Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Carychium minimum O. F. Müller, 1774 - síměnka nejmenší v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Animalia - Živočichové
  • Kmen: Mollusca - Měkkýši
  • Třída: Gastropoda - Plži

Výskyt a rozšíření

Mapa výskytu - síměnka nejmenší - Carychium minimum

Lokality

Jan Myšák & Jaroslav Hlaváč

Doporučená citace

Myšák J. et Hlaváč J., 2017: Carychium minimum O. F. Müller, 1774 - síměnka nejmenší v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (13. 4. 2024).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Geologickým ústavem AV ČR, v.v.i.