Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Parožnatky Vysočiny

Seznam parožnatek (Charophyceae) Kraje Vysočina

I) Vitae – organismy

 II) Cycota – buněční

  III) Eukaryota – jaderní

   IV) Diaphoretickes – diaforetika

    V) Archaeplastida – rostliny

     VI) Chloroplastida – zelené rostliny

      VII) Streptophyta – streptofyty

       VIII) Phragmoplastophyta – fragmoplastofyta

        IX) Charophyceae – parožnatky

  1. Chara cf. braunii – parožnatka Braunova
  2. Chara globularis Thuiller 1799 – parožnatka křehká
  3. Chara vulgaris Linnaeus 1753 – parožnatka obecná
  4. Elakatothrix cf. gelatinosa – parožnatka želatinová
  5. Nitella capillaris (Krocker) J.Groves & Bullock-Webster 1920 – lesklenka vlasatá
  6. Nitella flexilis (Linnaeus) C.Agardh 1824 – lesklenka křehká (= parožnatka ohebná)
  7. Nitella opaca (C.Agardh ex Bruzelius) C.Agardh 1824 – lesklenka tmavá
  8. Nitella syncarpa (Thuillier) Chevallier 1827 – lesklenka zelená

 

V této taxonomické skupině nejsou stanoveny žádné chráněné ani ohrožené druhy. Přehled taxonů je sestaven z dostupné literatury a z Nálezové databáze ochrany přírody AOPK ČR. Není nám známo, že by byla tato skupina v rámci Vysočiny podrobně zpracována, ani že se jí někdo systematicky věnuje. Uvítáme případná doplnění k této skupině v rámci Vysočiny, která můžete zasílat na e-mail vysocina(zavinac)birdlife.cz.

 

Po skončení projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny (2014 – 2017) jsou webové stránky doplňovány průběžně ve spolupráci Pobočky České společnosti ornitologické na Vysočině s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR - Regionálním pracovištěm Správy CHKO Žďárské vrchy a dalšími externími spolupracovníky. Editor: Vojtěch Kodet.