Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Pod Trojanem (Rašeliniště Pod Trojanem)

 • Okres: Jihlava
 • Region: Jihlavsko
 • Katastrální území: Bílý Kámen, Šimanov na Moravě, Hlávkov, Jiřín
 • Rozloha: 14,51 ha
 • Mapovací kvadrát: 6558
 • Kategorie ochrany: přechodně chráněná plocha / evidovaná lokalita ochrany přírody (I) / navrhovaná přírodní památka

Geomorfologie

 • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

 • Fytogeografický okres: Českomoravská vrchovina

Významnost lokality

 • Mravenci: Výskyt významného zvláště chráněného mravence rašelinného (Formica picea) (Bezděčková et Bezděčka 2017)
 • Mnohonožky: 4 druhy (Tajovský 2017)
 • Stonožky: 10 druhů - pestřejší fauna (Tajovský 2017)
 • Suchozemští stejnonožci: 5 druhů (Tajovský 2017)
 • Pancířníci: 52 druhů (Starý 2017)
 • Pavouci: regionální význam (Jelínek 2017)
 • Žížaly: 7 druhů (Pižl 2017)
 • Plži: 16 druhů (Myšák et Hlaváč 2017)
 • Mechorosty: 1 druh červeného seznamu Vysočiny (1 rLC-att); zbytek populace mechu Breidleria pratensis (Štechová et al. 2017)

Druhy

Říše: Rostliny (Plantae)
Nadoddělení: Mechorosty (Bryophytae)
Oddělení: Mechy (Bryophyta)
Nadoddělení: Cévnaté rostliny (Tracheophyta)
Říše: Živočichové (Animalia)
Kmen: Kroužkovci (Annelida)
Řád: Žížaly (Opisthopora)
Kmen: Měkkýši (Mollusca)
Třída: Plži (Gastropoda)
Kmen: Členovci (Arthropoda)
Třída: Pavoukovci (Arachnida)
Řád: Pancířníci (Oribatida)
Třída: Stonožky (Chilopoda)
Třída: Mnohonožky (Diplopoda)
Třída: Rakovci (Malcostraca)
Řád: Stejnonožci (Isopoda)
Podřád: Suchozemští stejnonožci (Oniscidea)
Třída: Skrytočelistní (Entognatha)
Řád: Chvostoskoci (Collembola)
Třída: Hmyz (Insecta)
Řád: Motýli (Lepidoptera)
Řád: Blanokřídlí (Hymenoptera)
Kmen: Strunatci (Chordata)
Třída: Savci (Mammalia)
Řád: Sudokopytníci (Artiodactyla)

Fotodokumentace

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.