Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Čepičkův vrch a údolí Hodonínky

 • Okres: Žďár nad Sázavou
 • Region: Bystřicko
 • Katastrální území: Čtyři Dvory, Horní Čepí, Olešnička, Prosetín u Bystřice nad Pernštejnem, Štěpánov nad Svratkou
 • Rozloha: 187,44 ha
 • Mapovací kvadrát: 6464, 6564
 • Kategorie ochrany: evropsky významná lokalita

Geomorfologie

 • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

 • Fytogeografický okres: Českomoravská vrchovina , Moravské podhůří Vysočiny

Významnost lokality

 • Mnohonožky: 17 druhů - jedna ze tří druhově nejbohatších lokalit Vysočiny s 1 zranitelným (VU) druhem (Tajovský 2017)
 • Stonožky: 16 druhů - pestrá fauna (Tajovský 2017)
 • Suchozemští stejnonožci: 8 druhů - pestrá fauna s 1 téměř ohroženým (NT) druhem (Tajovský 2017)

Druhy

Říše: Živočichové (Animalia)
Kmen: Členovci (Arthropoda)
Třída: Stonožky (Chilopoda)
Třída: Mnohonožky (Diplopoda)
Třída: Rakovci (Malcostraca)
Řád: Stejnonožci (Isopoda)
Podřád: Suchozemští stejnonožci (Oniscidea)

Vojtěch Kodet & Dana Kodetová [ed.], Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.