Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Schendyla nemorensis (C. L. Koch, 1837) - zemivka hajní v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Animalia - Živočichové
  • Kmen: Arthropoda - Členovci
  • Třída: Chilopoda - stonožky

Vybrané ekologické charakteristiky

  • Obyvatel humusových a hlubších půdních vrstev
  • Lesní druh
  • Obyvatel otevřených stanovišť, travnatých biotopů
  • Obyvatel křovinatých biotopů a lesních okrajů

Výskyt a rozšíření

Mapa výskytu - zemivka hajní - Schendyla nemorensis

Lokality

Karel Tajovský, Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Ústav půdní biologie

Doporučená citace

Tajovský K., 2017: Schendyla nemorensis (C. L. Koch, 1837) - zemivka hajní v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (26. 5. 2024).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR, v.v.i., Ústavem půdní biologie.