Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Aporrectodea rosea (Savigny, 1826) - žížala růžová v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Animalia - Živočichové
  • Kmen: Annelida - Kroužkovci
  • Řád: Opisthopora - Žížaly

Vybrané ekologické charakteristiky

  • endogeický druh
  • euryekní druh
  • neutrofilní druh

Výskyt a rozšíření

  • Druh obývající nejrůznější typy ekosystémů. Velice hojný v listnatých i smíšených lesích, v lužních lesích a na loukách. Velice často zastoupen v orných půdách i technogenních ekosystémech.
  • Rozšíření: peregrinní
Mapa výskytu - žížala růžová - Aporrectodea rosea

Lokality

Václav Pižl, Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Ústav půdní biologie

Doporučená citace

Pižl V., 2017: Aporrectodea rosea (Savigny, 1826) - žížala růžová v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (19. 5. 2024).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR, v.v.i., Ústavem půdní biologie.