Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Trichoniscus pusillus Brandt, 1833 - beruška malá v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Třída: Malcostraca - rakovci
 • Řád: Isopoda - stejnonožci
 • Podřád: Oniscidea - suchozemští stejnonožci

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Vlhkomilný druh
 • Obyvatel opadových vrstev
 • Obyvatel humusových a hlubších půdních vrstev
 • Obyvatel půd vlhkých nebo podmáčených lesních podrostů

Výskyt a rozšíření

 • Obyvatel opadu a svrchních strukturních humusových vrstev.
 • Početné populace na většině mokřadních stanovišť.
Mapa výskytu - beruška malá - Trichoniscus pusillus

Lokality

Karel Tajovský, Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Ústav půdní biologie

Doporučená citace

Tajovský K., 2017: Trichoniscus pusillus Brandt, 1833 - beruška malá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (26. 5. 2024).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR, v.v.i., Ústavem půdní biologie.