Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Za Křižovníkem (Za Křížovníkem)

  • Okres: Žďár nad Sázavou
  • Region: Velkomeziříčsko
  • Katastrální území: Křižanov
  • Rozloha: 0,35 ha
  • Mapovací kvadrát: 6662
  • Kategorie ochrany: registrovaný významný krajinný prvek / evidovaná lokalita ochrany přírody / navrhovaná přírodní památka

Geomorfologie

  • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

  • Fytogeografický okres: Českomoravská vrchovina

Významnost lokality

  • Mechorosty: 1 druh červeného seznamu Vysočiny (1 rLC-att); zbytek populace mechu Breidleria pratensis (Štechová et al. 2017)

Druhy

Říše: Rostliny (Plantae)
Nadoddělení: Mechorosty (Bryophytae)
Oddělení: Mechy (Bryophyta)
Nadoddělení: Cévnaté rostliny (Tracheophyta)

Vojtěch Kodet & Dana Kodetová [ed.], Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.