Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Polydesmus complanatus (Linnaeus, 1761) - plochule křehká v Kraji Vysočina

Plochule křehká (Polydesmus complanatus), foto F. Trnka
Plochule křehká (Polydesmus complanatus), foto F. Trnka

Taxonomické zařazení

  • Říše: Animalia - Živočichové
  • Kmen: Arthropoda - Členovci
  • Třída: Diplopoda - mnohonožky

Vybrané ekologické charakteristiky

  • Lesní druh
  • Málo početné, často lokální populace

Výskyt a rozšíření

  • Obyvatel nejrůznějších lesních porostů včetně nejvýše položených a kulturních smrčin.
Mapa výskytu - plochule křehká - Polydesmus complanatus

Lokality

Plochule křehká (Polydesmus complanatus), foto J. Materna a J. Vaněk
Plochule křehká (Polydesmus complanatus), foto J. Materna a J. Vaněk

Karel Tajovský, Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Ústav půdní biologie

Doporučená citace

Tajovský K., 2017: Polydesmus complanatus (Linnaeus, 1761) - plochule křehká v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (26. 5. 2024).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR, v.v.i., Ústavem půdní biologie.