Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Habrová seč (PR)

 • Okres: Třebíč
 • Region: Moravskobudějovicko
 • Katastrální území: Nové Syrovice
 • Rozloha: 12,47 ha
 • Mapovací kvadrát: 7060
 • Kategorie ochrany: přírodní rezervace (součást evropsky významné lokality Habrová seč a regionálního biocentra Habrová seč)

Geomorfologie

 • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

 • Fytogeografický okres: Moravské podhůří Vysočiny

Významnost lokality

 • Mnohonožky: 8 druhů - významná lokalita s pestřejší faunou a s 1 téměř ohroženým (NT) druhem (Tajovský 2017)
 • Stonožky: 14 druhů - pestrá fauna (Tajovský 2017)
 • Suchozemští stejnonožci: 4 druhy (Tajovský 2017)
 • Pancířníci: 46 druhů (Starý 2017)
 • Žížaly: 11 druhů - Druhově bohatá lokalita (Pižl 2017).

Druhy

Říše: Rostliny (Plantae)
Nadoddělení: Cévnaté rostliny (Tracheophyta)
Říše: Živočichové (Animalia)
Kmen: Kroužkovci (Annelida)
Řád: Žížaly (Opisthopora)
Kmen: Členovci (Arthropoda)
Třída: Pavoukovci (Arachnida)
Řád: Pancířníci (Oribatida)
Třída: Stonožky (Chilopoda)
Třída: Mnohonožky (Diplopoda)
Třída: Rakovci (Malcostraca)
Řád: Stejnonožci (Isopoda)
Podřád: Suchozemští stejnonožci (Oniscidea)
Třída: Skrytočelistní (Entognatha)
Řád: Chvostoskoci (Collembola)
Kmen: Strunatci (Chordata)
Třída: Ptáci (Aves)
Řád: Vrubozobí (Anseriformes)
Řád: Dravci (Accipitriformes)
Řád: Měkkozobí (Columbiformes)
Řád: Kukačky (Cuculiformes)
Řád: Sovy (Strigiformes)
Řád: Šplhavci (Piciformes)
Řád: Pěvci (Passeriformes)
Třída: Savci (Mammalia)
Řád: Hlodavci (Rodentia)
Řád: Rejsci (Soricomorpha)

Fotodokumentace

Vojtěch Kodet & Dana Kodetová [ed.], Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.