Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Pod Kamenným vrchem

 • Okres: Žďár nad Sázavou
 • Region: Žďársko
 • Katastrální území: Polnička
 • Rozloha: 12,23 ha
 • Mapovací kvadrát: 6361
 • Kategorie ochrany: přírodní rezervace / evropsky významná lokalita

Geomorfologie

 • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

 • Fytogeografický okres: Žďárské vrchy

Významnost lokality

 • Mravenci: Výskyt významného zvláště chráněného mravence rašelinného (Formica picea) (Bezděčková et Bezděčka 2017)
 • Pavouci: regionální význam (Jelínek 2017)
 • Plži: 6 druhů (Myšák et Hlaváč 2017)
 • Mechorosty: 13 druhů červeného seznamu Vysočiny (1 rVU, 5 rLR-nt, 7 rLC-att); výskyt několika vrchovištních druhů - játrovek Scapania paludicola a Gymnocolea inflata, rašeliníku Sphagnum magellanicum; malé populace vzácnějších slatiništních druhů, např. Campylium stellatum, Tomentypnum nitens, Sphagnum contortum (Štechová et al. 2017)

Druhy

Říše: Rostliny (Plantae)
Nadoddělení: Mechorosty (Bryophytae)
Oddělení: Játrovky (Marchantiophyta)
Oddělení: Mechy (Bryophyta)
Nadoddělení: Cévnaté rostliny (Tracheophyta)
Říše: Živočichové (Animalia)
Kmen: Měkkýši (Mollusca)
Třída: Plži (Gastropoda)
Kmen: Členovci (Arthropoda)
Třída: Hmyz (Insecta)
Řád: Blanokřídlí (Hymenoptera)
Kmen: Strunatci (Chordata)
Třída: Plazi (Reptilia)
Řád: Šupinatí (Squamata)
Podřád: Ještěři (Sauria)
Podřád: Hadi (Serpentes)
Třída: Savci (Mammalia)
Řád: Hlodavci (Rodentia)
Řád: Rejsci (Soricomorpha)
Řád: Letouni (Chiroptera)

Vojtěch Kodet & Dana Kodetová [ed.], Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.