřka islandská
 120. Cetraria sepincola – pukléřka plotní
 121. Cetrelia monachorum – terčovka šedohnědá
 122. Cetrelia olivetorum – terčovka růžovějící
 123. Cladonia acuminata – dutohlávka zašpičatělá
 124. Cladonia arbuscula – dutohlávka lesní
  • Cladonia arbuscula subsp. squarrosa – dutohlávka lesní kostrbatá
 125. Cladonia borealis – dutohlávka severní
 126. Cladonia caespiticia – dutohlávka pažitová
 127. Cladonia cenotea – dutohlávka dutonohá
 128. Cladonia cervicornis – dutohlávka rohovitá
 129. Cladonia coccifera – dutohlávka červcová
 130. Cladonia coniocraea – dutohlávka jehlicovitá
 131. Cladonia cornuta – dutohlávka rohatá
 132. Cladonia crispata – dutohlávka kadeřavá
 133. Cladonia decorticata – dutohlávka odkorněná
 134. Cladonia deformis – dutohlávka znetvořená
 135. Cladonia digitata – dutohlávka prstitá
 136. Cladonia diversa – dutohlávka odchylná
 137. Cladonia fimbriata – dutohlávka třásnitá
 138. Cladonia floerkeana – dutohlávka Floerkeova
 139. Cladonia foliacea – dutohlávka listovitá
 140. Cladonia furcata – dutohlávka rozsochatá
 141. Cladonia glauca – dutohlávka sivá
 142. Cladonia gracilis – dutohlávka štíhlá
 143. Cladonia humilis – dutohlávka nízká
 144. Cladonia chlorophaea – dutohlávka hnědozelená
 145. Cladonia macilenta – dutohlávka vyzáblá
 146. Cladonia macrophylla – dutohlávka velkolupenná
 147. Cladonia merochlorophaea – dutohlávka nazelenalá
 148. Cladonia mitis – dutohlávka měkká
 149. Cladonia ochrochlora – dutohlávka okrozelená
 150. Cladonia parasitica – dutohlávka jemná
 151. Cladonia peziziformis – dutohlávka kustřebkotvará
 152. Cladonia phyllophora – dutohlávka zvrhlá
 153. Cladonia pleurota – dutohlávka křídlovitá
 154. Cladonia pocillum – dutohlávka mističkovitá
 155. Cladonia polydactyla (= Cladonia flabelliformis) – dutohlávka mnohoprstá
 156. Cladonia portentosa – dutohlávka ježatá
 157. Cladonia pyxidata – dutohlávka pohárkatá
 158. Cladonia pyxigata var. neglecta – dutohlávka pohárkatá přehlížená
 159. Cladonia ramulosa – dutohlávka větvená
 160. Cladonia rangiferina – dutohlávka sobí
 161. Cladonia rangiformis – dutohlávka bodavá
 162. Cladonia rei – dutohlávka královská
 163. Cladonia squamosa – dutohlávka šupinatá
 164. Cladonia stygia – dutohlávka temná
 165. Cladonia subulata – dutohlávka šídlovitá
 166. Cladonia sulphurina – dutohlávka sírová
 167. Cladonia symphycarpia – dutohlávka srostloplodá
 168. Cladonia uncialis – dutohlávka hvězdovitá
  • Cladonia uncialis subsp. biuncialis – dutohlávka hvězdovitá dvojčlenná
 169. Cladonia verticillata – dutohlávka přeslenitá
 170. Coenogonium pineti – kryptovka borová
 171. Collema auriforme – huspeník zrnatý
 172. Collema crispum – huspeník kadeřavý
 173. Collema cristatum – huspeník hřebenitý
 174. Collema flaccidum – huspeník chabý
 175. Collema fuscovirens – huspeník zelenohnědý
 176. Collema polycarpon – huspeník mnohoplodý
 177. Collema undulatum – huspeník zvlněný
 178. Dendrographa decolorans (= Schismatomma decolorans) – papršlice odbarvená
 179. Dermatocarpon luridum – nitroplodka vodní
 180. Dermatocarpon miniatum – nitroplodka miniová
 181. Dibaeis baeomyces (= Dibaeis roseus) – malohubka růžová
 182. Diploschistes muscorum – džbánovka mechová
