Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Salix pentandra L. - vrba pětimužná v Kraji Vysočina

Vrba pětimužná (Salix pentandra), Kalhov [JI], 8.7.2007, foto Libor Ekrt
Vrba pětimužná (Salix pentandra), Kalhov [JI], 8.7.2007, foto Libor Ekrt

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny

Ochrana a ohrožení

  • C4a = téměř ohrožený taxon červeného seznamu ČR (Grulich 2012)
  • C4 = vzácnější taxon červeného seznamu Vysočiny vyžadující pozornost (Čech et al. 2017)
  • C4 = téměř ohrožený taxon červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Vrba pětimužná je široce rozšířeným euroasijským temperátním druhem rostoucím souvisle od západní Evropy a Skandinávie po Dálný východ. V České republice se jedná o typického průvodce rašelinných luk a bažin v nivách, pramenných mísách, litorálech rybníků zejména v chladnějších oblastech. Těžištěm rozšíření leží na Českomoravské vrchovině a v předhůří Šumavy. Na Vysočině je to typický průvodce vyšších poloh s hojným výskytem rašelinišť a rybníků s rašelinnými výtopami. Výskyt se táhne v širokém pásu od jihu až jihozápadu z oblasti Jihlavských vrchů a jejich okolí severním a severovýchodním směrem na Havlíčkobrodsko, do podhůří Železných hor a do Ždárských vrchů. Zejména ve výše položených územích s různě zachovalými zbytky původních mokřadů se jedná o relativně běžně se vyskytující druh. Vzhledem k velkoplošnému odvodnění krajiny částečně ustoupil. Po ukončení pravidelné seče se ale na řadě mokřadních luk jeho zastoupení významně rozšířilo a zařadil se tak mezi významné sukcesní dřeviny zarůstající tato stanoviště. Je ho výskyt může upozornit na potenciálně zajímavé zbytky mokřadů vhodné k revitalizaci a podobným obnovním zásahům. V případě, že porosty vrby pětimužné zarůstají cenné rašelinné mokřady je žádoucí jeho porosty likvidovat a ponechávat jen solitérní jedince.
  • Přehled lokalit (PDF ke stažení)
Mapa výskytu - vrba pětimužná - Salix pentandra

Lokality

Vrba pětimužná (Salix pentandra), PP Bukovské rybníčky [JI], 29.5.2016, foto Libor Ekrt
Vrba pětimužná (Salix pentandra), PP Bukovské rybníčky [JI], 29.5.2016, foto Libor Ekrt
Vrba pětimužná (Salix pentandra), NPR Radostínské rašeliniště [ZR], 29.9.2012, foto Libor Ekrt
Vrba pětimužná (Salix pentandra), NPR Radostínské rašeliniště [ZR], 29.9.2012, foto Libor Ekrt

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Salix pentandra L. - vrba pětimužná v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (20. 5. 2024).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.