Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Carex diandra Schrank - ostřice přioblá v Kraji Vysočina

Ostřice přioblá (Carex diandra), Šimanov, Pod Trojanem [JI], 29.5.2006, foto Luděk Čech
Ostřice přioblá (Carex diandra), Šimanov, Pod Trojanem [JI], 29.5.2006, foto Luděk Čech

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny

Syn.: ostřice dvoumužná

Ochrana a ohrožení

  • C2t = ohrožený taxon červeného seznamu ČR (Grulich 2012)
  • C3 = ohrožený taxon červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C2 = ohrožený taxon červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Ostřice dvoumužná je druhem širokého cirkumpolárního rozšíření na severní polokouli. V České republice se jedná o typický taxon rašelinných luk, přechodových rašelinišť a rašelinných litorálů rybníků (Grulich & Řepka in Kaplan et al. 2016a). Vysočina společně s jižními Čechami, kde byla také plošně rozšířena, představovala centrum jejího výskytu v ČR. Její výskyt se vyhýbal pouze nejteplejším níže položeným oblastem na severozápadě, jihu a jihovýchodě regionu. V důsledku zániku řady lokalit (meliorace, vyhrnování rybníků, totální destrukce stanovišť převedením na ornou půdu a kulturní louky) však značně ustoupila. Stále je však při srovnání s jinými částmi České republiky možné říci, že je Carex diandra v oblasti Vysočiny relativně hojná. Řadu lokalit však tvoří zbytkové populace s minimální velikostí, které jsou na pokraji vymření. Carex diandra je kromě totální likvidace svých stanovišť ohrožená především absencí pravidelného hospodaření a s tím spojeným nástupem sukcese dřevin a expanzních konkurenčně silných druhů. Dokáže ovšem relativně dlouhodobě přečkávat i na neobhospodařovaných lokalitách. Při obnově péče populace její porosty velice dobře regenerují a často se mohou stát jednou z dominant vegetace.
  • Přehled lokalit (PDF ke stažení)
Mapa výskytu - ostřice přioblá - Carex diandra

Lokality

Ostřice přioblá (Carex diandra), PR Vílanecké rašeliniště [JI], 19.5.2015, foto Libor Ekrt
Ostřice přioblá (Carex diandra), PR Vílanecké rašeliniště [JI], 19.5.2015, foto Libor Ekrt

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Carex diandra Schrank - ostřice přioblá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (26. 5. 2024).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.