 183. Diploschistes scruposus – džbánovka drsná
 184. Diplotomma chlorophaeum (= Diplotomma porphyricum) – buelie zelenohnědá
 185. Endocarpon pallidum – nitroplodka bledá
 186. Endocarpon psorodeum – nitroplodka psorová
 187. Endocarpon pusillum – nitroplodka zakrslá
 188. Enterographa hutchinsiae – kreskovec Hutchinsové
 189. Enterographa zonata – kreskovec zónový
 190. Evernia divaricata – větvičník článkovaný
 191. Evernia mesomorpha – větvičník měnlivý
 192. Evernia prunastri – větvičník slívový
 193. Fellhanera bouteillei – třpytka Bouteilleova
 194. Flavoparmelia caperata – terčovka svraštělá
 195. Flavoplaca flavocitrina (= Caloplaca flavocitrina) – krásnice žlutocitronová
 196. Flavoplaca granulosa (= Caloplaca granulosa) – krásnice zrnitá
 197. Flavoplaca oasis (= Caloplaca oasis) – krásnice oázová
 198. Frutidella furfuracea (= Frutidella pullata) – šálečka tmavobarvá
 199. Fuscidea cyathoides – hnědenka pohárková
 200. Fuscidea kochiana – hnědenka Kochova
 201. Graphis scripta – čárnička psaná
 202. Gyalecta flotowii – kryptovka Flotowova
 203. Gyalecta jenensis – kryptovka koflíkovitá
 204. Gyalecta russula – kryptovka červenavá
 205. Gyalecta truncigena – kryptovka stromová
 206. Halecania viridescens
 207. Harpidium rutilans
 208. Hypocenomyce scalaris – strupka lasturnatá
 209. Hypogymnia farinacea – terčovka pomoučená
 210. Hypogymnia physodes – terčovka bublinatá
 211. Hypogymnia tubulosa – terčovka rourkatá
 212. Hypotrachyna revoluta – terčovka kápovitá
 213. Chaenotheca brachypoda – prachouleček krátkonohý
 214. Chaenotheca brunneola – prachouleček hnědavý
 215. Chaenotheca ferruginea – prachouleček rezavý
 216. Chaenotheca furfuracea – prachouleček plevnatý
 217. Chaenotheca hispidula – prachouleček chloupkatý
 218. Chaenotheca chlorella – prachouleček zelenavý
 219. Chaenotheca chrysocephala – prachouleček žlutý
 220. Chaenotheca phaeocephala – prachouleček plavohlavý
 221. Chaenotheca stemonea – prachouleček pazderkovitý
 222. Chaenotheca trichialis – prachouleček vlasatkový
 223. Chaenotheca xyloxena – prachouleček dřevomilný
 224. Chrysothrix candelaris – prášenka ryzí
 225. Chrysothrix chlorina – prášenka žlutá
 226. Icmadophila ericetorum – vláhomilka měděnková
 227. Imshaugia aleurites – terčovka moučnatá
 228. Ionaspis lacustris – misničkovka jezerní
 229. Lasallia pustulata – pupkovka puchýřkatá
 230. Lecanactis latebrarum – papršlice stinná
 231. Lecania croatica – hůlkovka chorvatská
 232. Lecania cyrtella – hůlkovka korová
 233. Lecania cyrtellina – hůlkovka
 234. Lecania inundata – hůlkovka zaplavovaná
 235. Lecania naegelii – hůlkovka hnědavá
 236. Lecania suavis – hůlkovka líbezná
 237. Lecanora albella – misnička bledá
 238. Lecanora allophana – misnička různotvará
 239. Lecanora argentata – misnička stříbřitá
 240. Lecanora campestris – misnička polní
 241. Lecanora carpinea – misnička habrová
 242. Lecanora cenisia – misnička cenisská
 243. Lecanora cinereofusca – misnička šedohnědá
 244. Lecanora conizaeoides – misnička práškovitá
 245. Lecanora dispersa – misnička roztroušená
 246. Lecanora expallens – misnička vybledající
 247. Lecanora glabrata – misnička olysalá
 248. Lecanora horiza – misnička rozprostřená
