Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Carabodes labyrinthicus (Michael, 1879) - broučík bludišťový v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Animalia - Živočichové
  • Kmen: Arthropoda - Členovci
  • Třída: Arachnida - pavoukovci
  • Řád: Oribatida - Pancířníci

Výskyt a rozšíření

  • Rozšíření ve světě: Holarktis
  • Výskyt na Vysočině: velmi hojný
Mapa výskytu - broučík bludišťový - Carabodes labyrinthicus

Lokality

Pancířník Carabodes labyrinthicus (Michael, 1879) – silvikolní, euryhygrický, makrofytofágní druh rozšířený v celé Holarktické oblasti a Mexiku, preferující trouchnivějící dřevo padlých kmenů a pařezů, na jehož dekompozici se podílí. Poměrně hojný druh nalezený celkem na 25 lokalitách v Kraji Vysočina. Pohled na dorsální stranu těla. Velikost těla 430-580 µm, foto Josef Starý.
Pancířník Carabodes labyrinthicus (Michael, 1879) – silvikolní, euryhygrický, makrofytofágní druh rozšířený v celé Holarktické oblasti a Mexiku, preferující trouchnivějící dřevo padlých kmenů a pařezů, na jehož dekompozici se podílí. Poměrně hojný druh nalezený celkem na 25 lokalitách v Kraji Vysočina. Pohled na dorsální stranu těla. Velikost těla 430-580 µm, foto Josef Starý.
Pancířník Carabodes labyrinthicus (Michael, 1879) – detailní pohled na bothridium s paličkovitým sensilem v zadní části prodorsa, velmi důležitý určovací znak, foto Josef Starý.
Pancířník Carabodes labyrinthicus (Michael, 1879) – detailní pohled na bothridium s paličkovitým sensilem v zadní části prodorsa, velmi důležitý určovací znak, foto Josef Starý.

Josef Starý, Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Ústav půdní biologie

Doporučená citace

Starý J., 2017: Carabodes labyrinthicus (Michael, 1879) - broučík bludišťový v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (28. 5. 2024).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR, v.v.i., Ústavem půdní biologie.