Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Carex hartmanii Cajander - ostřice hartmanova v Kraji Vysočina

Ostřice Hartmanova (Carex hartmanii), Švábov, PR U potoků [JI], 13.6.2006, foto Luděk Čech
Ostřice Hartmanova (Carex hartmanii), Švábov, PR U potoků [JI], 13.6.2006, foto Luděk Čech

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny

Ochrana a ohrožení

  • C4a = téměř ohrožený taxon červeného seznamu ČR (Grulich 2012)
  • C4 = vzácnější taxon červeného seznamu Vysočiny vyžadující pozornost (Čech et al. 2017)
  • C4 = téměř ohrožený taxon červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Souvislé rozšíření ostřice Hartmanovy se táhne od střední Evropy přes evropskou část Ruska až do oblasti západní Sibiře. Jedná se o typický druh mezotrofních rašelinných luk, vlhkých pcháčových a střídavě vlhkých luk. Na našem území roste roztroušeně a ostrůvkovitě s centrem výskytu v jižních, jihozápadních Čechách a na Vysočině. Na Vysočině je vázána zejména na výše položené oblasti. Stále relativně hojný výskyt je především v jz. a centrální části regionu a na západním a jižním předhoří Žďárských vrchů. Početnost jejího výskytu je přímo závislá na zastoupení zachovalých společenstev rašelinných, vlhkých a střídavě vlhkých trávníků. V minulosti byla pravděpodobně v oblastech s přítomnosti vhodných biotopů naprosto běžná, ale devastace původní luční vegetace odvodněním a intenzivní zemědělskou výrobou způsobila její masivní ústup. V současnosti jsou její populace ohroženy především absencí pravidelné seče rašelinných a vlhkých luk. Pokud jsou louky koseny, velmi dobře prospívá a na lokalitách se šíří.
  • Přehled lokalit (PDF ke stažení)
Mapa výskytu - ostřice hartmanova - Carex hartmanii

Lokality

Ostřice Hartmanova (Carex hartmanii), Zvolenovice [JI], 31.5.2015, foto Libor Ekrt
Ostřice Hartmanova (Carex hartmanii), Zvolenovice [JI], 31.5.2015, foto Libor Ekrt
Ostřice Hartmanova (Carex hartmanii), Zvolenovice [JI], 31.5.2015, foto Libor Ekrt
Ostřice Hartmanova (Carex hartmanii), Zvolenovice [JI], 31.5.2015, foto Libor Ekrt

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Carex hartmanii Cajander - ostřice hartmanova v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (26. 5. 2024).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.