Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Špičák

 • Okres: Jihlava
 • Region: Jihlavsko, Třešťsko
 • Katastrální území: Jezdovice, Třešť, Popice u Jihlavy, Loučky u Jihlavy, Salavice, Vílanec
 • Rozloha: 1 839,35 ha
 • Mapovací kvadrát: 6658, 6659
 • Kategorie ochrany: nadregionální biocentrum

Geomorfologie

 • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

 • Fytogeografický okres: Českomoravská vrchovina

Významnost lokality

 • Mnohonožky: 17 druhů - jedna ze tří druhově nejbohatších lokalit Vysočiny se 2 téměř ohroženými (NT) druhy (Tajovský 2017)
 • Stonožky: 16 druhů - pestrá fauna (Tajovský 2017)
 • Suchozemští stejnonožci: 8 druhů - pestrá fauna (Tajovský 2017)
 • Žížaly: 7 druhů (Pižl 2017)
 • Plži: 47 druhů - jedna ze tří lokalit vřetenky šedivé (Bulgarica cana) na Vysočině, jedna ze tří lokalit závornatky křížaté (Clausilia cruciata) na Vysočině, jedna z pěti lokalit žebernatěnky drobné (Ruthenica filograna) na Vysočině (Myšák et Hlaváč 2017)

Druhy

Říše: Houby (Fungi)
Třída: Houby vřeckovýtrusné (Ascomycetes)
Třída: Houby nižší stopkovýtrusné (Heterobasidiomycetes)
Třída: Houby vyšší stopkovýtrusné (Homobasidiomycetes)
Říše: Živočichové (Animalia)
Kmen: Kroužkovci (Annelida)
Řád: Žížaly (Opisthopora)
Kmen: Měkkýši (Mollusca)
Třída: Plži (Gastropoda)
Kmen: Členovci (Arthropoda)
Třída: Pavoukovci (Arachnida)
Řád: Pancířníci (Oribatida)
Třída: Stonožky (Chilopoda)
Třída: Mnohonožky (Diplopoda)
Třída: Rakovci (Malcostraca)
Řád: Stejnonožci (Isopoda)
Podřád: Suchozemští stejnonožci (Oniscidea)
Kmen: Strunatci (Chordata)
Třída: Savci (Mammalia)
Řád: Šelmy (Carnivora)
Řád: Sudokopytníci (Artiodactyla)

Vojtěch Kodet & Dana Kodetová [ed.], Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.