Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Na Klátově

  • Okres: Jihlava
  • Region: Telčsko
  • Katastrální území: Slaviboř, Myslůvka
  • Rozloha: 0,27 ha (ELOP 0,57 ha)
  • Mapovací kvadrát: 6858
  • Kategorie ochrany: registrovaný významný krajinný prvek / evidovaná lokalita ochrany přírody / navrhovaná přírodní památka

Geomorfologie

  • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

  • Fytogeografický okres: Českomoravská vrchovina

Významnost lokality

  • Mechorosty: 6 druhů červeného seznamu Vysočiny (1 rVU, 2 rLR-nt, 3 rLC-att); výskyt evropsky významného druhu Hamatocaulis vernicosus a řady dalších ohrožených mechů, např. Calliergon giganteum, Campylium stellatum; jedna ze 4 známých lokalit bazifilního druhu Palustriella commutata na Českomoravské vrchovině (Štechová et al. 2017)

Druhy

Říše: Rostliny (Plantae)
Nadoddělení: Mechorosty (Bryophytae)
Oddělení: Mechy (Bryophyta)
Nadoddělení: Cévnaté rostliny (Tracheophyta)

Fotodokumentace

Vojtěch Kodet & Dana Kodetová [ed.], Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.