Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Comarum palustre L. - zábělník bahenní v Kraji Vysočina

Zábělník bahenní (Comarum palustre), Dolní Cerekev, Stubizny [JI], 11.6.2007, foto Luděk Čech
Zábělník bahenní (Comarum palustre), Dolní Cerekev, Stubizny [JI], 11.6.2007, foto Luděk Čech

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny

Syn.: Potentilla palustris

Ochrana a ohrožení

  • C4a = téměř ohrožený taxon červeného seznamu ČR (Grulich 2012)
  • C4 = vzácnější taxon červeného seznamu Vysočiny vyžadující pozornost (Čech et al. 2017)
  • C3 = zranitelný taxon červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Zábělník bahenní má široký cirkumtemperátní až cirkumboreální areál na severní polokouli. V minulosti se jednalo o zcela běžného průvodce rašelinné vegetace, mokřadních a litorálních společenstev na humolitových podkladech. V České republice leží jeho těžiště rozšíření ve vyšších a středních polohách severních, západních, jižních Čech a Českomoravské vrchoviny. V současnosti patří Vysočina jednoznačně mezi centra výskytu tohoto druhu u nás. Vyskytuje se zde roztroušeně na celém území s výjimkou nejteplejších území a oblastí s absencí výskytu rozsáhlejších humolitových ložisek v mělkých pramenných mísách (např. okolí Bystřice nad Pernštejnem). V oblasti souvislého výskytu se v minulosti jednalo prakticky o všude přítomný druh, doprovázející rašelinné louky, prameniště, mokřady v litorálech rybníků apod. Vzhledem k velkoplošným melioracím a likvidaci litorálů rybníků vyhrnováním sedimentů, silnou eutrofizací a zarůstáním dřevinami ale značně ustoupil. V krajině je přítomný stále, ovšem často se jedná o jednotlivé lokality nebo skupiny lokalit. Rozhodně se dnes již nejedná o plošný výskyt. Nezvěstné jsou zejména výskyty v nižších polohách, kde byla likvidace mokřadů výraznější. Ochrana druhu spočívá především v ochraně stávajících mokřadních lokalit, spojená s obnovou pravidelné seče, případně redukcí dřevin.
  • Přehled lokalit (PDF ke stažení)
Mapa výskytu - zábělník bahenní - Comarum palustre

Lokality

Zábělník bahenní (Comarum palustre), Pod Trojanem [JI], 11.6.2014, foto Libor Ekrt
Zábělník bahenní (Comarum palustre), Pod Trojanem [JI], 11.6.2014, foto Libor Ekrt
Zábělník bahenní (Comarum palustre), Pod Trojanem [JI], 11.6.2014, foto Libor Ekrt
Zábělník bahenní (Comarum palustre), Pod Trojanem [JI], 11.6.2014, foto Libor Ekrt

Fotodokumentace

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Comarum palustre L. - zábělník bahenní v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (13. 4. 2024).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.