Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Chuchelská stráň

 • Okres: Havlíčkův Brod
 • Region: Chotěbořsko
 • Katastrální území: Chuchel
 • Rozloha: 9,06 ha
 • Mapovací kvadrát: 6159
 • Kategorie ochrany: přírodní památka

Geomorfologie

 • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

 • Fytogeografický okres: Železné hory , Kutnohorská pahorkatina

Významnost lokality

 • Mnohonožky: 8 druhů - významná lokalita s pestřejší částečně xerotermní faunou (Tajovský 2017)
 • Stonožky: 4 druhy (Tajovský 2017)
 • Suchozemští stejnonožci: 6 druhů - pestřejší fauna, jediná známá lokalita Armadillidium opacum na Vysočině (Tajovský 2017)
 • Pancířníci: 32 druhů (Starý 2017)
 • Žížaly: 2 druhy (Pižl 2017)
 • Plži: 9 druhů (Myšák et Hlaváč 2017)

Druhy

Říše: Živočichové (Animalia)
Kmen: Kroužkovci (Annelida)
Řád: Žížaly (Opisthopora)
Kmen: Členovci (Arthropoda)
Třída: Pavoukovci (Arachnida)
Řád: Pancířníci (Oribatida)
Třída: Stonožky (Chilopoda)
Třída: Mnohonožky (Diplopoda)
Třída: Rakovci (Malcostraca)
Řád: Stejnonožci (Isopoda)
Podřád: Suchozemští stejnonožci (Oniscidea)

Fotodokumentace

Vojtěch Kodet & Dana Kodetová [ed.], Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.