 249. Lecanora chlarotera – misnička světlejší
 250. Lecanora intricata – misnička klamavá
 251. Lecanora intumescens – misnička nadmutá
 252. Lecanora laatokkaënsis – misnička ladožská
 253. Lecanora leptyrodes – misnička listnáčová
 254. Lecanora orosthea – misnička kamenná
 255. Lecanora persimilis – misnička přepodobná
 256. Lecanora phaeostigma – misnička hnědoskvrnná
 257. Lecanora polytropa – misnička zelenavá
 258. Lecanora pulicaris – misnička korová
 259. Lecanora rupicola – misnička skalní
  • Lecanora rupicola subsp. subplanata – misnička skalní zploštělá
 260. Lecanora saligna – misnička vrbová
 261. Lecanora sambuci – misnička bezová
 262. Lecanora sarcopidoides – misnička baňkovcovitá
 263. Lecanora semipallida – misnička bledavá
 264. Lecanora soralifera – misnička sorálonosná
 265. Lecanora subaurea – misnička nazlátlá
 266. Lecanora swartzii – misnička Swartzova
 267. Lecanora symmicta – misnička nažloutlá
 268. Lecanora varia – misnička proměnlivá
 269. Lecidea ahlesii (= Bryobilimbia ahlesii) – šálečka Ahlesova
 270. Lecidea fulvella – šálečka hnědožlutá
 271. Lecidea fuscoatra – šálečka hnědočerná
 272. Lecidea lapicida – šálečka oblázková
 273. Lecidea lithophila – šálečka kamenomilná
 274. Lecidea plana – šálečka plochá
 275. Lecidea promixta – šálečka smíšená
 276. Lecidea sarcogynoides – šálečka sarkogynová
 277. Lecidea silacea – šálečka rezavá
 278. Lecidea strasseri – šálečka smutná
 279. Lecidella albida – šálečka bělavá
 280. Lecidella carpathica – šálečka karpatská
 281. Lecidella elaeochroma – šálečka zelenavá
 282. Lecidella stigmatea – šálečka tečkovaná
 283. Leimonis erratica – třpytka divoká
 284. Lemmopsis arnoldiana
 285. Lempholemma chalazanum – lišejka zrnkatá
 286. Lepraria borealis – prášenka severní
 287. Lepraria caesioalba – prášenka modrobílá
 288. Lepraria elobata – prášenka bezlaločná
 289. Lepraria incana – prášenka bělošedá
 290. Lepraria jackii – prášenka Jackova
 291. Lepraria lobificans (= Lepraria finkii) – prášenka laločnatá
 292. Lepraria membranacea – prášenka blanitá
 293. Lepraria neglecta – prášenka zanedbaná
 294. Lepraria rigidula – prášenka ztuhlá
 295. Lepraria vouauxii – prášenka Vouauxova
 296. Leprocaulon microscopicum – prachotřenka maličká
 297. Leptogium cyanescens – tenkomázdřík modravý
 298. Leptogium lichenoides – tenkomázdřík lišejníkový
 299. Leptogium magnussonii – tenkomázdřík Magnussonův
 300. Leptogium plicatile – tenkomázdřík řasnatý
 301. Leptogium pulvinatum – tenkomázdřík poprášený
 302. Leptogium tenuissimum – tenkomázdřík nejtenčí
 303. Letharia vulpina – větvičník žlutý
 304. Lichinella stipatula – lišejka třeníkovitá
 305. Lobaria pulmonaria – důlkatec plicní
 306. Lobarina scrobiculata (= Lobaria scrobiculata) – důlkatec jamkatý
 307. Lobothallia alphoplaca – misnička porkyvná
 308. Lobothallia radiosa – misnička paprsčitá
 309. Macentina abscondita – bradavnice zahalená
 310. Macentina dictyospora – bradavnice síťovýtrusá
 311. Melanelia stygia – terčovka smoločerná
 312. Melanelixia fuliginosa – terčovka lesklá
 313. Melanelixia glabra – terčovka lysá
 314. Melanelixia glabratula – terčovka olivově zelená
 315. Melanelixia subargentifera – terčovka bradavčitá
