Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Ploštěnky Vysočiny

Seznam ploštěnek (Rhabditophora) Kraje Vysočina

XVIII) Macrostomorpha

 XIX) Macrostomida – velkoústí

  XX) Microstomidae – maloústkovití

1. Microstomum sp. – maloústka

 

XVIII) Seriata – lalokostřevní

 XIX) Tricladida – trojvětevní

  XX) Continenticola

   XXI) Geoplanoidea

    XXII) Dugesiidae

2. Dugesia gonocephala (Dugès, 1830) – ploštěnka potoční [VU]

3. Dugesia lugubris (Schmidt, 1861) – ploštěnka kalužní

 

   XXI) Planarioidea

    XXII) Planariidae – ploštěnkovití

4. Crenobia alpina (Dana, 1766) – ploštěnka horská [EN]

 

Systematické zařazení ploštěnek (Rhabditophora)

I) Vitae – živé organismy

 II) Cytozoa – buněční

  III) Eukaryota – jaderní

   IV) Amorphea – různotvaří

    V) Obazoa

     VI) Opisthokonta

      VII) Holozoa

       VIII) Filiozoa

        IX) Choanozoa

         X) Metazoa (= Animalia) – živočichové

          XI) Eumetazoa

           XII) Bilateria – dvoustranně souměrní

            XIII) Protostomia – prvoústí

             XIV) Spiralia – spiráloidi

              XV) Lophotrochozoa

               XVI) Platyhelminthes – ploštěnci

                XVII) Rhabditophora – ploštěnky

 

Vysvětlivky

Za názvem druhu jsou uvedeny kategorie ohrožení podle národního červeného seznamu (Hejda et al. 2017):

  • RE = regionálně vyhynulý (regionally extinct)
  • CR = kriticky ohrožený (critically endangered)
  • EN = ohrožený (endangered)
  • VU = zranitelný (vulnerable)
  • NT = téměř ohrožený (near threatened)
  • DD = nedostatečné údaje (data deficient)


Literatura

Hejda R., Farkač J. et Chobot K. [ed.], 2017: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. – Příroda, Praha, 36: 1–612.

 

Přehled taxonů je sestaven z dostupné literatury a z Nálezové databáze ochrany přírody AOPK ČR. V rámci Vysočiny nebyla tato skupina dosud podrobně zpracována a nikdo se jí v regionu systematicky nevěnuje. Uvítáme případná doplnění k této skupině v rámci Vysočiny, která můžete zasílat na e-mail vysocina(zavinac)birdlife.cz. Zapojte se a pomozte nám mapovat přírodu s využitím mobilní aplikace BioLog.

 

Po skončení projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny (2014 – 2017) jsou webové stránky doplňovány průběžně ve spolupráci Pobočky České společnosti ornitologické na Vysočině s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR - Regionálním pracovištěm Správy CHKO Žďárské vrchy a dalšími externími spolupracovníky. Editor: Vojtěch Kodet.