Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Rašelinná louka u Proseče-Obořiště

  • Okres: Pelhřimov
  • Region: Pelhřimovsko
  • Katastrální území: Částkovice, Myslov
  • Rozloha: 3,06 ha
  • Mapovací kvadrát: 6656
  • Kategorie ochrany: přírodní památka

Geomorfologie

  • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

  • Fytogeografický okres: Českomoravská vrchovina

Významnost lokality

  • Plži: 1 druh - jedna ze dvou lokalit vrkoče útlého (Vertigo angustior) na Vysočině (Myšák et Hlaváč 2017)
  • Mechorosty: 6 druhů červeného seznamu Vysočiny (1 rVU, 3 rLR-nt, 2 rLC-att); výskyt evropsky významného druhu Hamatocaulis vernicosus a několika dalších ohrožených mechů, např. Tomentypnum nitens, Sphagnum contortum, Campylium stellatum (Štechová et al. 2017)

Druhy

Říše: Rostliny (Plantae)
Nadoddělení: Mechorosty (Bryophytae)
Oddělení: Mechy (Bryophyta)
Nadoddělení: Cévnaté rostliny (Tracheophyta)
Říše: Živočichové (Animalia)
Kmen: Měkkýši (Mollusca)
Třída: Plži (Gastropoda)

Vojtěch Kodet & Dana Kodetová [ed.], Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.