 316. Melanelixia subaurifera – terčovka hrbolkatá
 317. Melanohalea elegantula – terčovka vzhledná
 318. Melanohalea exasperata – terčovka bradavkatá
 319. Melanohalea exasperatula – terčovka hnědavá
 320. Melaspilea gibberulosa – kloboučenka hrbolkatá
 321. Menegazzia terebrata – terčovka dírkovaná
 322. Micarea bauschiana (= Brianaria bauschiana) – třpytka Bauschova
 323. Micarea botryoides – třpytka květáková
 324. Micarea byssacea – třpytka plášťová
 325. Micarea denigrata – třpytka odbarvená
 326. Micarea lignaria – třpytka dřevní
 327. Micarea lithinella – třpytka kamenná
 328. Micarea lutulata (= Brianaria lutulata) – třpytka blátivá
 329. Micarea melaena – třpytka černá
 330. Micarea micrococca – třpytka maloplodá
 331. Micarea misella – třpytka ubohá
 332. Micarea nitschkeana – třpytka Nitschkeova
 333. Micarea peliocarpa – třpytka černomodrá
 334. Micarea prasina – třpytka trávozelená
 335. Micarea soralifera – třpytka sorálonosná
 336. Micarea sylvicola (= Brianaria sylvicola) – třpytka lesní
 337. Micarea viridileprosa – třpytka zelenoprašná
 338. Miriquidica nigroleprosa – misnička černoprachá
 339. Moelleropsis nebulosa – panarie mlhavá
 340. Montanelia disjuncta – terčovka drobkovitá
 341. Montanelia sorediata – terčovka sorediózní
 342. Mycobilimbia epixanthoides – biatora nažloutlá
 343. Nephroma bellum – ledviník pěkný
 344. Nephroma parile – ledviník sorediózní
 345. Nephroma resupinatum – ledviník obecný
 346. Normandina acroglypta (= Lauderlindsaya acroglypta) – normandina
 347. Ochrolechia androgyna – blednice obojetná
 348. Ochrolechia arborea – blednice stromová
 349. Ochrolechia subviridis (= Ochrolechia bahusiensis) – blednice zelenavá
 350. Ochrolechia turneri – blednice Turnerova
 351. Opegrapha gyrocarpa – kreskovec zákrutovitý
 352. Opegrapha niveoatra – kreskovec černoplodý
 353. Opegrapha rufescens – kreskovec červenavý
 354. Opegrapha varia (= Alyxoria varia) – kreskovec měnlivý
 355. Opegrapha vermicellifera – kreskovec stopečkatý
 356. Opegrapha vulgata – kreskovec obecný
 357. Pachyphiale fagicola (= Gyalecta fagicola) – kryptovka buková
 358. Parmelia barrenoae – terčovka planá
 359. Parmelia ernstiae – terčovka Ernstova
 360. Parmelia omphalodes – terčovka střechovitá
 361. Parmelia saxatilis – terčovka skalní
 362. Parmelia submontana – terčovka podhorská
 363. Parmelia sulcata – terčovka brázditá
 364. Parmelina tiliacea – terčovka lipová
 365. Parmeliopsis ambigua – terčovka rozestřená
 366. Parmeliopsis hyperopta – terčovka nepovšimnutá
 367. Peccania cernohorskyi – lišejka Černohorského
 368. Peltigera aphthosa – hávnatka bradavičnatá
 369. Peltigera canina – hávnatka psí
 370. Peltigera collina – hávnatka chlumní
 371. Peltigera didactyla – hávnatka drobná
 372. Peltigera horizontalis – hávnatka rovnovážná
 373. Peltigera leucophlebia – hávnatka běložilná
 374. Peltigera malacea – hávnatka měkká
 375. Peltigera polydactylon – hávnatka mnohoprstá
 376. Peltigera praetextata – hávnatka obetkaná
 377. Peltigera rufescens – hávnatka naryšavělá
 378. Peltigera venosa – hávnatka křivožebrá
 379. Peltula euploca – štítnatka šupinovitá
 380. Pertusaria albescens – děratka bělavá
