Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Strigamia transsilvanica (Verhoeff, 1928) - zemivka sedmihradská v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Animalia - Živočichové
  • Kmen: Arthropoda - Členovci
  • Třída: Chilopoda - stonožky

Vybrané ekologické charakteristiky

  • Obyvatel humusových a hlubších půdních vrstev
  • Obyvatel opadových vrstev

Výskyt a rozšíření

Mapa výskytu - zemivka sedmihradská - Strigamia transsilvanica

Lokality

Karel Tajovský, Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Ústav půdní biologie

Doporučená citace

Tajovský K., 2017: Strigamia transsilvanica (Verhoeff, 1928) - zemivka sedmihradská v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (16. 4. 2024).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR, v.v.i., Ústavem půdní biologie.