Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Luh u Telče - Panské nivy

 • Okres: Jihlava
 • Region: Telčsko
 • Katastrální území: Telč
 • Rozloha: 71,61 ha
 • Mapovací kvadrát: 6858
 • Kategorie ochrany: navrhovaná přírodní rezervace

Geomorfologie

 • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

 • Fytogeografický okres: Českomoravská vrchovina

Významnost lokality

 • Mnohonožky: 6 druhů - pestřejší fauna s 1 téměř ohroženým (NT) druhem (Tajovský 2017)
 • Stonožky: 5 druhů (Tajovský 2017)
 • Suchozemští stejnonožci: 2 druhy (Tajovský 2017)
 • Žížaly: 10 druhů - Druhově bohatá lokalita (Pižl 2017).

Druhy

Říše: Živočichové (Animalia)
Kmen: Kroužkovci (Annelida)
Řád: Žížaly (Opisthopora)

Vojtěch Kodet & Dana Kodetová [ed.], Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.