Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Údolí Jihlavy

  • Okres: Třebíč
  • Region: Hrotovicko, Náměšťsko
  • Katastrální území: Kladeruby nad Oslavou, Kramolín, Dukovany, Mohelno, Lhánice, Skryje nad Jihlavou
  • Rozloha: 861,93 ha
  • Mapovací kvadrát: 6862, 6863, 6962, 6963
  • Kategorie ochrany: evropsky významná lokalita (součástí jsou národní přírodní rezervace Mohelenská hadcová step, přírodní rezervace Velká skála, přírodní rezervace Mohelnička, přírodní rezervace Dukovanský mlýn, přírodní rezervace U Jezera, přírodní rezervace Havran, navrhovaná přírodní rezervace Hrádek, registrovaný významný krajinný prvek Hadcová stráň, evidovaná lokalita ochrany přírody Nad hradem, evidovaná lokalita ochrany přírody Lavská zmola, evidovaná lokalita ochrany přírody Nad Fiolou, částečně se překrývá s nadregionálním biocentrem Mohelno a s regionálním biocentrem Templštejn)

Geomorfologie

  • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

  • Fytogeografický okres: Moravské podhůří Vysočiny , Znojemsko-brněnská pahorkatina

Významnost lokality

  • Mravenci: Významné xerotermofilní společenstvo (Bezděčková et Bezděčka 2017)
  • Plži: 44 druhů - jediná známá lokalita hlemýždě pruhovaného (Helix thessalica) na Vysočině (Myšák et Hlaváč 2017)

Druhy

Říše: Živočichové (Animalia)
Kmen: Měkkýši (Mollusca)
Třída: Plži (Gastropoda)
Kmen: Členovci (Arthropoda)
Třída: Hmyz (Insecta)
Řád: Motýli (Lepidoptera)
Kmen: Strunatci (Chordata)
Třída: Plazi (Reptilia)
Řád: Šupinatí (Squamata)
Podřád: Hadi (Serpentes)
Třída: Savci (Mammalia)
Řád: Sudokopytníci (Artiodactyla)

Fotodokumentace

Vojtěch Kodet & Dana Kodetová [ed.], Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.