Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Trachelipus ratzeburgii (Brandt, 1833) - stínka lesní v Kraji Vysočina

Stínka lesní (Trachelipus ratzeburgii), foto F. Trnka
Stínka lesní (Trachelipus ratzeburgii), foto F. Trnka

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Třída: Malcostraca - rakovci
 • Řád: Isopoda - stejnonožci
 • Podřád: Oniscidea - suchozemští stejnonožci

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Podkorní druh
 • Obyvatel rozkládajícího se dřeva, podkorní a saproxylický druh
 • Obyvatel opadových vrstev
 • Lesní druh

Výskyt a rozšíření

 • Častý obyvatel podkorních prostor a rozkládajícího se dřeva, žije však i v lesním opadu.
 • Hojný druh lesních porostů Vysočiny včetně smrkových monokultur.
Mapa výskytu - stínka lesní - Trachelipus ratzeburgii

Lokality

Karel Tajovský, Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Ústav půdní biologie

Doporučená citace

Tajovský K., 2017: Trachelipus ratzeburgii (Brandt, 1833) - stínka lesní v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (26. 5. 2024).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR, v.v.i., Ústavem půdní biologie.