Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Rašeliniště u Vintířova

  • Okres: Pelhřimov
  • Region: Pacovsko
  • Katastrální území: Vintířov
  • Rozloha: 2,61 ha
  • Mapovací kvadrát: 6555, 6655
  • Kategorie ochrany: přírodní památka

Geomorfologie

  • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

  • Fytogeografický okres: Českomoravská vrchovina

Významnost lokality

  • Plži: 4 druhy (Myšák et Hlaváč 2017)
  • Mechorosty: 4 druhy červeného seznamu Vysočiny (2 rLR-nt, 2 rLC-att); zbytky populací vzácnějších rašeliníků Sphagnum contortum a S. warnstorfii (Štechová et al. 2017)

Druhy

Říše: Rostliny (Plantae)
Nadoddělení: Mechorosty (Bryophytae)
Oddělení: Mechy (Bryophyta)
Nadoddělení: Cévnaté rostliny (Tracheophyta)
Říše: Živočichové (Animalia)
Kmen: Měkkýši (Mollusca)
Třída: Plži (Gastropoda)

Vojtěch Kodet & Dana Kodetová [ed.], Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.