Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Partneři

Projekty prezentované na tomto webu realizuje většinou Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině. Zabýváme se ochranou a výzkumem ptáků a jejich lokalit. V ochraně přírody a ve výzkumu spolupracujeme s dalšími organizacemi a jednotlivci:

 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta

Partner projektu „Přírodní rozmanitost Vysočiny“, ve kterém garantuje projektovou aktivitu Cévnaté rostliny Vysočiny (RNDr. Libor Ekrt, Ph.D.). Spolupráce na projektové aktivitě Mechorosty Vysočiny (RNDr. Táňa Štechová, Ph.D., Mgr. Eva Holá).

 

62/88 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Kněžice

Partner projektu „Přírodní rozmanitost Vysočiny“, ve kterém garantuje projektové aktivity Pavouci Vysočiny (Ing. Aleš Jelínek), Vážky Vysočiny a Brouci Vysočiny (Ing. Václav Křivan).

 

Muzeum Vysočiny Jihlava, p.o.

Partner projektu „Přírodní rozmanitost Vysočiny“, ve kterém garantuje projektové aktivity Sekáči Vysočiny (Pavel Bezděčka) a Mravenci Vysočiny (RNDr. Klára Bezděčková, Ph.D.). Spolupráce na projektové aktivitě Cévnaté rostliny Vysočiny (Mgr. Jiří Juřička).

 

Národní muzeum, Praha

Spolupráce na projektu „Přírodní rozmanitost Vysočiny“ na projektové aktivitě Motýli Vysočiny, kterou garantuje lepideptorolog Národního muzea Ing. Jan Šumpich.

 

Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Ústav půdní biologie

Spolupráce na projektu „Přírodní rozmanitost Vysočiny“ na projektových aktivitách Žížalovití Vysočiny (garantuje Doc. RNDr. Václav Pižl, CSc.), Pancířníci Vysočiny (garantuje RNDr. Josef Starý, CSc.), Suchozemští stejnonožci Vysočiny, Stonožky Vysočiny, Mnohonožky Vysočiny (garantuje RNDr. Karel Tajovský, CSc.) a Chvostoskoci Vysočiny (garantuje RNDr. Peter Čuchta, Ph.D.).

 

Geologický ústav AV ČR, v. v. i.

Spolupráce na projektu „Přírodní rozmanitost Vysočiny“ na projektové aktivitě Měkkýši Vysočiny. Suchozemské měkkýše garantuje malakolog Geologického ústavu RNDr. Jaroslav Hlaváč, Ph.D.

 

Muzeum Vysočiny Třebíč

Spolupráce na projektu „Přírodní rozmanitost Vysočiny“ na projektových aktivitách Cévnaté rostliny Vysočiny (Mgr. Jana Jelínková), Vážky Vysočiny a Obojživelníci Vysočiny (Mgr. Pavlína Peřinková).

 

Mokřady - ochrana a management z.s.

Spolupráce na projektech a managementech lokalit se specializací na obojživelníky. Spolupráce našich pozemkových spolků v péči o Pístovské mokřady a U Popického rybníka. V projektu „Přírodní rozmanitost Vysočiny“ garantuje projektovou aktivitu Obojživelníci Vysočiny batracholog Mgr. Jaromír Maštera.