Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Natrix natrix (Linnaeus, 1758) - užovka obojková v Kraji Vysočina

Grass Snake

Taxonomické zařazení

  • Říše: Animalia - Živočichové
  • Kmen: Chordata - Strunatci
  • Třída: Reptilia - Plazi
  • Řád: Squamata - Šupinatí
  • Podřád: Serpentes - Hadi

Ochrana a ohrožení

  • § = Ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
  • NT = Téměř ohrožený druh červeného seznamu ČR (Jeřábková et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Pravidelný výskyt v Kraji Vysočina

Lokality