Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Vílanecké rašeliniště

 • Okres: Jihlava
 • Region: Jihlavsko
 • Katastrální území: Vílanec
 • Rozloha: 8,19 ha
 • Mapovací kvadrát: 6659
 • Kategorie ochrany: přírodní rezervace

Geomorfologie

 • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

 • Fytogeografický okres: Českomoravská vrchovina

Významnost lokality

 • Ptáci: 65 druhů, z toho 14 druhů zvláště chráněných (4§§,10§), 20 druhů červeného seznamu ČR (11VU,4NT,5LC); 25 druhů významných pro Vysočinu z hlediska hnízdění (1!!!,15!!,9!) (Kodet et Kodetová 2017)
 • Mravenci: Výskyt významného zvláště chráněného mravence rašelinného (Formica picea) (Bezděčková et Bezděčka 2017)
 • Plži: 9 druhů (Myšák et Hlaváč 2017)
 • Mechorosty: 63 druhů, z toho 14 druhů červeného seznamu ČR (2 VU, 5 LR-nt, 7 LC-att), 11 druhů červeného seznamu Vysočiny (3 rVU, 4 rLR-nt, 4 rLC-att); výskyt evropsky ohroženého mechu Hamatoculis vernicosus; jedna z největších populací vzácného mechu Calliergon giganteum na Jihlavsku; výskyt řady dalších vzácnějších druhů mechorostů (Štechová et al. 2017)

Druhy

Říše: Rostliny (Plantae)
Nadoddělení: Mechorosty (Bryophytae)
Oddělení: Játrovky (Marchantiophyta)
Oddělení: Mechy (Bryophyta)
Nadoddělení: Cévnaté rostliny (Tracheophyta)
Říše: Živočichové (Animalia)
Kmen: Měkkýši (Mollusca)
Třída: Plži (Gastropoda)
Kmen: Členovci (Arthropoda)
Třída: Hmyz (Insecta)
Řád: Brouci (Coleoptera)
Řád: Motýli (Lepidoptera)
Řád: Blanokřídlí (Hymenoptera)
Kmen: Strunatci (Chordata)
Třída: Ptáci (Aves)
Řád: Vrubozobí (Anseriformes)
Řád: Hrabaví (Galiformes)
Řád: Potápky (Podicipediformes)
Řád: Pelikáni (Pelecaniformes)
Řád: Dravci (Accipitriformes)
Řád: Krátkokřídlí (Gruiformes)
Řád: Dlouhokřídlí (Charadriiformes)
Řád: Měkkozobí (Columbiformes)
Řád: Sokoli (Falconiformes)
Řád: Kukačky (Cuculiformes)
Řád: Sovy (Strigiformes)
Řád: Srostloprstí (Coraciiformes)
Řád: Šplhavci (Piciformes)
Řád: Pěvci (Passeriformes)
Třída: Savci (Mammalia)
Řád: Sudokopytníci (Artiodactyla)

Fotodokumentace

Vojtěch Kodet & Dana Kodetová [ed.], Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.