Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Rašeliniště Loučky

 • Okres: Jihlava
 • Region: Jihlavsko
 • Katastrální území: Loučky u Jihlavy
 • Rozloha: 5,99 ha
 • Mapovací kvadrát: 6659
 • Kategorie ochrany: přírodní rezervace (součást nadregionálního biocentra Špičák)

Geomorfologie

 • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

 • Fytogeografický okres: Českomoravská vrchovina

Významnost lokality

 • Ptáci: 57 druhů, z toho 13 druhů zvláště chráněných (6§§,7§), 16 druhů červeného seznamu ČR (1EN,9VU,2NT,4LC); 22 druhů významných pro Vysočinu z hlediska hnízdění (13!!,9!) (Kodet et Kodetová 2017)
 • Mravenci: Výskyt významného zvláště chráněného mravence rašelinného (Formica picea) (Bezděčková et Bezděčka 2017)
 • Mnohonožky: 3 druhy (Tajovský 2017)
 • Stonožky: 5 druhů (Tajovský 2017)
 • Suchozemští stejnonožci: 5 druhů (Tajovský 2017)
 • Pavouci: regionální význam (Jelínek 2017)
 • Žížaly: 5 druhů (Pižl 2017)
 • Plži: 17 druhů (Myšák et Hlaváč 2017)
 • Mechorosty: 50 druhů, z toho 9 druhů červeného seznamu ČR (3 LR-nt, 6 LC-att), 8 druhů červeného seznamu Vysočiny (4 rLR-nt, 4 rLC-att); v minulosti významná bryologická lokalita, v současné době zde jsou jen menší populace vzácnějších druhů Campylium stellatum, Tomentypnum nitens a Sphagnum contortum (Štechová et al. 2017)

Druhy

Říše: Rostliny (Plantae)
Nadoddělení: Mechorosty (Bryophytae)
Oddělení: Mechy (Bryophyta)
Nadoddělení: Cévnaté rostliny (Tracheophyta)
Říše: Živočichové (Animalia)
Kmen: Kroužkovci (Annelida)
Řád: Žížaly (Opisthopora)
Kmen: Měkkýši (Mollusca)
Třída: Plži (Gastropoda)
Kmen: Členovci (Arthropoda)
Třída: Stonožky (Chilopoda)
Třída: Mnohonožky (Diplopoda)
Třída: Rakovci (Malcostraca)
Řád: Stejnonožci (Isopoda)
Podřád: Suchozemští stejnonožci (Oniscidea)
Třída: Hmyz (Insecta)
Řád: Brouci (Coleoptera)
Řád: Motýli (Lepidoptera)
Řád: Blanokřídlí (Hymenoptera)
Kmen: Strunatci (Chordata)
Třída: Plazi (Reptilia)
Řád: Šupinatí (Squamata)
Podřád: Ještěři (Sauria)
Třída: Ptáci (Aves)
Řád: Vrubozobí (Anseriformes)
Řád: Hrabaví (Galiformes)
Řád: Čápi (Ciconiiformes)
Řád: Dravci (Accipitriformes)
Řád: Krátkokřídlí (Gruiformes)
Řád: Dlouhokřídlí (Charadriiformes)
Řád: Měkkozobí (Columbiformes)
Řád: Kukačky (Cuculiformes)
Řád: Sovy (Strigiformes)
Řád: Svišťouni (Apodiformes)
Řád: Šplhavci (Piciformes)
Řád: Pěvci (Passeriformes)
Třída: Savci (Mammalia)
Řád: Sudokopytníci (Artiodactyla)

Fotodokumentace

Vojtěch Kodet & Dana Kodetová [ed.], Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.