Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Krytenky Vysočiny

Seznam krytenek (Arcellinida) Kraje Vysočina

I) Vitae – organismy

 II) Cycota – buněční

  III) Eukaryota – jaderní

   IV) Amoebozoa – měňavkovci

    V) Tubulinea – lalokonozí

     VI) Elardia

      VII) Arcellinida – krytenky

       VIII) Difflugina – rozlitkovci

        IX) Centropyxidae – trnatkovití

Centropyxis aculeata (Ehrenberg, 1830) – trnatka

Centropyxis aerophila (Defl andre, 1929) – trnatka

Centropyxis cassis (Defl andre, 1929) – trnatka

Centropyxis ecornis (Ehrenberg, 1841) – trnatka

Centropyxis platystoma (Penard, 1890) – trnatka

 

       VIII) Difflugina – rozlitkovci

        IX) Difflugiidae – rozlitkovití

Difflugia bryophila (Penard, 1902) – rozlitka

Difflugia fallax (Penard, 1890) – rozlitka

Difflugia linearis (Penard, 1890) – rozlitka

Difflugia lithophila (Penard, 1902) – rozlitka

Difflugia pyriformis (Perty, 1879) – rozlitka

Difflugia penardi (Cash et Hopkinson, 1909) – rozlitka

 

       VIII) Difflugina – rozlitkovci

        IX) Plagiopyxidae

Plagiopyxis declivis (Bonnet et Thomas, 1955) – krytenka

 

      VII) Arcellinida – krytenky

       VIII) Sphaerothecina

        IX) Netzeliidae

Cyclopyxis arcelloides (Penard, 1902) – krytenka

Cyclopyxis eurystoma (Defl andre, 1929) – krytenka

Cyclopyxis kahli (Defl andre, 1929) – krytenka

 

V této taxonomické skupině nejsou stanoveny žádné chráněné ani ohrožené druhy. Přehled taxonů je sestaven z dostupné literatury a z Nálezové databáze ochrany přírody AOPK ČR. Není nám známo, že by byla tato skupina v rámci Vysočiny podrobně zpracována, ani že se jí někdo systematicky věnuje. Uvítáme případná doplnění k této skupině v rámci Vysočiny, která můžete zasílat na e-mail vysocina(zavinac)birdlife.cz.

 

Po skončení projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny (2014 – 2017) jsou webové stránky doplňovány průběžně ve spolupráci Pobočky České společnosti ornitologické na Vysočině s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR - Regionálním pracovištěm Správy CHKO Žďárské vrchy a dalšími externími spolupracovníky. Editor: Vojtěch Kodet.