Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Ransko

 • Okres: Havlíčkův Brod
 • Region: Chotěbořsko, Přibyslavsko
 • Katastrální území: Havlíčkova Borová, Staré Ransko
 • Rozloha: 693,58 ha (EVL 263,92 ha / RBC 366,65 ha)
 • Mapovací kvadrát: 6360
 • Kategorie ochrany: národní přírodní rezervace / evropsky významná lokalita / regionální biocentrum

Geomorfologie

 • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

 • Fytogeografický okres: Hornosázavská pahorkatina , Žďárské vrchy

Významnost lokality

 • Mnohonožky: 11 druhů - pestrá fauna (Tajovský 2017)
 • Stonožky: 12 druhů - pestřejší fauna (Tajovský 2017)
 • Suchozemští stejnonožci: 6 druhů - pestřejší fauna s Ligidium germanicum (Tajovský 2017)
 • Pancířníci: 4 druhy (Starý 2017)
 • Žížaly: 13 druhů - Lokalita s vysokou diverzitou žížal (Pižl 2017).
 • Plži: 42 druhů - jedna z pěti lokalit žebernatěnky drobné (Ruthenica filograna) na Vysočině (Myšák et Hlaváč 2017)
 • Mechorosty: Z 33 podrobně zkoumaných lokalit na Vysočině jediná lokalita druhů Blasia pusilla, Coscinodon cribrosus, Diphyscium foliosum, Pleuridium acuminatum, Pseudephemerum nitidum, Racomitrium aciculare, Racomitrium lanuginosum, Solenostoma hyalinum a Tritomaria quinquedentata; díky přítomnosti lesních pramenišť výskyt mokřadních druhů, např. Bryum pseudotriquetrum, Calliergon giganteum, Campylium stellatum, Philonotis caespitosa a Rhodobryum roseum (Kubešová et al. 2017)

Druhy

Říše: Rostliny (Plantae)
Nadoddělení: Mechorosty (Bryophytae)
Oddělení: Játrovky (Marchantiophyta)
Oddělení: Mechy (Bryophyta)
Nadoddělení: Cévnaté rostliny (Tracheophyta)
Podříše: Vyšší rostliny (Embryobionta)
Oddělení: Rostliny krytosemenné (Magnoliophyta)
Třída: Vyšší dvouděložné (Rosopsida)
Řád: Štětkotvaré (Dipsacales)
Čeleď: Štětkovité (Dipsacaceae)
Říše: Živočichové (Animalia)
Kmen: Kroužkovci (Annelida)
Řád: Žížaly (Opisthopora)
Kmen: Měkkýši (Mollusca)
Třída: Plži (Gastropoda)
Kmen: Členovci (Arthropoda)
Třída: Pavoukovci (Arachnida)
Řád: Pancířníci (Oribatida)
Řád: Pavouci (Araneae)
Třída: Stonožky (Chilopoda)
Třída: Mnohonožky (Diplopoda)
Třída: Rakovci (Malcostraca)
Řád: Stejnonožci (Isopoda)
Podřád: Suchozemští stejnonožci (Oniscidea)
Třída: Skrytočelistní (Entognatha)
Řád: Chvostoskoci (Collembola)
Kmen: Strunatci (Chordata)
Třída: Plazi (Reptilia)
Řád: Šupinatí (Squamata)
Podřád: Ještěři (Sauria)
Podřád: Hadi (Serpentes)
Třída: Ptáci (Aves)
Řád: Hrabaví (Galiformes)
Řád: Čápi (Ciconiiformes)
Řád: Dravci (Accipitriformes)
Řád: Dlouhokřídlí (Charadriiformes)
Řád: Měkkozobí (Columbiformes)
Řád: Sokoli (Falconiformes)
Řád: Sovy (Strigiformes)
Řád: Šplhavci (Piciformes)
Řád: Pěvci (Passeriformes)
Třída: Savci (Mammalia)
Řád: Hlodavci (Rodentia)
Řád: Rejsci (Soricomorpha)
Řád: Šelmy (Carnivora)
Řád: Sudokopytníci (Artiodactyla)

Fotodokumentace

Vojtěch Kodet & Dana Kodetová [ed.], Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.