Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Apatura iris (Linnaeus, 1758) - batolec duhový v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Animalia - Živočichové
  • Kmen: Arthropoda - Členovci
  • Třída: Insecta - Hmyz
  • Řád: Lepidoptera - Motýli

Ochrana a ohrožení

  • § = Ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)

Výskyt a rozšíření

  • Trend vývoje rozšíření a početnosti na Vysočině: bez výrazných změn
Mapa výskytu - batolec duhový - Apatura iris

Lokality

Fotodokumentace

Jan Šumpich, Národní muzeum Praha

Doporučená citace

Šumpich J., 2017: Apatura iris (Linnaeus, 1758) - batolec duhový v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (20. 5. 2024).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Národním muzeem Praha.