Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Krásnoočka Vysočiny

Seznam krásnooček (Euglenida) Kraje Vysočina

I) Vitae – organismy

 II) Cycota – buněční

  III) Eukaryota – jaderní

   IV) Excavata – mimoňovci

    V) Excavatec – mimoni

     VI) Discoba – diskoidi

      VII) Discicristata – diskohřebenovci

       VIII) Euglenozoa – krásnoočkovci

        IX) Euglenida – krásnoočka

         X) Euglenophyceae – krásnoočkovcovití

 1. Anisonema acinus Dujardin 1841
 2. Anisonema prosgeobium Skuja 1939
 3. Astasia cylindrica Pringsheim, nom. illeg. 1942
 4. Colacium cyclopicola (Gicklhorn) Woronichin & Popova 1940
 5. Euglena cf. granulata – krásnoočko zrnité
 6. Euglena sanguinea Ehrenberg 1832 – krásnoočko krvavé
 7. Euglena texta (Dujardin) Hübner 1886 – krásnoočko tkané
 8. Euglenaformis cf. proxima
 9. Heteronema abruptum Skuja 1939
 10. Heteronema acutissimum Lemmermann 1910
 11. Lepocinclis acus (Müller) Marin & Melkonian 2003
 12. Lepocinclis oxyuris (Schmarda) Marin & Melkonian 2003
 13. Leponclis spirogyroides (Ehrenberg) Marin & Melkonian 2003
 14. Notosolenus obliquus (Klebs) Skuja 1939
 15. Notosolenus steinii (Klebs) Schroeckh, W.J.Lee & D.J.Patterson 2003
 16. Peranema inflexum Skuja 1939
 17. Petalomonas pusilla Skuja 1948
 18. Phacus caudatus Hübner 1886
 19. Phacus circumflexus Pochmann 1941
 20. Phacus curvicauda Svirenko 1915
 21. Phacus helikoides Pochmann 1942
 22. Phacus longicauda (Ehrenberg) Dujardin 1841
  • Phacus longicauda var. torta Lemmermann 1910
 23. Phacus orbicularis Hübner 1886
 24. Phacus pleuronectes (Müller) Dujardin 1841
 25. Rhabdomonas incurva Fresenius 1858
 26. Strombomonas acuminata (Schmarda) Deflandre 1930
 27. Trachelomonas armata (Ehrenberg) Stein 1878
 28. Trachelomonas caudata (Ehrenberg) Stein 1878
 29. Trachelomonas hispida (Perty) Stein 1926
 30. Trachelomonas hystrix Teiling 1916
 31. Trachelomonas intermedia Dangeard 1901
 32. Trachelomonas planctonica Svirenko 1914
 33. Trachelomonas volvocina Ehrenberg 1833
 34. Trachelomonas volvocinopsis Svirenko 1914
 35. Trachelomonas volzii Lemmermann 1906
  • Trachelomonas volzii var. intermedia Playfair 1915

 

V této taxonomické skupině nejsou stanoveny žádné chráněné ani ohrožené druhy. Přehled taxonů je sestaven z dostupné literatury. V Nálezové databázi ochrany přírody AOPK ČR není z Kraje Vysočina uveden žádný záznam. Není nám známo, že by byla tato skupina v rámci Vysočiny podrobně zpracována, ani že se jí někdo systematicky věnuje. Uvítáme případná doplnění k této skupině v rámci Vysočiny, která můžete zasílat na e-mail vysocina(zavinac)birdlife.cz.

 

Po skončení projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny (2014 – 2017) jsou webové stránky doplňovány průběžně ve spolupráci Pobočky České společnosti ornitologické na Vysočině s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR - Regionálním pracovištěm Správy CHKO Žďárské vrchy a dalšími externími spolupracovníky. Editor: Vojtěch Kodet.