Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Aporrectodea caliginosa (Savigny, 1826) - žížala temná v Kraji Vysočina

Žížala temná (Aporrectodea caliginosa), foto Václav Pižl
Žížala temná (Aporrectodea caliginosa), foto Václav Pižl

Taxonomické zařazení

  • Říše: Animalia - Živočichové
  • Kmen: Annelida - Kroužkovci
  • Řád: Opisthopora - Žížaly

Vybrané ekologické charakteristiky

  • endogeický druh
  • ubikvistní druh
  • neutrofilní druh

Výskyt a rozšíření

  • Nalézána ve všech typech ekosystémů. Nejhojněji se vyskytuje ve vlhčích jílovitých a hlinitých půdách, na loukách a v listnatých lesích. Častá je v mokřadech. Na polích a v technogenních ekosystémech patří spolu s Aporrectodea rosea k nejběžněji zastoupeným druhům.
  • Rozšíření: peregrinní
Mapa výskytu - žížala temná - Aporrectodea caliginosa

Lokality

Václav Pižl, Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Ústav půdní biologie

Doporučená citace

Pižl V., 2017: Aporrectodea caliginosa (Savigny, 1826) - žížala temná v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (1. 3. 2024).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR, v.v.i., Ústavem půdní biologie.