 381. Pertusaria amara – děratka hořká
 382. Pertusaria coccodes – děratka kulovitá
 383. Pertusaria corallina – děratka korálová
 384. Pertusaria coronata – děratka korunovitá
 385. Pertusaria hemisphaerica – děratka polokulovitá
 386. Pertusaria leioplaca – děratka hladkokorá
 387. Pertusaria pertusa – děratka hladká
 388. Pertusaria pupillaris – děratka zornicová
 389. Phaeophyscia endophoenicea – terčovník červenavý
 390. Phaeophyscia chloantha – terčovník zelenavý
 391. Phaeophyscia nigricans – terčovník černající
 392. Phaeophyscia orbicularis – terčovník kruhovitý
 393. Phaeophyscia pusilloides – terčovník maličký
 394. Phaeophyscia sciastra – terčovník stínomilný
 395. Phlyctis argena – měchýřkovka stříbřitá
 396. Physcia adscendens – terčovník odstávavý
 397. Physcia aipolia – terčovník lysý
 398. Physcia caesia – terčovník šedý
 399. Physcia dimidiata – terčovník poloviční
 400. Physcia dubia – terčovník růžicovitý
 401. Physcia stellaris – terčovník hvězdovitý
 402. Physcia tenella – terčovník tenounký
 403. Physcia wainioi – terčovník Vainiův
 404. Physconia enteroxantha – terčovník nažloutlý
 405. Physconia grisea – terčovník našedlý
 406. Physconia perisidiosa – terčovník zrnitý
 407. Piccolia ochrophora – biatorela bledá
 408. Placocarpus schaereri
 409. Placopyrenium fuscellum – bradavnice hnědavá
 410. Placynthiella dasaea – změnověnka Dášina
 411. Placynthiella icmalea – změnověnka Ismaelina
 412. Placynthiella oligotropha – změnověnka oligotrofní
 413. Placynthiella uliginosa – změnověnka bažinná
 414. Placynthium nigrum – placynthium černé
 415. Platismatia glauca – pukléřka sivá
 416. Pleopsidium chlorophanum – drobnovýtruska žlutolesklá
 417. Pleurosticta acetabulum – terčovka pohárkatá
 418. Polychidium muscicola – mnohoklanek mechový
 419. Polysporina simplex – drobnovýtruska jednoduchá
 420. Porina aenea – hrbolovka bronzová
 421. Porina chlorotica – hrbolovka blednoucí
 422. Porina lectissima – hrbolovka puklatá
 423. Porpidia crustulata – porpidie roztroušená
 424. Porpidia macrocarpa – porpidie velkoplodá
 425. Porpidia nadvornikiana – porpidie Nádvorníkova
 426. Porpidia rugosa – porpidie modravá
 427. Porpidia soredizodes – porpidie sorediová
 428. Porpidia tuberculosa – porpidie hrbolatá
 429. Protoblastenia rupestris – psora skalní
 430. Protoparmelia atriseda – misnička černobázá
 431. Protoparmelia badia – misnička hnědá
 432. Protoparmeliopsis muralis (= Lecanora muralis = Lecanora saxicola) misnička zední
 433. Protothelenella corrosa – přibitkovka vykousaná
 434. Pseudevernia furfuracea – terčovka otrubčitá
 435. Psilolechia clavulifera – šálečka kyjonosná
 436. Psilolechia lucida – šálečka žlutá
 437. Psorotichia moravica – prachovečka moravská
 438. Pycnora sorophora – strupka soronosná
 439. Pyrenula nitida – jadernička lesklá
 440. Pyrenula nitidella – jadernička blýskavá
 441. Ramalina calicaris – stužkovec vidličnatý
 442. Ramalina capitata – stužkovec nízký
 443. Ramalina europaea – stužkovec evropský
 444. Ramalina farinacea – stužkovec pomoučený
 445. Ramalina fastigiata – stužkovec topolový
 446. Ramalina fraxinea – stužkovec jasanový
 447. Ramalina pollinaria – stužkovec prašný
 448. Ramalina thrausta – stužkovec plavý
