Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Za Stráží

  • Okres: Pelhřimov
  • Region: Pelhřimovsko
  • Katastrální území: Vlásenice u Pelhřimova
  • Rozloha: 5,13 ha
  • Mapovací kvadrát: 6557
  • Kategorie ochrany: evidovaná lokalita ochrany přírody

Geomorfologie

  • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

  • Fytogeografický okres: Českomoravská vrchovina

Významnost lokality

  • Mechorosty: 4 druhy červeného seznamu Vysočiny (1 rEN, 1 rLR-nt, 2 rLC-att); výskyt vzácného mechu Drepanocladus polygamus a několika dalších ohrožených mechorostů, např. Tomentypnum nitens, Sphagnum warnstorfii (Štechová et al. 2017)

Druhy

Říše: Rostliny (Plantae)
Nadoddělení: Mechorosty (Bryophytae)
Oddělení: Mechy (Bryophyta)
Nadoddělení: Cévnaté rostliny (Tracheophyta)

Vojtěch Kodet & Dana Kodetová [ed.], Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.