Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Doupský a Bažantka

 • Okres: Jihlava
 • Region: Telčsko
 • Katastrální území: Doupě, Řídelov
 • Rozloha: 11,18 ha
 • Mapovací kvadrát: 6758
 • Kategorie ochrany: přírodní rezervace / evropsky významná lokalita

Geomorfologie

 • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

 • Fytogeografický okres: Českomoravská vrchovina

Významnost lokality

 • Ptáci: 68 druhů, z toho 19 druhů zvláště chráněných (1§§§,9§§,9§), 26 druhů červeného seznamu ČR (2CR,2EN,11VU,5NT,6LC); 31 druhů významných pro Vysočinu z hlediska hnízdění (2!!!,17!!,12!) (Kodet et Kodetová 2017)
 • Mravenci: Výskyt významného zvláště chráněného mravence rašelinného (Formica picea) (Bezděčková et Bezděčka 2017)
 • Mnohonožky: 2 druhy (Tajovský 2017)
 • Stonožky: 1 druh (Tajovský 2017)
 • Suchozemští stejnonožci: 3 druhy (Tajovský 2017)
 • Pancířníci: 55 druhů (Starý 2017)
 • Pavouci: regionální význam (Jelínek 2017)
 • Žížaly: 4 druhy (Pižl 2017)
 • Plži: 19 druhů - lokalita celorepublikového významu s výskytem vrkoče rašelinného (Vertigo lilljeborgi) (Myšák et Hlaváč 2017)
 • Mechorosty: 8 druhů červeného seznamu Vysočiny (1 rCR, 3 rLR-nt, 4 rLC-att); výskyt několika ohrožených druhů mechorostů, v r. 2002 zaznamenán kriticky ohrožený mech Helodium blandowii (Štechová et al. 2017)

Druhy

Říše: Rostliny (Plantae)
Nadoddělení: Mechorosty (Bryophytae)
Oddělení: Mechy (Bryophyta)
Nadoddělení: Cévnaté rostliny (Tracheophyta)
Říše: Živočichové (Animalia)
Kmen: Kroužkovci (Annelida)
Řád: Žížaly (Opisthopora)
Kmen: Měkkýši (Mollusca)
Třída: Plži (Gastropoda)
Kmen: Členovci (Arthropoda)
Třída: Pavoukovci (Arachnida)
Řád: Pancířníci (Oribatida)
Třída: Stonožky (Chilopoda)
Třída: Mnohonožky (Diplopoda)
Třída: Rakovci (Malcostraca)
Řád: Stejnonožci (Isopoda)
Podřád: Suchozemští stejnonožci (Oniscidea)
Třída: Hmyz (Insecta)
Řád: Brouci (Coleoptera)
Řád: Motýli (Lepidoptera)
Řád: Blanokřídlí (Hymenoptera)
Kmen: Strunatci (Chordata)
Třída: Ptáci (Aves)
Řád: Vrubozobí (Anseriformes)
Řád: Hrabaví (Galiformes)
Řád: Potápky (Podicipediformes)
Řád: Pelikáni (Pelecaniformes)
Řád: Dravci (Accipitriformes)
Řád: Krátkokřídlí (Gruiformes)
Řád: Dlouhokřídlí (Charadriiformes)
Řád: Měkkozobí (Columbiformes)
Řád: Kukačky (Cuculiformes)
Řád: Sovy (Strigiformes)
Řád: Šplhavci (Piciformes)
Řád: Pěvci (Passeriformes)
Třída: Savci (Mammalia)
Řád: Sudokopytníci (Artiodactyla)

Fotodokumentace

Vojtěch Kodet & Dana Kodetová [ed.], Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.