 449. Reichlingia leopoldii
 450. Rhizocarpon badioatrum – mapovník hnědočerný
 451. Rhizocarpon cinereovirens – mapovník šedozelený
 452. Rhizocarpon disporum – mapovník jednovýtrusý
 453. Rhizocarpon distinctum – mapovník zřetelný
 454. Rhizocarpon geographicum – mapovník zeměpisný
 455. Rhizocarpon lavatum – mapovník stolový
 456. Rhizocarpon lecanorinum – mapovník misničkovitý
 457. Rhizocarpon polycarpum – mapovník mnohoplodý
 458. Rhizocarpon reductum – mapovník tmavý
 459. Rhizocarpon subgeminatum – mapovník podvojný
 460. Rhizocarpon umbilicatum – mapovník vápnomilný
 461. Rhizocarpon viridiatrum – mapovník zelenočerný
 462. Rimularia furvella – políčkovka tmavá
 463. Rimularia insularis – políčkovka osluněná
 464. Rinodina aspersa – rohovka nahloučená
 465. Rinodina bischoffii – rohovka Bischoffova
 466. Rinodina efflorescens – rohovka květovitá
 467. Rinodina excrescens – rohovka výrůstková
 468. Rinodina pityrea – rohovka holubí
 469. Rinodina pyrina – rohovka hruškovitá
 470. Rinodina rinodinoides – rohovka rohovkovitá
 471. Rinodina subpariata (= Rinodina degeliana) – rohovka podobná
 472. Ropalospora viridis – hnědenka zelená
 473. Sarcogyne clavus – drobnovýtruska kyjovitá
 474. Sarcogyne regularis – drobnovýtruska pravidelná
 475. Sarcosagium campestre – biatorela ladní
 476. Scoliciosporum curvatum – červovýtruska zakroucená
 477. Scoliciosporum chlorococcum – červovýtruska řasová
 478. Scoliciosporum sarothamni – červovýtruska janovcová
 479. Scoliciosporum umbrinum – červovýtruska hnědá
 480. Schismatomma pericleum – rozeklanka zkoušená
 481. Solorina saccata – terčoplodek vakovitý
 482. Sparria endlicheri (= Arthonia endlicheri) – artonie Endlicherova
 483. Spilonema paradoxum – vláknovka podivná
 484. Staurothele fissa – bradavnice rozpukaná
 485. Staurothele hymenogonia – bradavnice pláštěnková
 486. Steinia geophana – šálečka zeměmilná
 487. Sticta fuliginosa – laločník sazový
 488. Strangospora moriformis – biatorela morušovitá
 489. Strangospora pinicola – biatorela borová
 490. Synalissa ramulosa – lišejka souplodá
 491. Tephromela atra – misnička černá
 492. Tephromela grumosa – misnička okruščitá
 493. Thelenella muscorum – mechovnice mechová
 494. Thelenella vezdae – mechovnice Vězdova
 495. Thelidium minutulum – bradavkovička drobná
 496. Thelocarpon epibolum – drobnovýtruska povrchová
 497. Thelocarpon intermediellum – drobnovýtruska prostřední
 498. Thelocarpon laureri – drobnovýtruska Laurerova
 499. Thelocarpon lichenicola – drobnovýtruska lišejníková
 500. Thelocarpon olivaceum – drobnovýtruska olivová
 501. Thelopsis rubella
 502. Thelotrema lepadinum – cecatka chřástnatá
 503. Thyrea confusa – lišejka podivná
 504. Toninia candida – toninie bělostná
 505. Toninia cinereovirens – toninie šedozelená
 506. Toninia sedifolia – toninie bublinatá
 507. Trapelia coarctata – změnověnka šedavá
 508. Trapelia corticola – změnověnka koromilná
 509. Trapelia glebulosa – změnověnka podvinutá
 510. Trapelia involuta – změnověnka temná
 511. Trapelia obtegens – změnověnka zakrytá
 512. Trapelia placodioides – změnověnka lemovaná
 513. Trapeliopsis flexuosa – změnověnka pokřivená
 514. Trapeliopsis gelatinosa – změnověnka rosolovitá
