Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Cicuta virosa L. - rozpuk jizlivý v Kraji Vysočina

Rozpuk jízlivý (Cicuta virosa), Nový Rychnov, U baby [PE], 7.8.2008, foto Luděk Čech
Rozpuk jízlivý (Cicuta virosa), Nový Rychnov, U baby [PE], 7.8.2008, foto Luděk Čech

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny

Ochrana a ohrožení

  • C2b = ohrožený taxon červeného seznamu ČR (Grulich 2012)
  • C3 = ohrožený taxon červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C3 = zranitelný taxon červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Rozpuk jízlivý je euroasijským druhem s rozsáhlým areálem, táhnoucím se od Skotska až po Zabajkalí a s izolovaným výskytem ve v. Asii. Tento mokřadní druh se v ČR vyskytuje především v poříčích velkých řek v teplejších oblastech, především v Polabí, a pak v územích s větší koncentrací rybníků a močálů, např. na Dokesku, Třeboňsku a Českobudějovicku. Na Moravě je rozpuk výrazně vzácnější. Také na Vysočině jsou lokality druhu až na výjimky soustředěny na české straně pohoří, kde vytvářejí nesouvislý pruh v severojižním směru. Druh roste např. v okolí Ždírce nad Doubravou, jv. od Havlíčkova Brodu, u Lipnice nad Sázavou, Horní Cerekve a Třeště. Lokální seskupení populací je v. a jv. od Počátek, zde se řada lokalit (např. u Jihlávky, Horních a Panských Dubenek a Klatovce) nachází již v oreofytiku Jihlavských vrchů. V povodí Moravské Dyje druh roste v početné populaci u Černíče. Na Žďársku a Třebíčsku rozpuk jízlivý zcela chybí. Typickým stanovištěm rozpuku jsou břehy stojatých vod, především nezpevněné sedimenty v litorálech rybníků a vodních nádrží. Méně často roste na březích vodotečí a v bažinných olšinách. Druh je ohrožen zazemňováním a postupným zarůstáním mokřadů, větší ohrožení však představuje odbahňování rybníků a technické úpravy vodních toků.
  • Přehled lokalit (PDF ke stažení)
Mapa výskytu - rozpuk jizlivý - Cicuta virosa

Lokality

Rozpuk jízlivý (Cicuta virosa), PP Černíč [JI], 17.6.2014, foto Libor Ekrt
Rozpuk jízlivý (Cicuta virosa), PP Černíč [JI], 17.6.2014, foto Libor Ekrt
Rozpuk jízlivý (Cicuta virosa), PP Černíč [JI], 17.6.2014, foto Libor Ekrt
Rozpuk jízlivý (Cicuta virosa), PP Černíč [JI], 17.6.2014, foto Libor Ekrt

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Cicuta virosa L. - rozpuk jizlivý v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (26. 5. 2024).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.