Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Donacia aquatica (Linnaeus, 1758) - rákosníček v Kraji Vysočina

Rákosníček Donacia aquatica, Opatov na Moravě, foto Václav Křivan
Rákosníček Donacia aquatica, Opatov na Moravě, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

  • Říše: Animalia - Živočichové
  • Kmen: Arthropoda - Členovci
  • Třída: Insecta - Hmyz
  • Řád: Coleoptera - Brouci

Vybrané ekologické charakteristiky

  • Druh je k zastižení především na zevaru jednoduchém (Sparganium emersum). Častý je rovněž na ostřicích (Carex spp.), kde se pravděpodobně živí pylem. Občas je pozorován také na přesličkách (Equisetum spp.), např. na přesličce poříční (E. fluviatile). S oblibou ale zaletuje i na vegetaci splývající s vodní hladinou. Zde byl vícekrát zaznamenán na rdestu vzplývavém (Potamogeton natans). V oblastech s vyšší nadmořskou výškou se sporadicky objevuje na bahničkách (Eleocharis spp.), např. na bahničce bradavkaté (E. mamilata). V nížinách se druh vyskytuje především v květnu, na horách je běžný až do července.
  • Polyfágní druh, indikátor 3. stupně.

Výskyt a rozšíření

  • ČR: Přestože se druh v České republice vyskytuje na velkém počtu lokalit, jsou oblasti, kde je nacházen pouze sporadicky nebo chybí, např. v Nízkém a Hrubém Jeseníku a v oblasti na jih od Brna. Nížinné lokality se rovněž vyznačují málo početnými populacemi, což kontrastuje s mnohdy hojnějším výskytem ve vyšších polohách.
  • Vysočina: V Kraji Vysočina je rákosníček zastoupen z více lokalit. Zejména v oblasti Žďárských vrchů je druh celkem běžný. Vzácněji se vyskytuje v nižších polohách v teplejších oblastech Třebíčska a Žďárska.
  • Charakter výskytu na Vysočině: Hojný druh.
Mapa výskytu - rákosníček - Donacia aquatica

Lokality

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V. [ed.], 2493: Donacia aquatica (Linnaeus, 1758) - rákosníček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (13. 4. 2024).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.