 515. Trapeliopsis glaucolepidea – změnověnka modrozelená
 516. Trapeliopsis granulosa – změnověnka zrnitá
 517. Trapeliopsis pseudogranulosa – změnověnka zrnkatá
 518. Trapeliopsis viridescens – změnověnka zelenavá
 519. Tuckermannopsis chlorophylla – pukléřka zelenavá
 520. Umbilicaria cylindrica – pupkovka válcovitá
 521. Umbilicaria deusta – pupkovka osmahlá
 522. Umbilicaria hirsuta – pupkovka srstnatá
 523. Umbilicaria polyphylla – pupkovka mnoholistá
 524. Usnea barbata – provazovka vousatá
 525. Usnea dasypoga – provazovka tlustovousá
 526. Usnea glabrata – provazovka olysalá
 527. Usnea glabrescens – provazovka olysávající
 528. Usnea hirta – provazovka srstnatá
 529. Usnea intermedia – provazovka buková
 530. Usnea wasmuthii – provazovka Wasmuthova
 531. Vahliella leucophaea – panarie malolistá
 532. Varicellaria lactea – děratka mléčná
 533. Verrucaria aethiobola – bradavnice hladká
 534. Verrucaria aquatilis – bradavnice vodní
 535. Verrucaria dolosa – bradavnice klamná
 536. Verrucaria funckii – bradavnice Funckova
 537. Verrucaria hochstetteri – bradavnice Hochstetterova
 538. Verrucaria macrostoma – bradavnice velká
 539. Verrucaria muralis – bradavnice zední
 540. Verrucaria nigrescens – bradavnice černavá
 541. Verrucaria ochrostoma – bradavnice bledá
 542. Verrucaria polysticta – bradavnice kajčí
 543. Verrucaria praetermissa – bradavnice přehlédnutá
 544. Verrucaria procopii – bradavnice Procopova
 545. Verrucaria sphaerospora – bradavnice okrouhlovýtrusá
 546. Vezdaea aestivalis – mizenka letní
 547. Violella fucata – houboplodka nalíčená
 548. Vulpicida pinastri – pukléřka sosnová
 549. Xanthoparmelia conspersa – terčovka posypaná
 550. Xanthoparmelia loxodes – terčovka růžicovitá
 551. Xanthoparmelia protomatrae – terčovka prastará
 552. Xanthoparmelia pulla – terčovka tmavá
 553. Xanthoparmelia stenophylla – terčovka úzkolistá
 554. Xanthoparmelia verruculifera – terčovka nahloučená
 555. Xanthoria candelaria – terčník lesklý
 556. Xanthoria elegans – terčník pohledný
 557. Xanthoria fallax – terčník klamný
 558. Xanthoria parietina – terčník zední
 559. Xanthoria polycarpa – terčník mnohoplodý
 560. Xylographa parallela – dřevopiska rovnoběžná
 561. Xylopsora caradocensis (= Hypocenomyce caradocensis) – strupka nafouklá
 562. Xylopsora friesii (= Hypocenomyce friesii) – strupka Friesova
 563. Zwackhia viridis (= Opegrapha viridis) – kreskovec zelený

 

Přehled taxonů je sestaven z dostupné literatury a z Nálezové databáze ochrany přírody AOPK ČR. V rámci Vysočiny nebyla tato skupina dosud podrobně zpracována a nikdo se jí v regionu systematicky nevěnuje. Uvítáme případná doplnění k této skupině v rámci Vysočiny, která můžete zasílat na e-mail vysocina(zavinac)birdlife.cz. Zapojte se a pomozte nám mapovat přírodu s využitím mobilní aplikace BioLog.

 

Po skončení projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny (2014 – 2017) jsou webové stránky doplňovány průběžně ve spolupráci Pobočky České společnosti ornitologické na Vysočině s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR - Regionálním pracovištěm Správy CHKO Žďárské vrchy a dalšími externími spolupracovníky. Editor: Vojtěch Kodet.